Preek van de Week

Willem de Vink sprak over het hemels huwelijk. Hij legde uit dat voor ons christelijk huwelijk de relatie tussen Jezus en Zijn gemeente de basis en het rolmodel is. 

Hij noemde het huwelijk een verbond met eeuwigheidswaarde.
Geen contract, maar een verbond waar je met je leven mee instaat.
Een plaats voor vergeving, waar Gods Geest het laatste woord heeft.
Een plaats waar altijd ruimte is voor een nieuw begin.

Hij noemde het hemels huwelijk een mega mysterie (zie Efeze 5), een mysterie zo groot als onze Koning en bruidegom Jezus en zo groot als Zijn wereldomvattende gemeente, Zijn bruid.

Willem behandelde vervolgens het Joodse huwelijksritueel dat zich over een periode tot wel een jaar uitstrekte.
Hij  liet ons zien dat veel beelden uit de Bijbel op dit gebruik gebaseerd zijn, (bijv. de brandende olielamp, het vaderhuis met de vele woningen, de zegenende rol van de vader, de feestelijke komst van de bruidegom als een dief in de nacht, de feestmaaltijd met de vader en het feest met een gekroonde rondedans op de schouders van de genodigden). 

Hij legde uit dat zoals de Vader onder het Nieuwe verbond ons ziet:  “zonder vlek of rimpel”, dat wij zo elkaar mogen zien in het huwelijk.
Man en vrouw mogen in het huwelijk elk hun door God gegeven en gemodelleerde positie innemen.
Zo mag de man liefde geven, zoals Jezus Zijn gemeente, beschermen en verantwoordelijkheid nemen.
Zo mag de vrouw met liefde op hem reageren, hem erkennen, eren en respecteren.

Hij sloot af met de woorden; dit mysterie is groot, maar dit geheim leeft in ons en geeft ons (bovennatuurlijke) kracht.
Man en vrouw kunnen zo in het huwelijk van grote betekenis zijn voor hun kinderen, hun gemeente en voor de samenleving.