Conferentie: 31 oktober t/m 3 november + locatie!

Locatie voor donderdag, vrijdag en zaterdag:
Cargadoorweg 12 in Nijmegen
Routebeschrijving

De zondagochtend vindt, zoals normaal, plaats in wijkcentrum de Burghardt
Routebeschrijving

Young adults only

Aankomende zondag ben je van harte welkom om met ons mee te lunchen (Bredestraat 16). Leuk om nieuwe mensen te leren kennen en samen te genieten van een relaxte zondagmiddag (spelletjes zijn present). Uit de kerk kun je zo mee fietsen, hoppa! Uiteraard kun je ook later aansluiten. See you! Enne, vanaf zondag vindt het één keer in de twee weken plaats dus je kunt alvast vooruit plannen 😉 

9 November: Make Some Noise Kids!

Vanuit de Adelaars en Kids Connect gaan we op 9 november met alle kinderen (6 t/m 11 jaar) naar de Live show van Make Some Noise Kids in Veenendaal! Het kost E10,- per ticket, de rest wordt betaald door Berea en het duurt +/- van 15.00-17.00 uur.

Onlangs is er op zondagochtend een infobrief uitgedeeld, bij beide groepen. Mocht je kind die niet ontvangen hebben maar toch graag mee willen of wil je zelf meer info, mail dan even naar info@bereanijmegen.nl. Dit i.v.m. vervoer en reservering.

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over Waardering als fundament en motor van bekrachtiging (Empowerment) in de gemeente.

Hij was tot het inzicht gekomen dat bij de woorden over het avondmaal in 1 Korinthiers 11, het in vers 29 primair over de gemeente als “het lichaam van Christus” gaat. Immers Jezus is het hoofd en de gemeente is Zijn lichaam.

Uit de context wordt duidelijk dat het gaat over de manier waarop ze als gemeente met elkaar omgaat. Daar schortte in Korinthe duidelijk iets aan, zoals bleek uit de egoïstische manier waarop ze de maaltijd gebruikten

Paulus constateerde dat ze zich daarbij niet gedroegen als het lichaam van Christus en dat dat grote gevolgen had: “daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven” (vers 30).  Paulus roept de gemeente op om gastvrij te zijn bij het de maaltijd houden, zodat zij vrij blijven van de gevolgen van verkeerd gedrag.

Jaco formuleerde, n.a.v. de oproep van Paulus aan de gemeente om bij de viering van het avondmaal gastvrij te zijn, waardering als fundament en motor van bekrachtiging (Empowerment) in de gemeente. Immers iedereen is van waarde voor de gemeente, als lichaam van Christus, beschikt over unieke gaven en talenten en dient daarvoor geëerd te worden (waarde+eren= waarderen).

Als iedereen in de gemeente zichzelf naar waarde schat (in Christus) en dat ook naar de anderen toe laat zien (waardering als fundament), dan verbindt Gods bovennatuurlijke kracht zich daar aan (de motor van bekrachtiging).

Hij gaf enkele voorbeelden uit zijn eigen leven waarbij hij dit principe had toegepast en vertelde wat voor positieve gevolgen dat in zijn leven had gehad.

Jaco riep ons op om ons eigen hart op dit punt te onderzoeken. Hebben wij waardering voor het lichaam van Christus, schatten wij de ander van waarde en respecteren we elkaar, maken we gebruik van alle unieke gaven en talenten? Zo niet, dan is er reden voor een gedragsverandering. Immers: “lack of esteem withholds the power of destiny”.

Wij mogen dan op een nieuwe, waarderende manier gaan denken, kijken, spreken en handelen en dat zal dan leiden tot voorspoed en vermenigvuldiging in de gemeente.

Kom in actie, doe jezelf (en de gemeente) niet tekort en ontwikkel wat je in je hebt, gebruik makend van anderen die je daar bij kunnen helpen, (en help anderen om hetzelfde te doen).

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden het eren van Jezus en van elkaar, als Zijn lichaam, centraal.
Uw woorden brengen leven aan wie hoort…..

Ik verlang naar Uw aanwezigheid in alles wat ik doe
Dat Uw Geest mij op mijn wegen leidt, daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe

Jezus koning van de eeuwigheid, Uw volk gelooft Uw woord
Heel de aarde toont Uw heerlijkheid en Uw woorden brengen leven aan wie hoort

Machtig Heer alles wat leeft zingt tot U eer, in eeuwigheid
Hier zijn wij, U toegewijd, wij aanbidden U

klik op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
http://info.bereanijmegen.nl/opnamen/191013/191013-04.mp3

Nieuwe alpha cursus start komende week!

De Hanzekerk organiseert voor mensen uit Nijmegen een Alpha-cursus die jou de mogelijkheid biedt om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt en om zelf te ontdekken wat jij nou eigenlijk gelooft.

Misschien heb je van huis uit iets meegekregen of misschien heb je totaal geen idee en lijkt het je leuk om hier met anderen over te praten of misschien geloof je wel in God en wil je meer ontdekken. De startavond is op woensdag 16 oktober 2019. Het thema van de eerste avond luidt: Is er meer? Je kan dan kijken of het iets voor je is. De Alpha cursus duurt 10 woensdagavonden en een kort weekend. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of geloof. We beginnen altijd om 19:00u met een gezellige maaltijd. Locatie: Kolpinghuis Nijmegen, Smetiusstraat 1.  

Meer info op www.hanzekerk.nl of mail naar info@hanzekerk.nl of bel Randy Karssemakers 0626774275

Preek van de Week

Aart de Goede sprak over ons koninklijk priesterschap; wij mogen de Hogepriesterlijke zegen ontvangen en doorgeven bij het bouwen van Gods koninkrijk hier op aarde.

Aart verbond de door God aan Mozes bekend gemaakte hogepriesterlijke zegen (Numeri 6: 24-26) aan het koninkrijk van priesters dat wij, als inwoners van Gods koninkrijk hier op aarde, vormen (1Petrus 2: 9).

Hij legde uit dat de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 9 nog steeds in veel kerken iedere zondag over de gemeente wordt uitgebeden en dat de zegen zo een ritueel karakter kan krijgen, waarbij de diepe betekenis de gemeente ontgaat. 

Deze zegen is echter voor ons nog steeds relevant.
Wij mogen deze zegen over elkaar en anderen uitbidden en verbinden zo de naam van God aan de situatie waarin we ons bevinden.(naam = Ik ben erbij met bovennatuurlijke Kracht, Autoriteit en Majesteit)

Aart had zelf gemerkt dat als hij mensen zegende, in situaties waar hij moeite mee had, er (ook) een verandering in zijn eigen hart plaatsvond.

Hij behandelde de zegenbede uit Numeri vervolgens regel voor regel. 
In de 1e regel wees hij op de begrippen Gods zegen en bescherming. 
Dit betekent dat God vanuit de hemel alles wil vrijzetten wat wij nodig hebben voor onze taak in het koninkrijk en God wil ons daarbij ook beschermen (persoonsgebonden maatwerk).

In de 2e regel gaat het over Gods lichtend aangezicht en genade. 
God wil Zijn stralende, vriendelijke en liefdevolle gezicht aan ons laten zien (God is goed) en ieder vorm van duisternis verdrijven (verlossing).

In de 3e regel verheft God Zijn aangezicht over ons en geeft Hij Zijn Vrede. Hierbij strekt God zich in Zijn volle lengte en liefde uit naar ons in Zijn verlangen om deel te hebben aan ons leven. En ook om ervoor te kunnen zorgen dat het ons aan niets ontbreekt op alle aspecten van ons wezen (geest, ziel, lichaam) en van ons leven (shalom). 

Dit is wat God ons toebidt om van Hem te ontvangen. 
Hij spreekt en biedt het ieder van ons persoonlijk aan (wees gezegend!).
Wat wij van Hem ontvangen mogen we doorgeven (wees tot een zegen!).

Aart sloot af met een activatie, waarbij we elkaar zegenden met de woorden uit Numeri 6:24-26

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden Gods aanwezigheid en het ontvangen en doorgeven van de priesterlijke zegen centraal.
Nadat wij door Jezus zijn aangeraakt, mogen we ook anderen aanraken met een…. 
 

TOUCH OF HEAVEN 
How I live for the moments where I’m still in Your presence, all noise dies down
Lord speak to me now

You have all my attention, I will linger and listen, I can’t miss a thing
Lord I know my heart wants more of You
My heart wants something new, so I surrender all

All I want is to live within Your love, be undone by who You are
My desire is to know You deeper
Lord I will open up again, throw my fears into the wind
I am desperate for a touch of heaven

You’re the fire in the morning, You’re the cool in the evening
The breath in my soul, all the life in my bones
There is no hesitation in Your love and affection, it’s the sweetest of all

I open up my heart to You, I open up my heart to You now
So do what only You can, Jesus have Your way in me now

klik op de hyperlink om Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkTVcY6Tub8

Aanstaande dinsdag start de Explore Track; aanmelden kan nog!

Explore Track op 8, 15, 22 en 29 oktober. Locatie wijchen. Voor meer info en aanmelding mail naar info@bereanijmegen.nl op app naar 0657190148

In deze 4-weekse expeditie ga je, als groep, (mogelijk nog) onbekend Berea gebied verder verkennen! Het bouwt daarmee voort op de kennismakingsavond op 17 september.

Na aanmelding ontvang je alle specifieke info die je nodig hebt om van start te kunnen gaan!

Geboren: Abbe Yandré Smit

Afgelopen maandagochtend hebben Jaco en Hanneke Smit een zoon gekregen!

@design by Frederique van de Weetering