Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag over “Empowering People”.
Zij citeerde Bill Johnson: “We are here not to build a big church, but to build big people”.

 De kerk is geen doel op zich, maar Gods middel voor de bouw van Zijn koninkrijk op aarde.

De kerk is de geestelijke afspiegeling van een gezin of familie waarin je opvoedt, aanmoedigt, het positieve bekrachtigt, opgroeit naar geestelijke volwassenheid op de manier die God het bedoeld heeft.

Zij noemde 3 componenten bij “Empowering People”
(het eerste gedeelte van ons Berea Mission Statement):
– inspiratie (bieden van); 
– potentie (zien van het goud in iemand);
– steun en rugdekking (bieden van).

Zij legde uit dat God in de schepping een voortdurend proces van zaad, groei en vrucht had gelegd en dat we dat proces als gemeente bij “Empowering People” ook mogen doorlopen. Het gaat er hierbij om dat door de leiders een bekrachtigende cultuur wordt gevestigd.

De relatie tussen Vader God en Zijn zoon Jezus is hierbij ons voorbeeld. We zien zowel bij Jezus doop als bij Zijn verheerlijking op de berg dat Gods tegenwoordigheid en bekrachtiging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En zijn discipelen zijn er getuige van om er van te leren.

Alleen vanuit onze identiteit “in Christus” en in de kracht van de Heilige Geest kunnen we werkelijk bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde.