Preek van de Week

Frits Rouvoet (Bright Fame) sprak over zijn werk onder prostituees.

Hij hield ons voor dat wij door God geroepen zijn om het verschil te maken in het leven van “die ene”.
Wij mogen “instappen” in wat de Vader ons specifiek laat zien en in geloof en vertrouwen doen wat Hij van ons vraagt, want Hij gaat dan met ons mee (Job 22: 28)

Hij deelde aan de hand van enkele levensverhalen van prostituees hoe hij, in zijn roeping, het verschil mag maken. Dat dat lang niet altijd makkelijk is en soms hopeloos lijkt, maar dat met God er altijd (vaak onverwacht) weer nieuwe openingen en mogelijkheden ontstaan.
Iemand zei tegen hem: “veel mensen brengen hulp, maar jij brengt hoop en verwachting”.

Hij vertelde hoe belangrijk profetische woorden daarbij kunnen zijn en zei: “als God je iets voor de ander laat zien dan moet je die positieve woorden over de ander uitspreken en zonodig bij de Vader doorvragen: Vader wat ziet U? Vader wat wilt u doen (via mij)?

Hij spoorde ons aan hetzelfde te doen en hij profeteerde: “ga het doen en binnenkort is deze tent te klein, God wil door je heen werken, door je heen wonderen doen”. Hij haalde daarbij ook de tekst aan van Jesaja 60: 1: Sta op en schitter je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.

Hij sloot af met een bemoediging: Wees niet bang, want Ik Ben bij je,(Jes. 43: 5) en met een oproep:  God wil genezing en herstel geven via jou. Het goede nieuws voor de ander is: er is altijd hoop en het helpt je als je je daarbij richt op de toekomst  (in plaats van op het verleden).
Wees de brenger van hoop voor die ene.