Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over: “IK BEN en Wie Wij Zijn”.

Het is als gemeente ons verlangen om krachtige personen uit te zenden.
Personen die impact hebben in hun omgeving en de invloed van Gods Koninkrijk in de wereld verder uitbouwen.

Al in Genesis 1: 26-28 en 2: 15-17 trof hij 5 kernbegrippen aan, die God in ons heeft gelegd en kenmerkend zijn voor;
“krachtige personen naar Gods hart”.

Deze 5 kernbegrippen zijn:
identiteit,
(als je onderzoekt wie God is, weet je wie je zelf bent, want wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis);

– vruchtbaarheid/vermenigvuldiging,
(zodra je thuis komt bij de Vader, zegent hij wat je samen met Hem en namens Hem doet en dat leidt tot vermenigvuldiging en groei);

– gebied van verantwoordelijkheid,
(God geeft ons “een tuin om te bewerken en te bewaken”, een roeping en een taak, wie of waar we ook zijn);

– autoriteit,
(God geeft ons geestelijke/bovennatuurlijke autoriteit om ons gebied van verantwoordelijkheid te veranderen naar zoals het in de hemel is);

– keuzevrijheid,
(de boom; God geeft ons de mogelijkheid om vrijwillig voor Hem te kiezen in alle aspecten van ons leven en daar de rijke vruchten van te plukken, (of niet).

Piet riep ons op om te onderzoeken op welke van deze 5 gebieden er voor ons nog ruimte is voor verdere ontwikkeling en daar concreet mee aan de slag te gaan.  Zodat we volledig zullen uitvoeren waar God ons, persoonlijk en als Berea gemeente, voor geroepen heeft.

Klik om de hele preek te beluisteren op deze hyperlink:
http://podcast.bereanijmegen.nl/20%20jan%20Piet%20van%20Walsem.mp3