Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over het Koninkrijk van God.

Hij stelde de vraag: “Wat is er in de hemel, wat er op aarde nog niet is?”
Hij noemde hierbij een gebrek aan eenheid en aan liefde.
Hebben we alles over voor elkaar en stellen we relatie boven geld/goed?

Piet sprak vervolgens over het verschil in de situatie van Jezus voor het kruis en sinds Zijn opstanding. Hij gebruikte het voorbeeld van Petrus, die na Christus dood en opstanding (d.w.z. na een fundamentele verandering), even niet meer wist wat hij moest doen en terugviel in zijn bekende patroon van voor Jezus: het vissen.

Hij legde uit dat wij ook de neiging hebben om als we het moeilijk hebben en het even niet meer weten in oude patronen vervallen. Dat helpt niet.

Verder vergeleek hij de gedaante van Jezus voor zijn dood en opstanding met die na zijn opstanding. De discipelen herkenden Hem eerst niet en vervolgens toch wel aan wat Hij zei en deed. Hij was anders en dezelfde.

Zo herkennen wij ook Jezus soms niet in onze omstandigheden. Dan wordt het moeilijk voor ons.

Wat we (dan) mogen doen is op zoek gaan naar de opgestane Heer, naar Jezus die de opstandingskracht in zich draagt die ik nodig heb, “opdat het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt”. (2 Cor 4: 7).

Zoals de Heilige Geest Maria (de moeder van Jezus) bevruchtte, zo is dat sinds Pinksteren ook met ons gebeurd. Het zaad van het Koninkrijk dat in ons geplant is, mag groeien in ons en door ons heen.

Als wij gaan sterven aan onze eigen plannen en aan onze eigen kracht en als wij onze moeilijke ervaringen gaan beschouwen als compost (een gezonde voedingsbodem), dan barst het zaad de grond uit als plant.