Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over: “wat en hoe ziet God?” 
Wij mogen ook naar situaties gaan kijken met geestelijke ogen in plaats van alleen maar onze natuurlijke ogen. 
Hij leidde ons eerst in een activatie om ons te laten zien dat je dezelfde situatie in het natuurlijke toch op heel verschillende manier kunt zien. Immers welke bril zetten we daarbij op.

Hij legde aan de hand van een recente bijzonder moeilijke situatie uit hoe hij geneigd was geweest om zijn mensen te adviseren om zich terug te trekken en heel voorzichtig te zijn. Hij kreeg echter de indruk dat God juist vroeg om door te zetten en dat daardoor de deur naar iets veel groters zou opengaan. En daarom werd er toch doorgegaan. De vraag is dus: kijk je met je natuurlijke of met je geestelijke ogen wanneer je een beslissing moet nemen.

Iets dergelijks had hij onlangs ook fysiek ervaren bij zijn wekelijkse gebedswandeling op het stand. God had hem daarbij laten zien dat hij moest afmaken waar hij aan begon ook als de omstandigheden veel moeilijker waren dan verwacht (veel regen en wind). 
Dat hij geen genoegen moest nemen met half werk en om dan door te zetten kon leren van mensen die hem waren voorgegaan. 
Dat, als je onder moeilijker omstandigheden iets wel goed genoeg vindt, het kon betekenen dat je afbreuk deed aan Gods bedoeling. 
Dat het essentieel is om Gods bedoeling volledig uit te voeren, daarbij te vragen om Zijn perspectief en zonodig je gedrag aan te passen.

Piet sloot af met de oproep om bij de bouw van Gods koninkrijk altijd te gaan voor het beste. Daarbij de dingen te willen zien, zoals God ze ziet en daar vervolgens naar te handelen. “Heilige Geest open onze geestelijke ogen!”