Preek van de Week

Jaco Smit sprak over over onze (2e) geloofswaarde: “Wij zijn herkenbaar door het spreken van God”.

Hij legde uit dat God iedere dag tegen ons spreekt, maar constateerde dat wij toch vaak vragen hebben als:
“kan ik Gods stem verstaan”?, of: “is dit van God of van mijzelf”?

Toch is het onder het Nieuwe Verbond heel duidelijk dat wij niet alleen opnieuw geboren zijn en rechtstreekse toegang hebben tot onze hemelse Vader hebben.
Ook is duidelijk dat wij dezelfde gedachten als Jezus hebben (the mind of Christ) en dat Jezus en de Heilige Geest in ons wonen en wij in Hen, (zie 1 Korinthiers 2, Handelingen 17 en Johannes 17). De scheiding tussen God en de (gelovige) mens, tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke, is weggenomen.

De conclusie is daarom dat Gods stem primair van binnenin ons komt en secundair van buiten (bijv. via anderen).
De vraag is echter geloven we dit echt en handelen we daarnaar. Vaak vertrouwen we alleen op onze lichamelijke zintuigen en niet op onze (identieke) geestelijke zintuigen, zodat er geen contact ontstaat van geest tot Geest.

Jaco stelde dat beredenering vaak het belangrijkste obstakel is bij het verstaan van Gods stem.
We realiseren ons te weinig dat Zijn stem voor ons zo bekend en “natuurlijk” is dat we makkelijk kunnen gaan denken dat Hij dat dus niet kan zijn.
Maar Hij is het wel degelijk zolang het liefdevol, positief, opbouwend, bemoedigend of vertroostend (want God is altijd goed). Alles wat hiervan het tegenovergestelde is, komt niet van onze hemelse Vader.

Wees er dus van overtuigd dat God tegen ons spreekt en durf te geloven wat Jezus over ons zegt:
“mijn schapen verstaan Mijn stem”.

Jaco gaf vervolgens een aantal praktische tips voor het verstaan van Gods stem:
– zoek een plaats, tijd en manier waarbij je gedachten tot rust kunnen komen en je je kunt richten op God;
– verwacht dat God met jouw innerlijke “stem” spreekt;
– het eerste (positieve) dat je innerlijk “hoort” is wat God tegen je zegt;
– schrijf op wat je hoort zonde eigen interpretatie;
– toets het op de inhoud, het moet positief zijn want God is goed;
– als het goed en onmogelijk klinkt is het zeker God;
– God herinnert ons aan wie wij zijn en niet aan onze fouten van het verleden,
(anders dan om ons daarvan te genezen, ze zijn immers vergeven);
– toets het aan het Woord van God (onder het Nieuwe Verbond);
– ga vervolgens doen wat God tegen je zegt!
– blijf oefenen  in het verstaan van Gods stem, train in je relatie met God, zo wordt het vanzelf een gewoonte.