Preek van de Week

Ali de Goede (de Schuilplaats, Ede) sprak zondag opnieuw over de beweging van boven (God, onze hemelse Vader), naar binnen (ons hart), naar buiten (de wereld om ons heen).
Zij benadrukte vooral het belang van de voortdurende vernieuwing van ons denken. 

Wij worden door onze hemelse Vader aangemoedigd om Zijn waarheid en perspectief volledig te omarmen als onze visie en ieder bolwerk op te ruimen dat in de weg staat.

Als wij gaan gaan zien zoals God ziet, dan hebben we vervolgens Zijn wijsheid nodig bij het doen wat Hij van ons vraagt. Alle obstakels mogen we opruimen. Hij gaat dan vaak om onwaarheden waar we in geloven (over onszelf of onze situatie) en om de bijbehorende negatieve emoties. (Zie 2 Kor 10: 5).

Op zich is het heel begrijpelijk dat er op basis van negatieve ervaringen, zich ongoddelijke bolwerken ontwikkelen in onze gedachten en emoties. God wil ons die echter graag tonen, wanneer we Hem daar om vragen en wij ervoor kiezen om ze vervolgens op te ruimen.

Het is nooit Gods bedoeling dat emoties ons leven zullen regeren; Hij wil ons juist in de volle vrijheid van het Nieuwe Verbond brengen.

We moeten echter onze emoties niet onderdrukken, maar ze onder Gods leiding brengen. Ze zijn namelijk de schaduw van wat we geloven. Het gaat om het bestrijden van leugens en om die te vervangen door Gods waarheid. Als we dat doen, dan volgen de emoties vanzelf.

God wil ons in onze (Zijn) kracht zetten. Hij wil dat wij uitsluitend controle over onszelf en onze gedachten uitoefenen (en geen controle en/of manipulatie uitoefenen over anderen). 
Zo kunnen we voortdurend blijven groeien op de manier die Hij bedoeld heeft.

Ze suggereerde ons om het bijbelboek Ruth te lezen en ons te laten inspireren en bemoedigen door de teksten van Filippenzen 4: 8 en Johannes 16: 13 en riep ons op om biddend, samen met anderen of alleen, negatieve bolwerken die God laat zien op te ruimen.