Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op deze Avondmaalszondag kort over de betekenis van het Avondmaal.

Zij stelde dat het Engelse woord “communion” beter weergeeft wat de essentie van het Avondmaal is namelijk gemeenschap (met God en met elkaar), dan ons Nederlandse woord.

Zij legde uit dat Jezus op de dag van de feestelijke herdenking van de uittocht van het volk Israel uit Egypte (het Passcha) een nieuwe inhoud geeft aan deze viering.

Sindsdien mogen zijn volgelingen met brood en wijn feestelijk de sluiting van het Nieuwe Verbond herdenken dat door Jezus met de Vader kon worden gesloten. Dit doordat Jezus’ lichaam gebroken werd (het brood) en zijn bloed uitgegoten werd (de wijn) tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Om die reden mogen wij telkens al “het oude” (van het Oude Verbond) dat we ervaren (en de last daarvan) achter ons laten en ons uitstrekken naar “het nieuwe” (van het Nieuwe Verbond). Het verbond van vergeving waarin de onvoorwaardelijke liefde van de Vader voor ons (en door ons naar anderen) centraal staat.

De Vader wil ons zo overvloedig geven, dat we zelf ook rijkelijk kunnen doorgeven van alles wat we van Hem hebben ontvangen.

Ze riep ons op om vandaag te gaan halen wat God voor ons heeft klaar liggen door het Avondmaal te vieren en gebed en profetie te ontvangen.