Preek van de Week

Mark Wolff sprak over Jezus de Messias; de Koning Knecht op deze Palmzondag (“de Koning komt eraan”) en tevens het begin van de week naar Pasen (Jezus opstanding, -overwinning, -nieuwe verbond),

Hij stelde ons, als vervolg op het delen van enkele van zijn eigen ervaringen, vragen als: “Wat betekent dat nou voor jou?” (wat Jezus heeft gedaan), “Wie is die Jezus nou?”en “Hoe haal jij de Koning binnen?”

Vervolgens besprak hij 3 punten die voor hem “Jezus zo uniek maken”:
– God zelf kwam als mens (Jezus) naar de aarde en bewees ons Zijn liefde:
– In Jezus zijn we volkomen bevrijd van de wet van zonde en dood (het Oude Verbond van Mozes, Romeinen 8: 1-8)
– door Jezus zijn wij weer kinderen van Vader God geworden. Hij heeft ons bevrijd van de vloek van zonde en dood (ontstaan door de zondeval van Adam en Eva). Jezus is “Christus Victor”; overwinnaar  over satan.

Hij legde uit dat wij door de wet “van de Geest (van liefde)”, (het Nieuwe Verbond)  “in Christus” zonen en dochters van onze hemelse Vader zijn en hersteld in alle rechten die daarbij horen (Galaten 4: 4-7, Romeinen 8). Gods Geest woont in ons hart. De Vader wil in intieme vriendschap met ons optrekken. Mark zei daar vanuit wil ik leven!

Hij herhaalde zijn vraag: “Hoe haal jij Jezus binnen?”, “besef je wat Hij allemaal voor jou heeft gedaan”, (de 3 punten)
.
Hij riep iedereen op om in het overwinningsleven te stappen: I am no victim, I am a victor in Christ Jesus!