Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het Avondmaal.
Jezus veranderde de viering van de herdenkingsmaaltijd op het Joodse Paasfeest (uittocht uit Egypte), in een viering van de vestiging van het Nieuwe Verbond (door Zijn offer aan het kruis}.

Ze noemde de uittocht uit Egypte en het bloed van een lam dat in de voorafgaande nacht aan de deurposten werd gesmeerd, (Exodus 12:22-23), als de basis voor de Joodse Paasviering.  En ze legde uit dat het geloof in de belofte van God bij deze handeling, hen zo beschermde.

Bij de viering van het Avondmaal proclameren we dat wij “in Christus” een nieuwe schepping zijn, (2 Korintiërs 5:17).
Jezus modelleerde zo een profetische geloofshandeling die we vol vertrouwen op Hem tot een onderdeel van ons dagelijks leven mogen maken, een proclamatie van de waarheid “ik leef in Hem”, (Hij is de (nieuwe) boom van het Leven, Hij is de bron van het Leven).

In Lukas 22 en 1 Korintiërs 11: 23-26 zien we hoe Jezus de Joodse Paasmaaltijd omvormt tot een profetische (en herdenkende) Nieuwe Verbondsviering. Jezus beperkt daarbij de maaltijd tot het eten van brood en het drinken van wijn, (geen offerlamsvlees, geen bittere kruiden meer, want Jezus is het perfecte offer en er is zegen, geen straf/vloek onder Zijn N.V.).

God wil ons helpen te leven vanuit Zijn overvloed. Bij Hem is er altijd meer, meer groei, meer bloei, meer vrucht, (zonodig dmv snoei). In Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke (=bovennatuurlijke) zegeningen in de hemelse gewesten, (Efeziers 1:3).

De viering van het Avondmaal van het Nieuwe Verbond, als profetische geloofshandeling, helpt ons om ons te herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zo mogen wij telkens vol verwachting en vertrouwen aan de slag te gaan met de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  Dit in de wetenschap dat alles wat wij daarbij van Hem nodig hebben, door de kracht van de Heilige Geest beschikbaar komt, als we Hem daar biddend om vragen.

Zij riep ons op om de tekenen van brood en wijn te gebruiken zoals ze bedoeld zijn, ons verleden achter ons te laten en al het nieuwe van Hem ons voortdurend toe te eigenen.