Preek van de Week

Piet van Walsem sprak zondag over het belang van het maken van keuzes naar Gods hart, juist onder moeilijke omstandigheden. Hij behandelde hierbij 2 Corinthiers 4 vers 7 en 8 over het brengen van het Goede Nieuws ook als dat lijden inhoudt..

Hij legde uit dat het zicht op Gods plan met ons en Zijn bestemming voor ons vaak wordt vertroebeld. Gods plan lijkt ons soms onlogisch en de realisatie ervan lijkt buiten ons vermogen te liggen. Daarin staan wij niet alleen, want dat was bijvoorbeeld ook het geval bij Maria en bij Abraham. Van een hele serie Bijbelse “geloofshelden” kunnen wij leren wat in dergelijke situaties de juiste houding is; de keuze om te doen wat God vraagt, “Uw wil geschiede”. Ook Jezus zelf heeft die keuze gemaakt tot zelf de dood aan het kruis toe.

Wij hebben de mogelijkheid om in vrijheid te kiezen om vanuit het hart, vol geloof en vertrouwen te doen wat God van ons vraagt.  Ook als nog niets erop wijst dat omstandigheden zich zullen wijzigen en wat nu onmogelijk lijkt, mogelijk gaat worden. Piet lichtte dit toe met enkele voorbeelden uit zijn eigen leven, waarbij hij toch was gaan doen wat God tegen hem zei. De vraag aan ons is of wij geloven dat God ons waardevol genoeg vindt om ingezet te worden voor Zijn plan, ookal zeggen mensen om ons heen dat we daar niet toe in staat zijn.

Een belangrijke sleutel daarbij is om mensen om je heen te verzamelen die je stimuleren om Gods stem te volgen. We hebben bemoedigers nodig, die ons helpen om de goede kant op te gaan. In welke gevangenis we ook zitten, God wil ons de sleutel geven om eruit te komen. Met God samen zijn wij tot onmogelijke dingen in staat. 

Piet riep ons op om de sleutel van God aan te pakken om in vrijheid Zijn bestemming voor ons leven te volgen en te luisteren naar Zijn stem. Die stem kan bijvoorbeeld deze week tot ons komen in een droom, een woord via een persoon, een tekst of een beeld.
Zo zullen wij individueel en als gemeente impact hebben in onze omgeving en in Nijmegen.