Preek van de Week

Frederique van de Weetering sprak over haar ervaringen tijdens het eerste jaar van de Bethel School of Supernatural Ministries (BSSM) in Redding, Californië.

Dit eerste jaar staat je identiteit in Christus centraal en de autoriteit die daar uit voortvloeit.
Ze kwam er tot de ontdekking dat ze rond haar identiteit een aantal dingen wel in haar hoofd had zitten, maar nog niet in haar hart.

Centraal stond daarbij de vraag: Hoe kijk je naar jezelf en hoe kijkt God naar je (en valt dat wel samen)?

Ze werd hierbij geholpen door een aantal van Gods waarheden:
– dat je mag werken vanuit Gods liefde en niet voorGods liefde;
– dat, als je van jezelf kunt houden, je ook goed van anderen kunt houden;
– dat je geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 2); 
– dat je samen met Christus gekruisigd bent, met Hem opgestaan en samen gezeten in de hemelse gewesten (Galaten 2);
– dat je door Zijn genade gered bent, door je geloof (Efeziers 2: 8);
– dat je daardoor geen slaaf meer bent, maar een kind van de Vader en een erfgenaam (Galaten 2);
– dat je door God geroepen bent om naar je nieuwe situatie te gaan leven en dat vraagt om een nieuwe manier van denken naar jezelf en anderen (Romeinen 12);

Deze nieuwe manier van denken, kijken en handelen had ze zichzelf in dit jaar verder toegeëigend.
Hierbij waren het leiden van een kleine groep en de mission trip naar Mexico middelen die God had gebruikt om haar uit haar comfort zone te halen en haar verder te laten groeien.
Ze had er beter geleerd controle los te laten en op God te vertrouwen als de Voorziener.

Ze vatte samen met: Toen ik aan BSSM begon wist ik de dingen wel, maar ik leefde dat niet uit vanuit mijn hart.
Alles begint bij een verandering van denken over jezelf, anderen en God. Pas vervolgens je gedrag en koers aan en ga voor wat God van je vraagt.

Ze sloot af met God is dezelfde daar in Redding en hier in Nijmegen (en dat betekent dat wat Hij daar met haar heeft gedaan, Hij ook met ons hier kan doen, als wij gaan kijken met Zijn ogen).