Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op deze visie-zondag over:  “waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe”.

Ze vertelde dat onze gemeente 15 jaar geleden is ontstaan vanuit een groep mensen met een diep verlangen naar meer ervaring van de kracht van de Heilige Geest en naar grotere zichtbaarheid van de kracht van God in het dagelijks leven. Want er was zoveel (meer) om te ontvangen en door te geven! En dat is ook nu nog zo, er is altijd meer. Ze verbond hieraan direct de vraag: “wat zijn jouw dromen?”

Zij deelde haar visie dat onze Berea gemeente niet alleen een plaats is van bemoediging, gebed, aanbidding en herstel. We mogen ook een beweging naar buiten maken en relevant zijn in de prachtige, uitdagende stad Nijmegen en nog veel verder.

Daarvoor mogen onze dromen nu worden omgezet in strategieën en gerichte activiteiten. Daarvoor is de inzet van onze tijd, talenten en geld nodig. Daarbij past ook een ander gebouw.

Over hoe dat dan moet, werd ze bepaald bij de de tekst: “zoek eerst het koninkrijk van God…”, (Matteus 6: 31-33) en “wees bezig met de hemelse werkelijkheid”, (Kolossenzen 3: 1-3).  

Haar conclusie hierbij was dat de manier waarop we kijken naar- en denken over- de natuurlijke realiteit van deze wereld, in hoge mate bepalend is voor de impact die we er zullen hebben.

Wij hield ons voor dat we met onze geestelijke ogen, vanuit de hemelse werkelijkheid, mogen kijken naar de situatie hier op aarde, in de wetenschap dat met God- en in de kracht van de Heilige Geest-, alle dingen mogelijk zijn. 
Dit bovennatuurlijke kijken, denken en handelen, “naturally supernatural”, mag onze tweede natuur worden.  

Bij de gedachte daaraan kun je nu een grote spanning ervaren, maar bedenk dan dat Jezus onze Koning trouw en betrouwbaar is,
(Openbaring 19: 11). Wij mogen als gezin/gemeente van God, net als Zijn andere gemeentes hier, samen Zijn Koninkrijk verder gaan versterken.