Livestream komende zondag: start om 9.30u!!

Bericht van Jaco Smit; info over de livestream van komende zondag!

Zondag 20:30-21:30: #shareyourstory

Kijk, zo zag het er afgelopen zondag uit, leuk hè! 

Uiteindelijk waren we met 8 mensen! Komende zondag ook meedoen? Welkom! Klik vanaf 20:15 op https://meet.jit.si/Shareyourstory. Je komt dan automatisch in een videogesprek terecht. 

Bedenk vooraf of je misschien een mooie ervaring, bijbeltekst, lied o.i.d. hebt om te delen met de rest. Gewoon meeluisteren en meepraten kan natuurlijk ook! 

Laten we elkaar blijven zien, al is het digitaal! 

Nieuwe video’s online; #onlinekinderwerk

Beste ouders,

Helaas hebben onze kinderen geen kinderprogramma zolang we niet als gemeente kunnen samen komen. Gelukkig zijn er verschillende leuke online mogelijkheden om met je kinderen aan de slag te gaan. We geven je graag een leuke tip:

  • Creatief Kinderwerk wordt iedere zondag een leuk kinderprogramma aangeboden met video’s, goocheltrucs, proefjes en creatieve verwerkingen. 
  • Bijbel Basics biedt via gratis registratie toegang tot de bijbel in 200 verhalen + verwerkingsmateriaal.
  • Juist nu Bestel een gratis meeleesbijbel.

Preek van de Week

Marleen De Velde sprak in het kader van Berea InterAct over de waarde van voortdurende groei in intimiteit met Jezus;
Hij is de bron van ons leven.

Ze las Johannes 7 vers 38 voor: “rivieren van levend water die zullen stromen uit de harten van wie in Jezus geloven” en Joh. 15 vers 4:  “blijf in Mij (Jezus) dan blijf ik in jullie”.
Zij vroeg: Hoe doe je dat, blijf in Mij?

Aan de hand van een voorbeeld uit haar eigen praktijk in het CWZ van de afgelopen week legde ze uit dat het primair gaat om het maken van een keuze: waar/op wie richt je je, juist als de omstandigheden je lijken te overspoelen.

Kies ervoor de waarheid van Jezus te stellen boven je omstandigheden; Hij is de bron van het leven en de weg naar-, de waarheid over- en het leven met- onze hemelse Vader.

Ze suggereerde ons om heel praktisch elke dag te beginnen met Jezus. Hem in onze dag uit te nodigen, het gesprek met Hem aan te gaan en te luisteren naar wat Hij tegen ons wil zeggen.

Ze had 2 opdrachten voor ons voor de komende week:
1. Voor jezelf vast te stellen hoe je het beste aangesloten blijft op Jezus, de bron van het leven, zodat er stromen van levend water uit je binnenste zullen stromen naar anderen toe.
2. Met 1 persoon te delen hoe je ermee aan de slag gaat om Jezus (nog) beter te leren kennen en zo de relatie met je hemelse Vader te versterken.

Ze leidde ons tenslotte in een activatie en vroeg ons om een hand op ons hart te leggen en uit te spreken:

Dank u Here Jezus dat U van mij houdt, dat Uw liefde voor mij veel groter is dan ik mij besef, open de ogen van mijn hart (zodat ik zie dat er) elke dag zoveel meer is van U voor mij, Jezus, ik wil U beter leren kennen.

Lied van de Week

Zondag stond onze relatie met Jezus centraal.
Hij is de bron van ons leven en wij mogen vanuit ons hart stromen van levend water voortbrengen naar anderen toe.
My fear doesn’t stand a chance, when I stand in Your love….. 

When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own
When brokenness and pain is all I know
I won’t be shaken, I won’t be shaken
My fear doesn’t stand a chance when I stand in Your love

Shame no longer has a place to hide, I am not a captive to the lies
I’m not afraid to leave my past behind
I won’t be shaken, I won’t be shaken

There’s power that can break off every chain, there’s power that can empty out a grave
There’s resurrection power that can save
There’s power in Your name, power in Your name

Klik op de hyperlink om Jezus  te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=YTDzEw0Yl4A

Waar vind ik de livestream?

Vanaf deze week kun je via de homepage van de website direct toegang krijgen tot de livestream.

Ook voor #Shareyourstory kun je direct via de homepage doorlinken.

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag via livestream woorden van hoop en bemoediging op basis van Mattheus 14:22-34, de storm op het meer

Petra wees ons erop dat de situatie van de discipelen in de storm op het meer van Galilea plaatsvond vlak na het wonder van de vermenigvuldiging van brood en vis. Bij die vermenigvuldiging speelden de discipelen ook  zelf een rol waarbij 5000 mensen te eten kregen. Dat Jezus ook een wonder kon doen als ze zonder Hem in een heftige storm op het meer in een boot zaten en dreigden te vergaan was nog niet tot hen doorgedrongen. 

Jezus loopt, terwijl de discipelen overweldigd worden door angst, midden in de nacht over het water naar hen toe. Hij zegt: blijf kalm, wees niet bang, ik ben het (JHWH, Ik Ben). Hij veroordeelt hun gedrag niet, maar stelt hen gerust.
Dat mag ook onze houding zijn naar andere mensen: hen gerust stellen in plaats van hen met theologische waarheden (Bijbelteksten) om de oren te slaan.

Als Petrus over het water naar Hem toe wil gaan zegt Jezus: kom. En zolang als Petrus zich richt op Jezus in plaats van op de omstandigheden gaat het goed. Als hij zich echter richt op de storm, zinkt hij weg. Als hij om hulp roept grijpt Jezus direct zijn hand en zegt; waarom twijfelde je (ik ben het toch)? Toen ze in de boot stapten ging de storm liggen en aanbaden de discipelen Jezus. Petrus had een ontmoeting gehad, niet met Jezus de rabbi, maar met Jezus de zoon van God. Ook voor ons geldt momenteel dat het begrijpelijk is dat wij bang zijn, maar we hoeven dat niet te zijn want Jezus is bij ons en Hij is de zoon van God.

Jezus roept ons op om uit de boot te stappen en aan de wereld een ander perspectief te laten zien. “Als je je overspoeld voelt door de omstandigheden ga dan naar Jezus. Laat je vullen met Zijn aanwezigheid en Hij geeft je nieuwe (bovennatuurlijke) kracht voor de situatie.” Natuurlijk hebben wij daarvoor ook zelf een aanraking van Jezus nodig en moeten wij gevuld zijn om daarvan uit te delen aan anderen (Hij is de bron van het leven). 

Petra sloot af met ons voor te houden dat wij de storm (de rampen rond het corona virus) niet moeten wegredeneren, maar vanuit de geestelijke realiteit (het hemelse perspectief) mogen omgaan met de natuurlijke werkelijkheid van dit moment. Als wij dreigen te verdrinken pakt Jezus , als wij Hem daar om vragen, onze hand en dat wil Hij ook doen voor ieder ander die Hem te hulp roept. Zo mogen wij, net als Hij, een hand en een voet zijn voor mensen in nood en hen ook wijzen op Jezus, onze helper en redder.
Ze riep ons op om dat ook werkelijk te doen.

Lied van de Week

Zondag stonden woorden van hoop en bemoediging centraal.
God with us, God for us, nothing can come against…..

You are matchless in grace and mercy, there is nowhere we can hide from Your love
You are steadfast, never failing, You are faithful, all creation is in awe of who You are

You’re the healer of the sick and the broken, You are comfort for every heart in loss
Our King and our Savior forever, for eternity we will sing of all You’ve done

God with us, God for us, nothing can come against, no one can stand between us

Your heart, it moves with compassion, there is life, there is healing in Your love
You’re the Father, the Son, the Holy Spirit, for eternity we will sing of all You’ve done

Where there was death, You brought life, Lord, where there was fear, You brought courage
When I was afraid, You were with me and You lifted me up, and You lifted me up

God with us, God for us, nothing can come against, no one can stand between us

Klik op de hyperlink om God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEyRoj2sFc4

Zondag 19.30-20.30- #Shareyourstory

Komende zondag kan je (vanaf 19.15u) klikken op deze link! Je komt dan automatisch in een videogesprek terecht. 

Tussen 19:30-20:30 uur delen enkele leden van onze Berea-familie wat hen de afgelopen tijd geïnspireerd heeft. Deel ook iets, of luister gewoon mee. Tussendoor kun je, als je wilt, op elkaar reageren. 

Doe mee in je eentje, of met je hele gezin.

Laten we elkaar blijven zien, al is het digitaal! 

Mis je Worship in Berea op zondagochtend?

Heb je zin om in de komende weken lekker te worshippen met bekende nummers uit Berea? Bij deze willen we graag onze playlist met jullie delen vanuit Spotify!

Namens alle Worship leiders