Preek van de Week

Jaco Smit sprak over de (enige) wet van het Nieuwe Verbond (van vergeving), namelijk de wet van de liefde van Jezus.
Hij behandelde 5 punten:

pt 1. offers en wetten.
Hij vergeleek de offers en wetten onder het Oude Verbond  (O.V.) met de situatie onder het Nieuwe Verbond (N.V.)
Offers: Hij legde uit dat Jesus het volmaakte en laatste offer was en dat er daarom geen offers meer nodig zijn onder het N.V.
Wetten: Hij vertelde dat er onder het O.V. 613 wetten zijn en dat sommige Bijbeluitleggers daar de uitnodigingen uit het Nieuwe Testament bij optellen en zo op 1050 wetten voor het Nieuwe Verbond komen. Die uitleg is onjuist.

Hij legde uit dat er een enorm verschil is tussen de samenvatting van de wetten van het O.V. zoals Jezus die zelf geeft: houd van je naaste zoals je van jezelf houdt en het enige gebod onder het Nieuwe Verbond:
heb elkaar lief zoals Ik (Jezus) jullie heb liefgehad (Johannes 13: 34).

pt 2. een nieuwe standaard van liefde
Op basis van het voorafgaande wordt duidelijk dat niet wijzelf (O.V.), maar Jezus de standaard / definitie van liefde wordt (N.V.). Zie ook Joh 15: 12 en 17.

pt 3. de definitie van liefde onder het Nieuwe Verbond
De definitie van liefde onder het N.V. is een persoon: Jezus, (1 Joh 3: 16). Hij toonde zelfopofferende liefde en die houding en activiteit verwacht Hij ook van ons.

pt 4: wij zijn in Jezus helemaal vrij om helemaal lief te hebben
Binnen het gebod van Jezus’ zelfopofferende liefde voor de ander zijn wij helemaal vrij om daar zelf vorm en inhoud aan te geven.  Wetten weerhouden ons om lief te hebben, zij beperken en nemen de plaats in van relatie. Vrijheid geeft ons de ruimte al onze gaven en talenten vol liefde in te zetten.

Onder het Nieuwe Verbond zijn wij een nieuwe schepping en leeft Jezus in ons (2 Cor 3: 6) en is Zijn Geest in ons hart uitgestort (Rom 5: 5).
We zijn geliefd door God zelf en hebben dus alles wat we nodig hebben van hem gekregen om te leven zoals Hij het bedoeld heeft.

pt 5: hoe verder
Hij sluit af met het voorlezen met 1 Cor 13 en maakt dat persoonlijk voor ons. We mogen deze tekst ons echt toe-eigenen en ons daarnaar gedragen en alles wat daarbij in de weg staat in de handen van Jezus geven.

Om de hele preek te beluisteren click op de hyperlink: