Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op Pinksterzondag over Revival & Transformation. 

Berea Nijmegen is zelf ontstaan uit een Opwekkingsbeweging;
“de Toronto Blessing”, met als kernboodschap: “het Vaderhart van God”.

In onze gemeente geven we de Heilige Geest alle ruimte en willen we onszelf (en vervolgens de wereld) 

transformeren door de liefde van God. 

Zoals God Adam in het Paradijs, heel intiem, de levensadem inblies, zo wil God ons telkens opnieuw levensadem inblazen.
Het is belangrijk dat we God daarvoor de
ruimte geven.
Dat doen we door niet terug te kijken naar het verleden “toen alles beter was”, maar door te kijken naar wat God nu doet in de wereld.
Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel mensen tot geloof gekomen als nu.
God blijft altijd in beweging naar groei van het Koninkrijk en wil ons daarin meenemen. (zie 2 Cor. 3: 18).

Revival is voller worden met leven dan we nu zijn.
In Ezechiel 47 wordt gesproken over de rivier van de Heilige Geest, die vanuit de tempel stroomt naar de Dode Zee en overal leven brengt.
De vraag is telkens hoever wil je in die rivier gaan?
Ben je bereid de controle los te laten en je mee te laten voeren naar de plaats die God op Zijn hart heeft om overvloedig leven te brengen?

 2 Cor: 3; Overvloedig leven brengen kan alleen vanuit de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Het Nieuwe Verbond maakt het ons mogelijk om God te zien zoals Hij werkelijk is
(een liefhebbende Vader die verlangt naar intieme relatie met Zijn kinderen (ons)).

Zij riep ons op om, net als de vroeg christelijke kerk met Pinksteren, telkens te zeggen: “Come Holy Spirit”.
De Geest 
niet alleen in ons, maar ook met bovennatuurlijke kracht op ons.
Christus wil ons telkens vernieuwen en leven geven, om dat aan anderen door te geven. 

Als wij onze kanalen open houden voor de rivier van de Geest dan zullen er prachtige vruchten uit voort gaan komen!
Openbaring 21 vers 27 zegt: De Geest 
en de bruid (kerk) zeggen:
Kom….Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.