Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over de snelle ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen tien jaar.
Dat kan makkelijke leiden tot gevoelens van angst, onzekerheid en hopeloosheid.
Tegelijkertijd opent het echter ongekende nieuwe mogelijkheden en kan de gemeente  juist nu het verschil maken, door het brengen van een boodschap van liefde en hoop. God kan immers oneindig veel meer doen dan wij bidden en beseffen.

Zij vertelde in dit kader over hoe het aanhoudende gebed van een pastoor in Leipzig met enkele parochianen een essentiele rol heeft gespeeld in de uiteindelijke “val van de muur”  en aan het einde van de D.D.R.
Verder vertelde ze hoe een Amerikaanse voorganger van God de opdracht had gekregen om een aantal keren naar Berlijn te vliegen en zijn hand biddend op een specifieke plek op De Muur te leggen. En dat uiteindelijk de eerste bres in de muur juist op die plek geslagen werd. 

Inderdaad, God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden en beseffen en Hij wil ons daarbij gebruiken.
Jezus wil ons gebruiken om Zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. Reformatie en transformatie komen als de waarden en normen van Gods Koninkrijk in de maatschappij worden gevestigd.
Wij mogen een boodschap van hoop, vrede en liefde uitdragen toegesneden op de situatie en behoeften van nu; 
“We will be Amateurs of the New, rather than Experts of the Old”.

Zoals er momenteel een versnelling plaatsvindt in het natuurlijke, mogen wij ook een bovennatuurlijke versnelling der dingen verwachten en daar zelf ook een rol in spelen.
Ook nu mogen wij, net als rond de val van de muur, deel uitmaken van ongewone gebeurtenissen die de wereld veranderen. We dienen immers een grote God. 

Wij mogen grote verwachting hebben voor- en blij zijn met- de tijd waarin we leven.
Wij mogen de liefde van God de Vader uitdelen en de wetenschap dat wij door Hem geliefd zijn. Gebed/voorbede mag daarbij de motor zijn voor de verandering.