Preek van de Week

Arie Dondorp sprak over: als Gods gezin aan de slag voor het koninkrijk van God hier op aarde.
Wij kunnen elkaar tot “hand en voet” zijn bij de beweging “van boven” in de hemel, “naar binnen” in je hart, “naar buiten” de wereld in.

Hij pakte de draad op bij het laatste gedeelte van zijn vorige preek (in maart) waar hij ons aanmoedigde om in actie te komen voor Gods koninkrijk hier op aarde.

Hij herinnerde ons aan de viering van ons 15-jarig bestaan in september. Toen werd de indruk gedeeld dat we als gemeente een nieuw seizoen ingaan waarbij we onze blik (ook) naar buiten richten.

Hij stelde vast dat sindsdien een aantal keren was gesproken over de noodzaak van de juiste persoonlijke houding / harts-gesteldheid als startpunt voor een cultuurverandering van de wereld om ons heen.

Hij benadrukte de belangrijke bijdrage die de gemeente als Gods gezin aan ieder persoonlijk kan leveren, bij de uitvoering van Zijn bedoeling hier op aarde.

Hij behandelde de bijdrage van de gemeente als:
– het goede voorbeeld voor de houding en gedrag naar je omgeving; (nieuwe verbondsrelaties die Jezus opdracht “Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad” uitleven, cultuur van eer);

– het kunnen oefenen en groeien in een veilige omgeving (waar ruimte is voor vallen en opstaan), voor de uitvoering van je taak “in de wereld”.
Hij benadrukte de waarde van het aansluiten bij een team, connect groep of het deelnemen aan andere activiteiten van de gemeente;

– een plek waar je God kunt ontmoeten, Zijn stem kunt verstaan, Zijn liefde ervaren en bijv, in de aanbidding kunt worden meegenomen naar de Vader in situaties dat je dat persoonlijk niet goed lukt. Of dat je bijv. via anderen woorden ontvangt die verdere inhoud en richting geven aan de uitvoering van Gods opdracht voor jouw leven.

Hij sloot af met de oproep om vooral gebruik te maken van de vele praktische mogelijkheden die de gemeente als gezin van God heeft.
Het zijn kansen om te groeien en te oefenen in de cultuur van de hemel voor de uitvoering van je taak om die hier op aarde zichtbaar te maken.