Preek van de Week

 • Petra van de Weetering sprak over hoe essentieel in ons Christelijk geloof de opstanding van Jezus is, (1 Kor. 15: vers 12-22) en wat dat voor ons leven betekent.

  Ze legde uit dat veel mensen kunnen zich identificeren met lijden (en onschuldig lijden) vanwege wat ze zelf meemaken in hun leven. Dat zij zich zo aangesproken voelen door bijv. “The Passion” over het lijden en sterven van Jezus.
  Als het echter gaat om de betekenis van Jezus’ opstanding dan ligt dat heel anders.Aan de hand van Efeziers 1 vanaf vers 17 ging ze in op hoe overweldigend groot Zijn opstandingskracht in ons is en dat vers 23 zegt dat de gemeente, als Jezus’ lichaam, de plaats is waar wie Jezus volledig tot uitdrukking komt.

  Ze concludeerde dat de opstanding van Jezus een eerste stap was in de herschepping van alle dingen. Een nieuwe schepping waar wij, als wedergeboren Christenen, deel van uitmaken.

  Jezus doel met ons is dat wij, in Zijn opdracht en kracht, de onnatuurlijke scheiding tussen hemel en aarde ongedaan maken door het op de aarde te maken zoals het in de hemel al is, door Zijn (geestelijke) koninkrijk hier (verder) te vestigen.

  Wij mogen iedere zondag als de dag van Jezus opstanding (Pasen) vieren en die zelfde opstandingskracht in ons dagelijks leven uitleven. Die kracht is immers altijd voor de uitvoering van onze taak beschikbaar.

  De vraag is hoe komt bij ons, als nieuwe schepping,  dat opstandingsleven tot uitdrukking?

  Ze riep ons op om, als dat leven op de een of andere manier bedekt is geraakt, dan voor je te laten bidden,  een profetisch woord te vragen, door de barrière die je ervaart heen te breken.  Vier vandaag samen de feestmaaltijd (het Avondmaal) van het nieuwe verbond van vergeving in Christus Jezus (en laat je tot overvloeiens toe vullen met Zijn nieuwe opstandingsleven).