Preek van de Week

Jaco Smit sprak afgelopen zondag over “Goddelijk burgerlijk zijn”. 
Hij benadrukte het belang van de juiste balans tussen onze activiteiten in ons alledaagse leven en de verdere realisatie van Gods doel met ons leven.
De beide situaties liggen in elkaars verlengde en vragen om “natuurlijk bovennatuurlijk” gedrag dat is gebaseerd op- en resulteert in-  innerlijke vrede en verwachtingsvolle vreugde. 

Jaco legde aan de hand van Jeremia 29: 7-11 uit (Joden in ballingschap in Babylon) dat wat hen door God werd voorgehouden ook voor ons geldt;
“Als uw stad welvarend is, bent u het ook”, “houd het oog vol hoop op de toekomst gericht, maar leg daarvoor nu een stevig fundament”. 

Gedraag je als een goede burger, wees een zegen voor de overheid en de stad. Daarin wordt je door God ook zelf gezegend. Doe niet alleen dingen die bij je passen, maar spring zonodig gewoon in als dat moet gebeuren. (Prediker 9: 7-11; “alleen doen wat bij je past kan leiden tot egoïsme en verkeerde zelfbeperking”}.

Goed burgerschap is blij zijn met wat je hebt, doen wat je kunt en investeren in de/je toekomst. Een bereidwillige houding, zoals beschreven in Kolossenzen 3: 17-24, kan ons daarbij helpen.
Trefwoorden zijn: Doe het als voor de Here, dankbaarheid, tevredenheid, bereidheid te staan onder autoriteit, zelfopofferende liefde, geestelijke en morele integriteit.

Jaco sloot af met de constatering dat we ook in de gewone dagelijkse dingen door onze natuurlijk bovennatuurlijke houding en gedrag een krachtig getuigenis van de goedheid van God kunnen geven.  
Ook zo kunnen we reclame  maken voor Gods Koninkrijk. 
Dus ga voor je dromen, maar houd je ook tevreden en met plezier bezig met de dingen van elke dag!