Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over verbonden, verbondsrelaties en over het verbond dat God met hem sloot om de vloek die op de moslimwereld ligt te verbreken door de kracht van God als liefhebbende Vader.

Hij legde uit dat er vele vormen van verbonden en overeenkomsten bestaan in de wereld. Verbonden tussen personen om samen iets te doen tot wederzijds voordeel, of tussen landen om zich bijv. tegen anderen te beschermen, of tussen man en vrouw in het huwelijk. De krachtigste verbonden worden met bloed bevestigd. De vestiging van het Nieuwe Verbond kent daarbij de allersterkste vorm omdat er 7x bloed bij vloeide, (7x = teken van compleetheid).

God zoekt mensen waarmee Hij een verbond kan sluiten. Mensen die Hem geloven en vertrouwen op Zijn woord en doen waaraan ze zich hebben verbonden. Een voorbeeld was Abraham of David, maar ook wij mogen zo zijn en net zoals David en vol vertrouwen in het verbond met God, Goliath tegemoet treden en overwinnen.
Piet zei: “we zitten vaak teveel in de verdediging en te weinigen de aanval, denk eraan: God strijdt samen met ons”.

God zoekt mensen die Zijn zegen terug brengen naar de aarde (zoals in de hemel, zo ook op aarde), Hij zoekt iemand die rechtvaardig leeft. En Gods definitie van iemand die rechtvaardig leeft is: Iemand die doet wat God opdraagt vanuit geloof en vertrouwen in Hem.

Piet stelde de mogelijkheden van mensen onder het Oude en het Nieuwe verbond vervolgens tegenover elkaar en concludeerde dat wij er in alle opzichten beter voorstaan dan toen. Het gaat erom dat we ons daar vervolgens ook echt naar gaan gedragen want: “de oplossing voor ieder probleem waar ik mee te maken krijg woont in mij (Jezus)”.

Piet vertelde dat hij ervoor had gekozen om zo te gaan leven en een verbond met God had gesloten om de vloek die op de moslimwereld ligt te verbreken door de kracht van de boodschap van liefde van de Vader voor hen.

Hij zei: “als je wandelt in verbondenheid met God en binnen Zijn wil dan verandert de plek waarde je voet zet in een deel van het Koninkrijk en gebeurt er echt iets zodra je je mond opent om te spreken (woorden hebben kracht).

Hij riep ons, samen met Nina, op om alles wat ons hindert, (bijvoorbeeld kleingeloof of een geest van armoede), op te ruimen en om te gaan leven vanuit de overvloed (van liefde en vreugde,  vgl. de vloedgolf profetie)  die onze hemelse Vader voor ons heeft.