Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak afgelopen zondag over de kracht van de Heilige Geest waarmee wij, als Christenen, “gezalfd” zijn. 
Die bovennatuurlijke zalving is bedoeld om Gods tegenwoordigheid in onze omgeving binnen te brengen en zo onze omgeving stap voor stap te veranderen (zoals in de hemel, zo ook hier op aarde).

In Antiochië (huidige Turkse Antakya) werden de gelovigen voor het eerst Christenen genoemd, naar Christus, de “Gezalfde” (gezalfd met de aanwezigheid en de kracht van van de Heilige Geest). Zij hadden invloed en impact op de stad en de hele regio (zie Handelingen 11).

Hun levensstijl maakte hen anders, want zij gebruikten hun zalving om Gods overvloedige leven uit te leven en door te geven.

Al in Exodus 33 zien we dat Mozes zegt dat de aanwezigheid van God voor het volk Israel het grote verschil maakt;

“juist omdat U bij ons bent zijn wij anders” en dat geldt ook voor ons als Christenen.

Waar God naar verlangt geeft Hij al aan in Jesaja 58; verbreek ieder juk, kleedt, voedt…. Het bijzondere is dat God erbij zegt dat de zon over ons leven zal opgaan en onze wond zich spoedig zal sluiten als we dat doen.

Met andere woorden: als we anderen gaan geven wat zij nodig hebben, dan zullen we ook zelf ontvangen wat wij nodig hebben.

Ook wat Jezus citeert uit Jesaja 61, direct na Zijn doop en de start van Zijn bediening, mogen wij, als Zijn gezalfden, op onszelf van toepassing verklaren en gaan doen (goed nieuws, hoop, vrijheid en herstel brengen, de wereld veranderen…). 

Petra legde tenslotte, op basis van een voorbeeld uit haar eigen leven, uit dat een belangrijk deel van Gods bestemming voor ons leven heel anders kan zijn dan we zelf denken en willen.

Maar als Hij daarover duidelijk en op verschillende manieren tot je spreekt, dan zal Hij je positieve reactie zeker zegenen.

Zij riep ons op om:
– “in het kleine en in het grote”  te doen wat God van ons vraagt;
 – invloed uit te oefenen op onze omgeving door Gods aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest te gebruiken;
–  zo het verschil te maken en impact te hebben op onze omgeving en de samenleving.

Daar kan alles en iedereen, inclusief wijzelf, alleen maar beter van worden!