Preek van de Week

Zoe Lilly (Dunamis Movement/Worship) sprak afgelopen zondag over de reis naar intimiteit met Jezus. Ze gebruikte daarbij het leven van David als voorbeeld en deelde haar aangrijpende getuigenis. 

Zij vertelde dat bij de keus van een nieuwe koning Samuel niet moest afgaan op het uiterlijk, maar op het innerlijk, want God kijkt naar het hart (1 Samuel 16: 7). 

Daarom koos Hij voor David.

Zij getuigde van haar wonderbaarlijke geboorte, ondanks  eerdere doodverklaringen door de specialist (2x), van haar langdurige depressie en van haar zelfmoordpoging. Hoe God haar met een windstoot bij haar zelfmoordpoging blokkeerde en hoorbaar tot haar sprak: “Dit is niet jouw tijd”. Vervolgens begon ze een intieme relatie met Jezus te ontwikkelen. 

In een kerkdienst hoorde ze later: “de duivel heeft geprobeerd je te doden, maar dat is vanaf vandaag afgelopen”. En dat gebeurde ook, de depressie was weg!

Ze kwam tot de conclusie dat de zalving van de Heilige Geest op je leven alles te maken heeft met intimiteit met God.

Dit zag ze ook toen David bij zijn broers in het legerkamp van Saul kwam en de Godslastering door Goliath hoorde. Dit kon hij niet over z’n kant laten gaan, hij trad in het strijdperk zoals hij was en overwon de machtige strijder met hulp van God (1 Samuel 17).

Intimiteit met God leidde er ook toe dat David koning Saul niet doodde, toen hij daar de kans toe had. Hoewel zijn mannen aandrongen, was het hem vanuit zijn relatie met God duidelijk dat het nog geen tijd was om (zo) zelf koning te worden (1 Samuel 24).

Zoe sloot af met 5 praktische keuzes naar een intieme relatie met Jezus.
1. Tijd; zet tijd apart om te groeien in relatie.
2. Gehoorzaamheid; ontwikkel een patroon en zet door als het moeilijk is.
3. Identiteit; ga staan in je door Hem gegeven identiteit.
4. Motivatie; laat Hem je inspiratiebron zijn en je veiligheid.
5. Vertrouwen; vertrouw op Zijn timing want: Hij is perfect in al Zijn wegen (Prediker 3).

Zoe riep ons op voor gebed naar voren te komen, om ons te laten vullen met Zijn Geest en los te laten wat ons tegenhoudt.