Preek van de Week

Ali de Goede (Schuilplaats Ede) sprak erover “hoe God ons wil laten zien waar nog extra vrijheid en rust te behalen is in ons hart, vooral op het gebied van ons denken en onze emoties”. Dit om (nog) beter in onze omgeving te kunnen bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde.

Zij legde uit dat we, door onze keuze voor Jezus,  er ook voor kunnen kiezen om niet bepaald te worden door onze (soms moeilijke), omstandigheden maar door de waarheid van God; “God is goed”.
We mogen ons telkens de vraag stellen: Wat zegt U over ons in onze situatie, wat wilt U dat ik nu doen zal, waar kan ik nu in groeien, welke leugens staan mij daarbij in de weg?

Er kunnen zich bijvoorbeeld in ons denken bolwerken gevormd hebben die onze emoties negatief beïnvloeden. God wil dat wij dergelijke bolwerken “gevangen nemen” met behulp van Zijn waarheid, (2 Cor. 10: 4-5). Een verandering van de wereldse cultuur door ons, begint bij een positieve, op Gods waarheid gebaseerde, verandering in ons denken die vervolgens doorwerkt in ons gedrag.

God wil je sterk maken, door je je denken in overeenstemming te laten komen met Gods waarheid. Op die manier kun je onder moeilijke omstandigheden de juiste keuzes maken, (vgl. David die, toen hij Saul in zijn macht had, hem als door God gezalfde koning om die reden niet doodde).

Zij sloot af met: “God wil je vanmorgen zegenen door je te laten zien waar nog vrijheid te behalen valt bijvoorbeeld in je denken op het gebied van je identiteit in Christus of in je emoties. Ga daar mee aan de slag.

Wij mogen visie hebben voor het wonder van God en overal het leven brengen van Zijn koninkrijk door de kracht van Zijn liefde. Zo worden heil, rust, vrede en een hoopvolle toekomst in deze wereld steeds beter zichtbaar in onszelf en door ons.