Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over: “Leven in Geloof”
Hij deelde over de moeilijkheden die hij in zijn bediening had ervaren, toen alles wat hij opgebouwd wegviel.

Zijn houvast vond hij in Ps 39: “God plannen blijven bestaan, alles gebeurt zoals Hij het bedenkt”.
Hij riep ons op om te gaan staan in onze droom en voor ons te laten bidden, als we in een vergelijkbare situatie verkeren als hij had ervaren.

Hij bad vervolgens nieuwe vrijheid en nieuw leven uit over deze dromen. Zijn indruk was dat God juist in moeilijke situaties tot ons wil spreken, maar willen we wel horen wat Hij zegt?

Hij legde uit dat God ook tegen ons wil spreken via geestelijke vaders en moeders en op die manier wil geven van wat wij nodig hebben. Wij zijn immers geroepen om invloed te hebben in de hele regio en daarvoor mogen ook geestelijke vaders en moeders opstaan om ons (door) te geven van wat daarvoor nodig is.

Hij zag (profeteerde) een gemeente zonder muren, allerlei bedieningen die in het land bezig zijn, bedieningen die gaan tot in de haarvaten van de maatschappij. Daar zal de invloed zijn.  Want de liefde van de Vader die jij draagt is Zijn geschenk aan de wereld.

Hij leidde ons tenslotte in een activatie om van geestelijke vaders en moeders een bemoediging en bevestiging te ontvangen om onze droom uit te leven in de vorm van een liefdevolle omarming, (Fathers Hug).