Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het levensverhaal van Ruth.
Haar verhaal (en dat van haar schoonmoeder Naomi) begint met een (vaak ook voor ons herkenbare) levensperiode van tegenslag, verdriet en ellende. 

Vervolgens maakt Ruth de radicale keuze om haar lot te verbinden aan dat van Naomi met haar mee te gaan uit Moab naar het, haar onbekende, Israel. Daar nemen de omstandigheden een positieve wending, maar worden opnieuw stappen in geloof en een niet eenvoudige vervolgkeuze van Ruth gevraagd.

Petra legde uit dat in het liefdevolle handelen van Boaz een beeld van Jezus kon worden gezien, (hij ziet haar, beschermt haar en geeft haar meer dan ze verwacht). Ruth stond nu voor de keuze om Boaz al dan niet te vragen om haar te “lossen” (tot vrouw te nemen en de verbroken geslachtslijn alsnog voor te zetten).
Petra vergeleek deze keuze met een keuze voor het Oude of het Nieuwe Verbond. Het Oude is niet slecht, maar het Nieuwe is veel beter.

Petra maakte de vergelijking dat veel christenen blijven hangen in de situatie hoe fijn het is om Jezus te leren kennen.
Het beeld dat uit het verhaal van Ruth tot ons komt is echter dat het zoveel beter het is om jezelf volledig over te geven aan je (ver)losser; Jezus. We zeggen vaak wel krachtig te willen zijn, maar zijn niet bereid het proces te doorlopen om krachtig te worden.
We moeten daarvoor zelf “stappen nemen”. Derek Prince sprak in dit verband over de keuze tussen “your dignity and your destiny”.

Het is te makkelijk om altijd maar te zeggen dat we “nog niet zover zijn” of “er nog niet klaar voor zijn”.
Jezus kan ons gebruiken zoals we zijn. God zei tegen Jozua: ga en Ik ben met je! En Jozua ging. 
Mozes voelde zich onbekwaam, maar werd een groot leider van zijn volk toen hij ervoor koos om te doe wat God van hem vroeg.

Petra riep ons op om Gods roeping voor ons leven te volgen. En, met Gods hulp, af te rekenen met gevoelens van ongeschiktheid, van teleurstelling, met de leugen van perfectie en met het zwijgen opgelegd zijn door ontmoedigende woorden van anderen.