Preek van de Week

Marjan Spijkman sprak zondag over ons handelen in de kracht van- / in de zalving met- de Heilige Geest. Zij deed dit aan de hand van een cursus van de evangelist Benny Hinn die zij in het verleden had gevolgd. Ze gebruikte hierbij een aantal voorbeelden uit haar verleden, zoals haar bezoek aan de Revival in Toronto en haar inzet bij de Healing Rooms in Nijmegen.

Aan de hand van een praktisch voorbeeld legde zij het verschil uit tussen gevuld met- / gedoopt met-  de Heilige Geest (= voor jezelf) en handelen in de kracht van- / gedoopt zijn in- de Heilige Geest (= om die bovennatuurlijke kracht te gebruiken voor anderen).

Zij noemde een aantal kenmerken van het handelen in de bovennatuurlijke kracht van- / zalving in- de Heilige Geest.
– ontvang je op het moment dat het nodig is;
– niet afhankelijk van hoe geestelijk je je voelt (maar  van geloof);
– komt “bovenop” de gaven van de Geest, (als tekenen en wonderen);
– neemt steeds verder toe, (groeit);
– komt beschikbaar als we doen wat God van ons vraagt, (uitstappen);
– is vaak fysiek voelbaar; er komt bovennatuurlijke kracht vrij;
– maakt het mogelijk om het “onmogelijke” te doen waarvoor God je roept;
– heeft autoriteit over ziekte en gebondenheid;
– openbaart je waarheid in Gods woord die niet eerder hebt gezien;
– neemt toe door: aanbidding, “honger”, gebed, geloof en optrekken met mensen die daar meer ervaring mee hebben, (goede voorbeeld). 

Zij benadrukte dat de kracht van de Heilige Geest er is voor iedere gelovige om zijn/haar unieke taak voor de bouw van Gods Koninkrijk hier op aarde mogelijk te maken.

Afsluitend riep zij ieder van ons op om (meer) te gaan wandelen in Gods unieke bestemming voor ons leven en in de daarbij benodigde bovennatuurlijke kracht (zalving) van de Heilige Geest.