Preek van de Week

Aart de Goede sprak over de verrijking van je geestelijk leven als je in tongentaal kunt spreken.

Hij vertelde over een recente, onverwachte positieve ervaring van een collega met tongentaal nadat er voor hem gebeden was.

Ook deelde hij iets over zijn eigen maandenlange innerlijke weerstand tegen tongentaal in zijn studententijd door zijn kerkelijke achtergrond.
Hij kwam er vervolgens achter dat tongentaal een zaak van het hart was en niet van het hoofd (dat zat hem hierbij juist in de weg).

Aan de hand van Marcus 16: 16-17 legde hij uit dat wij als Christenen (o.a.) herkenbaar mogen zijn aan het spreken in tongen.

Hij zei over tongentaal: “Je spreekt of zingt door de Heilige Geest op een bovennatuurlijke manier in een jou onbekende taal tot God”.

Tongentaal kan verschillende vormen aannemen:
– zoals op de eerste Pinksterdag (Handelingen 2), toen hoorden mensen uit allerlei landen de discipelen in hun taal spreken terwijl ze er zeker van waren dat zij die taal nooit geleerd hadden;
– in de samenkomst kan iemand in tongentaal tot opbouw van de gemeente spreken, maar dan moet er ook iemand zijn die kan “vertalen”;
– de meest voorkomende vorm is het persoonlijk in tongentaal spreken tot God, (1 Kor 14).

Zijn conclusie: we mogen ons allemaal uitstrekken naar deze persoonlijke vorm van spreken tot God waarbij we niet weten wat we daarbij tegen Hem zeggen. Je zult gaan ervaren dat een bijzonder krachtig hulpmiddel is, juist op momenten dat je niet weet wat je precies wil zeggen tegen- of vragen aan- onze hemelse Vader. In dergelijk gebed wordt leven vrij gezet!

Hij leidde ons afsluitend in een praktische activatie.