Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het belang om het blijven in onze eerste liefde voor Jezus en over eenvoud; het simpelweg eerst zoeken van Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, want al het andere zal ons dan bovendien geschonken worden.

Zij werd in haar voorbereiding bepaald bij het woord “return to your first love” en het woord “simplicity”.

“Eerste liefde”;
Zijn verbond dit met de brief van Paulus aan de Efeziers, waar hij spreekt over het belang te blijven in hun eerste liefde voor Jezus en die niet kwijt te raken in de veelheid van dingen die ze deden.

Een ander voorbeeld is koning Hizkia. Hij “deed wat goed was in de ogen van de Here”, maar op een zeker moment komt er trots in zijn leven en alles wat hij materieel heeft opgebouwd zal hierdoor in de volgende generatie worden afgenomen profeteert Jesaja.  

Dit leert ons het belang om onze eerste liefde, onze passie voor Jezus, vast te houden en voortdurend uit te leven (immers waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over). Enthousiasme betekent oorspronkelijk (in het Grieks) “in God zijn”, daar gaat het om bij het bouwen van het Koninkrijk.

“Eenvoud”;
Het Koninkrijk (vinden en) bouwen is eigenlijk eenvoudig, zolang je de juiste focus vasthoudt.
In Mattheus 6: 33 staat niet voor niets: “zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”. Wij mogen, net als de 12 jarige Jezus in de tempel, heel gericht “bezig zijn met de dingen van mijn Vader”. Alles wat we dan doen en daarvoor nodig hebben, geeft Vader ons (gevraagd en ongevraagd).

Ze sloot af met het beeld van de tempel en de rivier die daar uit ontsprong, (Ezechiel 47). Ezechiel ging in op de uitnodiging om de diepte van de rivier 3x te peilen en de laatste keer moest hij al zwemmen. Toen hij terugliep was de vraag “zie je het; dat overal waar de rivier stroomt leven komt?”.

Zij riep ons op om ons totaal over te geven aan de leiding van de Heilige Geest (de rivier) en ons te laten vullen en verfrissen met de Heilige Geest (stromen van levend water), zodat we in Zijn kracht, “enthousiast” bouwen aan het Koninkrijk van God hier op aarde, op een manier die “naar Gods hart is”. “Open the eyes of our heart (for Your heart) Lord!”