Preek van de Week

Jaco Smit sprak , binnen ons thema “leven vanuit het Nieuwe Verbond”, over: Wat vindt Vader God van intimiteit met mij?

Hij behandelde deze vraag aan de hand van twee stellingen:
– ik ben perfect toegerust om in Zijn volkomen glorie te zijn;
– de hemel is meer een persoon, dan een plaats.

Het kan zijn dat we denken dat we Zijn aanwezigheid moeten zoeken om vergeving te vragen voor onze zonden en we dan weer vooruit kunnen. En dat Jezus ons schild is waardoor we geen straf ontvangen van God.

De waarheid is echter anders. Jezus is, door de weg die Hij als mens is gegaan geen zondeschild, maar de waarborg dat Vader God onze menselijkheid in het licht van Jezus ziet. Verder is Jezus de uitnodiging om mijzelf vanuit het goddelijke perspectief te zien.

Jaco legde aan de hand van Hebreeen 4: 13-16 uit dat wij, door Jezus offer, vrije toegang hebben tot de Vader en dat Hij ons vol liefde ontvangt.

We mogen naar onze hemelse Vader toegaan om intimiteit te creëren en niet vanuit een zondebesef. Omdat Vader ons volkomen kent, wil Hij dat wij onszelf leren kennen vanuit Zijn perfecte realiteit, (naar onszelf gaan kijken met Zijn ogen).

God ziet intimiteit met ons vanuit Zijn eigen perspectief met een volkomen begrip van onze menselijkheid.
Hij weet waar we nu als mens staan, kijkt niet naar ons verleden, maar naar onze toekomst.

Wij mogen in Zijn tegenwoordigheid komen om ons eraan te laten herinneren dat Zijn realiteit groter is dan onze omstandigheden. We mogen ons er op laten bouwen voor Zijn bestemming met ons leven.

De keuze om die intimiteit met onze Vader in de hemel te zoeken is aan ons,
laat die niet liggen!