Preek van de Week

 • Petra van de Weetering sprak over de betekenis van de doop.
  Zij deelde over haar ervaringen rond haar doop en de moeite die er was door het verschil van inzicht over de kinderdoop en de volwassen doop thuis en op school.Zij noemde de doop een krachtig getuigenis  dat aan anderen laat zien wat er heeft plaatsgevonden in je hart toen je tot geloof in Jezus kwam. Je oude leven (zonder Jezus) is voorbij en je begint een helemaal nieuw leven met Hem, (je wordt opnieuw geboren, een nieuwe schepping). Jezus zegt: bekeer je en laat je dopen; bekering en doop hebben een directe relatie met elkaar.

  Zij behandelde vervolgens Romeinen 8 en legde uit dat wij, die in Christus zijn, mogen leven door de Geest.
  Dat we ons bij de waterdoop (van oud naar nieuw) daarom ook mogen laten dopen met de Heilige Geest, zodat wij beschikken over alle bovennatuurlijke mogelijkheden om voor onze Koning Jezus te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

  Zij legde uit dat wij pas echt kunnen functioneren als wij gedoopt worden met de Geest, net zoals bij Adam eerst de levensadem moest worden ingeblazen door God. God deed dat heel intiem, “face to face”bij Adam en wat God bij hem inblies, mocht hij ook weer uitademen. Zo is dat ook bij ons; waar de Geest van God is daar is vrijheid en leven in ons en door ons heen naar anderen.

  Ze zei afsluitend: “De Heilige Geest trekt ons binnen in het leven met de Vader en de Zoon, Hij die leven is en levend maakt”.
  Daarom mogen we de doop (ook) vieren als een feest.