Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over bouwen aan een cultuur van bemoediging en bekrachtiging.

Zij deelde eerst een ervaring uit de recente Leaders Advance ontmoeting in Engeland;
“het gaat niet om hoe bouw je een grote kerk, maar om hoe bouw je grote mensen”.

Zij legde uit dat Jezus, na gebed met Zijn Vader, uit een grote groep van volgelingen zijn 12 (jong volwassen) discipelen uitkoos en een aantal jaren specifiek in hen investeerde. (Marcus 3: 13-15).
Hij koos hen met het doel te worden zoals Hij, (goed voorbeeld doet goed volgen) en Hij geloofde in hen.

Zij stelde ons de vraag: “zien wij met de ogen van God naar andere mensen, zien wij wat Hij in hen heeft gelegd”?

Ze vertelde dat Jezus eerst aan Zijn discipelen liet zien hoe Hij handelde en dat Hij hen daarbij betrok,
(bracht het evangelie vergezeld van tekenen, wonderen, genezing en bevrijding).

Vervolgens stuurde Hij hen erop uit om, in tweetallen, zelf te doen wat Hij deed en achteraf hun ervaringen met Hem te delen.
Zo kon Hij hun, waar nodig, bijsturen en verder vormen.

Tenslotte gaf Hij hen bij Zijn hemelvaart geeft de opdracht en autoriteit om (vanaf Pinksteren) in Zijn naam en in de kracht van de Heilige Geest zelfstandig het evangelie te verkondigen. Zij moesten die woorden combineren met tekenen en wonderen van genezing en bevrijding zelfs groter dan Hij die had gedaan, (zie ook Johannes 17).

Ze concludeerde dat, als wij de cultuur hier op aarde willen veranderen in die van de hemel, wij mogen gaan spreken vanuit- en over Jezus met positieve woorden en daden, want positieve woorden zijn als honing voor de ziel en medicijn voor het lichaam (Spreuken 16: 24).

Zij riep ons op om onszelf dagelijks te gaan oefenen in het spreken van positieve, bemoedigende en bekrachtigende woorden;
“zet mensen vrij, geef leven door”, vanuit Jezus de bron van eeuwig leven.