Preek van de Week

Jaco Smit sprak over Efeze, een gemeente met impact! 

Hij liet ons zien dat de Efeze-brief niet alleen onze relatie met- en positie in- Christus beschrijft, (als gelovigen, H:1-3) maar ook heel praktisch ingaat op onze relatie en omgang met elkaar (ons leven als Christenen, H: 4-6). 

Je ziet een beschrijving van de beweging “van boven naar beneden” (God-gelovigen) en “van binnen naar buiten”.
Verder wordt ook het proces leren om “te staan, te gaan, te strijden en te overwinnen” behandeld. 

De gemeente mag als het lichaam van Christus, (Zijn handen en voeten), de volheid van Jezus op aarde zichtbaar maken. Samen leveren we, onze Heer Jezus volgend, ons aandeel aan de strijd ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Een aantal principes om een dienende, volwassen en glorieuze gemeente te zijn, die in eenheid samenwerkt:
– reinheid en heiligheid, “be holy as I Am holy”, (H 4: 7-31);
– vergevingsgezindheid, (H 4: 32);
– wandelen vol van de Heilige Geest, (H 5: 1-21);
– volledig gezonde relatie met God en elkaar, H 5: 22- 6: 9);
– gehoorzaamheid aan de door God gegeven opdracht en orde,
(luisteren naar Zijn woord en Zijn stem, doen wat Hij van ons vraagt).

Hij riep ons op om zelf aan de slag te gaan met Gods woord, Hem vragen te stellen over Zijn doel met ons leven en dat leven ook samen als gemeente te gaan voorleven en doorgeven aan anderen.