Preek van de Week

Daniel van der Garde sprak zondag in het kader van Berea InterAct over de vraag “Wat is je bron van zelfwaardering”? 

Hij legde uit hoe belangrijk het is voor onze zelfwaardering.om te putten uit de juiste bron. Vooral ook als het gaat om onze voorbereiding op- en de verwerkelijking van- de grote bovennatuurlijke groei waar we ons als gemeente naar uitstrekken. (zie ook Joh14: 12).

Hij noemde een aantal valkuilen waarbij je jezelf grote beperkingen op kunnen leggen door  je zelfwaardering ten onrechte te ontlenen aan:
– wat je doet;
– wat je hebt;
– hoe je eruit ziet;
– wat anderen van je zeggen/vinden;
– wat anderen wel, maar jij niet hebt.

Hiertegenover stelde hij aan de hand van een aantal Bijbelteksten telkens Gods waarheid :
Spreuken 10: 12, Mattheus 6: 22, ! Corinthiers 10: 31, 1 Petrus 4: 10.

Afsluitend somde hij een aantal kenmerken op van wie wij onder het Nieuwe Verbond “in Christus” zijn. Een zoon/dochter van onze hemelse Vader, heilig en zeer geliefd, een nieuwe schepping, vrij, een zoutend zout, een lichtend licht, deel van het lichaam van Christus met het doel om Zijn goede werken te doen en Zijn Koninkrijk hier op aarde (verder) te vestigen.

Hij riep ons op om:
– ons (nog meer) te gaan gedragen naar wie wij werkelijk zijn en; 
– d.m.v. gebed en/of ministry alles af te leggen wat ons daarbij hindert.