Preek van de Week

Jaco Smit sprak over het belang van de keuze voor een huisgezin bij het bouwen van Gods Koninkrijk.

Hij legde uit dat het wereldwijde lichaam van Christus een geestelijke familie is, waarvan de gezinnen in allerlei heel verschillende huizen wonen.  Huizen die bij hen passen en worden gebruikt in het plan van God voor Zijn koninkrijk. 

Hij vergeleek hierbij het verschil in bediening van de apostel Petrus (onder de Joden) met die van Paulus (onder de heidenen), (Galaten 2: 8-9). Zij hadden dezelfde opdracht van evangelisatie, maar een verschillend mandaat, visie en plan, (Efeze 3); 
zij bouwden heel verschillende huizen.

Ook in Nijmegen functioneren kerkelijke huisgezinnen heel verschillend. Er is trouwens verschil tussen eenheid in Christus en samenwerking.
De eenheid in Christus is die van het nieuwe verbond van liefde en van een cultuur van eer en die eenheid ontstaat niet door samenwerking.

Lees Romeinen 14 en 15 voor sleutels voor een juiste houding en gedrag naar elkaar als gemeentes en als gemeenteleden, (respecteren en eren).

Jaco legde uit dat we in ons geestelijke huisgezin mogen opgroeien naar volwassenheid en dan in vrijheid de keuze moeten maken waar we ons aan verbinden. Waar we denken het beste te kunnen blijven groeien en tot onze bestemming te komen. 
Anders wordt het lastig en leidt dit tot verweesdheid.

Een keuze voor een geestelijk huisgezin:
– geeft je als zoon of dochter ouders en een thuis;
– beschermt en versterkt je;
– geneest en herstelt je van geestelijke hechtingsproblemen;
– zet je in je kracht;

Het gaat bij de keuze om onze hartsgesteldheid.
Gaan we van harte samen verder bouwen aan Gods Koninkrijk vanuit dit huis, of gaan we als vrienden uit elkaar (vgl. Paulus en Barnabas) en bouw je aan- en vanuit- een ander huis.
Allebei kan en allebei is goed, (maar stilstand is achteruitgang). Kies daarom.