Preek van de Week

Petra sprak zondag over hoop en verwachting.
Ze zei: Kerst is een Christelijk feest dat we ons niet af moeten laten pakken door de wereld. We hebben een boodschap van hoop.
Kerst is het begin van iets heel nieuws. 

Zij vergeleek de reacties op de komst van de engel Gabriel, van Zacharias (ongeloof), van Maria (verbaasde overgave) en van Simeon (gelovige verwachting) op de aankondiging van de Messias en op de rol die zij daarbij mochten spelen.

Ze legde uit dat de mate waarin je je al dan niet laat leiden door de natuurlijke feiten en omstandigheden in hoge mate bepalend is voor je voor geloof, hoop en verwachting.

Als je alleen kijkt naar de natuurlijke werkelijkheid van hoe het afliep met Johannes, de beloofde zoon van Zacharias en Elisabeth (onthoofd) en met Jezus de beloofde zoon van Maria (gekruisigd) dan voel je je hopeloos. Als je echter kijkt naar de geestelijke werkelijkheid, de geestelijke afloop dan zie je grote beloften vervuld en een wereld veranderd.

De vraag aan ons -die geroepen zijn om als ambassadeurs van Gods koninkrijk de wereld te veranderen naar het beeld van de hemel-, is: Wie willen we zijn, wat geloven we, waar vertrouwen we op en hoe kijken we?

Zij riep ons op om ons te gedragen zoals Simeon en te leven vol geloof, hoop en verwachting. Op die manier worden wij ook zelf de hoop van de wereld, door overal de liefde van God onze Vader te laten zien. 

Gods passie voor de mensen mogen wij ontvangen en doorgeven.
Gods koninkrijk groeit voortdurend en wij mogen daar in Nijmegen en omgeving een belangrijke bijdrage aan leveren!