Preek van de Week

Piet van Walsem vervolgde zondag zijn preken-serie over “ik ben” met het onderwerp “Wie ben ik in Gods ogen?”.
Hij benadrukte dat wij, net als Adam, geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daar mogen wij ons ook naar gedragen!

Net als bij Adam en Eva, heeft God voor ons een opdracht om te zorgen, te beschermen en te vermenigvuldigen.
Wij zijn door God geroepen om de cultuur van het Koninkrijk te brengen (zoals in de hemel zo ook op aarde).

Ook voor ons is het maken van de juiste keuzes bij vragen als “naar welke stem luisteren wij?” en “van welke boom eten wij?” essentieel.
Wij hebben gekozen voor een leven in verbondenheid met de Vader en om te drink uit de bron van het Leven (Jezus) en zo moet het blijven. 

God geeft ieder van ons een eigen mandaat dat zowel samenhangt met onze gaven en talenten, als met het antwoord op de vraag:
“Wie dien ik met wie ik ben?”.

Piet onderkent hierbij een scala aan mogelijkheden:
– van een persoon of project, naar personen of projecten;
– van groepen mensen tot onderneming(en);
– van volk of land naar volken, landen of de hele wereld.
In al die situaties mogen wij onze door God gegeven creativiteit inzetten; scheppend bezig zijn.

Hoe schep je daarbij die cultuur van het Koninkrijk?

-door in verbinding te staan met God die in ons woont;
– door Zijn bovennatuurlijke kracht in te zetten voor de realisatie van Gods specifieke doel met ons;
– door onze, van Koning Jezus ontvangen, autoriteit te gebruiken om onze “tuin” schoon te houden en te beschermen en uit te breiden;
– door pro-actief te zijn i.p.v. reactief;
– door voorop te lopen, creatief te zijn en in geloof in verkeerde situaties te zeggen:
“zo gaat het niet langer, dit moet afgelopen zijn”
(onrecht, misbruik, ondervoeding, etc.).

Net als Jezus, mogen wij overal waar wij zijn en komen, een positieve verandering doorvoeren en een “blijde boodschap” brengen.