Preek van de Week

Piet van Walsem sprak op Paaszondag over verlossing door het offer van Jezus.
Namens Hem mogen wij, vol dankbaarheid,  aan anderen verlossing brengen op Zijn tijd en plaats. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit zijn eigen leven legde Piet uit dat God, net als bij Jezus, ons om een groot offer kan vragen om zo verlossing te brengen op een door Hem aangegeven plaats en tijd. Door Hem te vertrouwen en te gehoorzamen bouwen we dan aan Gods Koninkrijk hier op aarde.

Hij had ervaren dat God soms heel andere dingen van hem wilde, dan waar hij van overtuigd was dat God van hem vroeg.
Zo kwam hij, door Gods stem te volgen, in de zending terecht in het voormalige Oostblok. En door God geleid mocht hij in Leningrad, op de plaats waar de Russische revolutie begon, doorbraak van het evangelie en verandering van het regiem (verlossing) over het land uitbidden.

Dit terwijl hij hart had voor Afghanistan en ervan overtuigd was dat God hem juist riep voor dat land.
Zijn bereidheid om die droom (naar later bleek, tijdelijk) los te laten kostte hem een groot offer, maar bracht grote vrucht.

Omdat hij verschillende keren ( en ook nog recent in Afghanistan) dergelijke situaties heeft meegemaakt, is hij tot de conclusie gekomen dat God mensen zoekt die bereid zijn tot een offer om verlossing te brengen (vgl. ook Abraham met Izaak) en om daarbij hun eigen diepe overtuiging los te laten. Die mensen kunnen onder Gods leiding zelfs verlossing brengen voor complete landen. Daarvoor is het nodig om te (willen) zien wat God aan het doen is.

De situatie waarvoor je daarbij geplaatst kunt worden kan veel te groot voor je lijken.

Maar het Paasverhaal leert ons dat:
– de macht van de lokale overheden wordt beperkt door de ruimte die God hen geeft (zie Joh. 19:11, Jezus voor Pontius Pilatus) en
– onze ogen moeten geopend worden voor Gods werkelijkheid (Joh. 20: 6-9, hij zag en begreep (toen pas)). 
De vraag is: Ben je bereid een groot offer te brengen voor de verlossing van anderen?