Preek van de Week

Jaco Smit sprak over het belang van de (juiste) reactie op een woord van God. Hij gebruikte hiervoor het woord van Petra met Kerst. 

Hij vergeleek de negatieve reactie van Zacharias op het spreken van een engel van God (beredeneerde twijfel, vragen om een teken) met de positieve reactie van Maria (kinderlijke verwondering, overgave, lofprijs en aanbidding).

 Hij gaf ons een aantal sleutels om op een goede manier te reageren op een woord van God (bijvoorbeeld voor 2019).

Hij vergeleek hierbij het traject van de ontvangst van een woord van God, tot de realisatie ervan, met een zwangerschap. Waar focus je dan op? Op wat er onderweg allemaal moeilijk is, of op het resultaat dat komen gaat? (nieuw leven).

De sleutels:
– geef niet toe aan angst vanwege de grootte van het woord, want de belofte heeft voldoende levenskracht in zich voor de reis naar het doel;

– laat teleurstellende ervaringen uit je verleden geen negatieve invloed uitoefenen wat God tegen je zegt, want veiligheid, leven, vreugde en zegen zijn altijd gegarandeerd als je door de uitdagingen heen gaat;

– ren er niet voor weg; ren ervoor naar God, want:  “All His promises are yes and amen”.

Hij sloot af met de constatering dat God bij de verwerkelijking van een woord regelmatig een wonder doet. Daarmee laat Hij ons zien wie Hij is. Regelmatig komt dat wonder er ook niet, maar laat Hij ons ook door een (groei)proces gaan. Daarmee geeft Hij ons de gelegenheid om te ontdekken wie wij echt zijn, (en samen met Hem allemaal kunnen).
God wil ons dan de gelegenheid geven om ons karakter verder te vormen.

De vraag is: Wat is jouw woord van God voor 2019 en wat is jouw reactie daarop?