Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over het Moederhart van God.

Hij liet ons zien dat wij geschapen zijn naar Gods beeld: als man en vrouw schiep Hij ons. Naar Gods beeld betekent dat God zowel Vaderlijke als Moederlijke eigenschappen moet hebben. Om die reden kunnen we zowel spreken van het Vaderhart- als van het moederhart- van God.

Dit betekent dat God werkelijk alles aan ons kan geven wat we nodig hebben. Ook het voelen en praten, de zorgzaamheid, het delen van het hart en gevoelens, het diep in de ander kijken, het er voor ons zijn. God wil graag bij ons zijn. Kenmerken die wij meer herkennen bij een vrouw dan bij een man, maar waarover God (ook) beschikt.

Piet benadrukte dat God zoekt naar mensen die geestelijke moeders willen zijn en van mensen willen houden, totdat zij veranderen in wat Hij bedoeld heeft.

Hij gaf aan dat vrouwen vanwege het doormaken van een zwangerschap en een bevalling beter in staat lijken om onder moeilijke omstandigheden vol te houden. Dit in het licht van de verwachte positieve uitkomst van dat proces.

Zelf had Piet ooit een soort profetische barensweeën gehad en nadat hij dat pijnlijke proces had doorgemaakt vond er een geestelijke geboorte plaats; een thuis voor Ismael (moslims). Reden voor zijn hart voor Iraniers en Afghanen. Hij moedigde iedereen aan die door een vergelijkbaar pijnlijk proces gaan om in vertrouwen vol te houden omdat de uitkomst daarvan heel kostbaar voor God kan zijn.

Zijn conclusie was dat de kern van discipelschap liefhebben is en wandelen in vertrouwen. God zei tegen Piet: “gehoorzaamheid is niet iets wat Ik van mensen vraag, maar is het volgenvan de liefde die Ik voor mensen heb en ik in hen gelegd heb.

Geestelijke moeders mogen binnen- en buiten- de gemeente aan mensen vol vertrouwen en vasthoudend Gods liefdevolle, luisterende hart laten  zien om hen diepgaand te veranderen.