Preek van de Week

Jaco Smit besprak overvloed als onze erfenis onder het Nieuwe Verbond.
Die overvloed wordt beschreven in Matt 6: 9 en omvat alle gebieden van ons leven met het doel om anderen tot rijke zegen te kunnen zijn.

Hij besprak aan de hand van een aantal Bijbelteksten deze punten:
– Waar komt onze overvloedige erfenis vandaan?
– Wat is onze overvloedige erfenis (en waarom)?
– Mijn erfenis door/via een ander!
– Mijn erfenis, hoe werkt dat dan in de praktijk?

1. Onze erfenis komt van Jezus via het Nieuwe Verbond dat de Vader met Hem sloot. Door Jezus hebben wij als Gods zonen en dochters en als Christus gemeente (Zijn lichaam) toegang gekregen tot de volledige erfenis van de Vader, (Efeziers 1: 22,23 ).

2. Onze overvloedige erfenis wordt beschreven in Romeinen 8, Johannes 17 en 2 Petrus 1:3-4; alles wat in de hemel is is beschikbaar voor ons, alles wat van God is, is ook van ons. Hij heeft ons geroepen om in zijn hemelse kracht en eer te delen.

Tegelijkertijd staat er ook in Romeinen 12:3; Jezus heeft de taak om ons geloof te bouwen en God geeft ons daarbij nu een bepaalde mate van geloof. Ook staat er in Efeziers 4:7 dat God in zijn goedheid aan ieder van ons eigen geschenken heeft gegeven.
Dat je alles in overvloed hebt en dat er toch verschillen zijn in geloof, gaven en talenten en geschenken lijkt met elkaar in tegenspraak, maar is het niet, want:

3. Wij mogen onze erfenis deels via andere gelovigen realiseren. Namelijk voor die gedeelten waar we zelf niet beschikken over de benodigde mate van geloof, gaven, talenten of geschenken.
Denk hierbij aan het beeld van de gemeente als het lichaam van Christus met allemaal heel verschillende functies en mogelijkheden maar samen een geheel.

4. In de praktijk; Jaco geeft een voorbeeld vanuit zijn ervaring met de sodafabriek die hij gratis kreeg voor zijn Village of Peace project voor ondervoede kinderen in Afghanistan. Anderen helpen hem met hun kennis en ervaring op gebieden waar hij het niet zelf kan.

Hij concludeert dat we in verbinding moeten staan met elkaar en gaan functioneren als een lichaam.  Zo kunnen we allemaal, elkaar aanvullend, vanuit overvloed Gods doel met ons leven realiseren en Zijn hemelse koninkrijk bouwen.

Begin klein, ga staan in je kracht en kijk hoe je anderen en hoe anderen jou daarbij tot zegen kunnen zijn. Dat gaat met vallen en opstaan, maar wat er ook gebeurt Jezus staat naast je om je te helpen.