Cleansing Stream Nijmegen; laatste kans om aan te melden

Loop jij nog steeds tegen ‘dingen’ vanuit je verleden aan, verlang jij ernaar om vanuit vrijheid te kunnen leven en wil je dit combineren met solide Bijbels onderwijs over genezing, bevrijding en discipelschap? 
Meld je dan aan voor de nieuwe cursus Cleansing Stream Nijmegen!

Naast 5 zaterdagen en een retraiteweekend, wordt er tijdens de maandelijkse ontmoetingsavonden, op basis van een getuigenis, dieper op de lesstof ingegaan. De Retraite vindt plaats op de Kroeze Danne in Ambt Delden.

Heb je vragen of wil je graag aanmelden, stuur een mailtje naar Arie en Anne-Marie Dondorp via pastoraat@bereanijmegen.nl

“De cursus helpt je om de positieve verandering vast te houden zodat je met plezier aan de slag kunt gaan met de dingen van het Koninkrijk die God op jouw hart legt. Tientallen mensen van onze (en andere) gemeenten hebben in de afgelopen jaren een (of meer) keer deelgenomen aan de cursus in Nijmegen en kunnen getuigen hoe God deze cursus heeft gebruikt om hun leven ingrijpend te veranderen. 
Bij de cursus wordt vaak het bijzondere effect van de twee praktische “retraite” dagen op de “Kroeze Danne” genoemd. Op de retraite wordt in een veilige, respectvolle en liefdevolle atmosfeer gebeden voor genezing en bevrijding op een groot aantal gebieden van het leven.”

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag over hoe wij een gezegende, invloedrijke kerk kunnen zijn. Zij hield ons daarbij het voorbeeld van de kerk in Antiochië voor, het huidige Antakya, (Hand 11;13;15).

De kerk van Antiochië werd gekenmerkt door de centrale positie van: 
– het woord van God;
– de  uitvoering van de opdracht van Koning Jezus:
 (Matt 28; Maak alle volken tot Mijn discipelen en leer hen…) 
– het handelen in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest.

Zij waren de eerste volgelingen van Jezus die Christenen werden genoemd en stonden (door hun houding en gedrag) in de gunst bij de hele bevolking (toen qua aantal inwoners al een stad als Nijmegen, die onder de Romeinen verder uitgroeide tot maar liefst een half miljoen inwoners). 

Doordat Antiochië op een kruispunt van handelsroutes aan een rivier lag, was het een belangrijke, multiculturele handelsstad. Overigens ook bekend om haar seksuele immoraliteit.
Hier kwamen, naast Joden, veel “heidenen” (vooral Grieken) tot geloof in Jezus. De kerk groeide voortdurend in omvang en invloed, niet alleen in de stad, maar ook ver daarbuiten door de zendingsactiviteiten van Paulus en Barnabas (die door de kerk in Antiochië werden uitgezonden).

Petra constateerde dat er binnen de kerk momenteel vaak een sterke ik-gerichtheid is voor het oplossen van de eigen problematiek en daar is niets mis mee, maar dat is niet het doel van het kerkzijn. De blijde boodschap van de liefde van Jezus en de bouw van Zijn Koninkrijk is het doel. Het oplossen van de eigen problematiek (zoals het afleggen van emotionele lasten en bevrijding van ongoddelijke bolwerken in ons denken) is een middel om beter inhoud te kunnen geven aan Gods doel met ons leven.

Petra stelde (zichzelf en) ons de vraag: “Hoe relevant zijn wij?, Hoe duidelijk laten we ons (Gods) licht schijnen?” En: “Welke rol speelt het levende woord van God in je leven en ben je daar tevreden mee?”

Ze hield ons vervolgens voor dat, als wij God laten spreken door onze levens heen, er dingen echt gaan veranderen.

Ze bad afsluitend: “Dat Uw woord leven gaat geven in ons leven en in het leven van anderen door ons heen”. Jezus, wij verlangen ernaar U beter te leren kennen (zie ook het aanbiddingslied van de week)

Klik op de hyperlink voor de audio van volledige preek:
http://podcast.bereanijmegen.nl/12%20jan%20Petra%20van%20de%20Weetering.mp3

Aanbiddingslied van de Week

Dat bij het bouwen van Gods Koninkrijk het voorbeeld van Koning Jezus essentieel is, stond zondag centraal. 
Fill me with Your heart and lead me in the love to those around me…..

BUILD MY LIFE
Worthy of every song we could ever sing.
Worthy of all the praise we could ever bring.
Worthy of every breath we could ever breathe.
We live for You.

Jesus the name above every other name.
Jesus the only one who could ever save.
Worthy of every breath we could ever breathe.
We live for You, oh we live for You.

Holy there is no one like You there is none beside You, 
open up my eyes in wonder. 
Show me who You are and fill me with Your heart
and lead me in the love to those around me.

And I will build my life upon Your love, it is a firm foundation.
And I will put my trust in You alone and not retake it.

Klik op de hyperlink om vol geloof en verwachting Koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=xLSDBG1OcGE

Klaarzetten stoelen

We zijn super blij met de mensen die elke zondag de stoelen weer voor ons klaarzetten en opruimen. Helaas hebben we al een tijdje te weinig mensen in het team en daarbij komt dat er nog een paar gaan stoppen. Dus zijn we per direct opzoek naar 4-5 mensen die ons team willen versterken. Immers: vele handen maken licht werk.

Wil je helpen of meer info? laat het weten via info@bereanijmegen.nl of 06-57190148

Alive Lunch + mededeling

Yes! Zondag is er weer een Alive lunch! Er wordt voor hartige pannenkoeken en broodjes gezorgd en we gaan met elkaar een mooie film kijken!
We willen rond 13.00 uur starten. Als je wilt kun je uit de kerk mee fietsen. Locatie: Assumburgstraat 2 (@Sybrig).

Belangrijke mededeling: vanaf nu zal er in plaats van elke twee weken, eens per maand een lunch zijn. Tussendoor willen we andere Social Events organiseren zoals bijvoorbeeld ons Oud&Nieuw feestje van laatst.

Over deze activiteiten berichten we jullie steeds van te voren.

Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over intimiteit met Jezus en de daaruit voortvloeiende vrucht voor Gods Koninkrijk hier op aarde.
Hij legde aan de hand van 1Joh. 3: 9 en 1 Petrus 1: 23 uit dat, zoals fysieke conceptie ontstaat uit intimiteit, er geestelijke conceptie plaatsvindt wanneer God tot ons spreekt (geestelijke intimiteit). 

God spreekt tegen je in geestelijke intimiteit en plant zo een zaadje van leven (vgl. wat er gebeurde bij de schepping; God sprak… en het was er).
Als je dat geestelijke zaadje koestert, ontstaat er een plantje dat voortdurend verder uitgroeit en uiteindelijk rijke vrucht zal dragen voor Gods Koninkrijk. 

Jaco vergeleek dit met de situatie in het gezin waarbij man en vrouw samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen.
Zo mogen wij als Zijn gemeente(leden) samen met Jezus werken aan  de ontwikkeling van wat in ons hart is geplant. 

Anders gezegd, wij zijn mede verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling en moeten ervoor waken de geestelijke kinderen niet te aborteren door een gebrek aan verantwoordelijkheid en zorg.
Het gaat niet om momentopnames van enthousiasme (revival/opwekking), maar om een voortdurende inzet voor verdere verandering en verbetering (reformation, transformation/ zoals in de hemel, zo ook op aarde).

Soms verzetten we ons eerst tegen wat God in ons hart zaait (vgl. Jona) en soms, al bereiden we ons voor en werken we mee, duurt het jaren voordat Gods woord werkelijkheid wordt/vrucht draagt (vgl. Abraham, Jozef, Mozes en David).
Het is belangrijk om ons te realiseren dat het daarmee nog geen verloren tijd is.
Rom.5: 3-5 en Jacobus 1: 3 maken duidelijk dat het hierbij gaat om mogelijkheden om te groeien, zowel in doorzettingsvermogen als in karakter en hoop & vertrouwen.

Zijn vraag aan ons was vandaag: “Hoe ga je om met wat God in intimiteit aan je heeft toevertrouwd?” Ga je met volharding en vertrouwen door totdat de vruchten van Zijn woord kunnen worden geplukt (of niet)?

Jaco sloot af met de conclusie:  “Goed leiderschap/rentmeesterschap wordt bepaald door de manier waarop je omgaat en vasthoudt aan het woord dat God in je hart heeft geplant en door de mate waarin je Hem in het proces steeds beter leert kennen”.

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond intimiteit met Jezus en de daaruit voortvloeiende vrucht centraal;
Your presence Jesus is all I’m in pursuit of, just to be with You…….

AFTER YOU
Father I’m after Your heart, Father I’m seeking Your face. 
You are all that I long for, would You come fill this place. 
Just to gaze up Your beauty is all I desire.
Just to dwell in Your presence is all I long for.

Your presence Jesus is all I’m in pursuit of, just to be with You,
how I love to be with with You.
You are all that I need, the most beautiful thing that my eyes has ever seen.
You’re my treasure, my pride, my hearts great delight. 
Oh Jesus, You’re everything.

I’m after Your heart, after Your heart, 
I’m after Your heart, after Your heart, this is my one thing Lord.

You’re worthy of me, to give You everything.
Oh I’ll spill my oil on Your feet, You are worthy, oh You are worthy.
Oh I’ll spill my oil on Your feet, You are worthy, because You are worthy.

Klik op de hyperlink om vol verwachting, verlangen en vertrouwen
Vader God en Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=khATtElw0eg&pbjreload=10

Preek van de Week

Piet Hoogeveen en Hernany Hernandez spraken in het kader van Berea InterAct over het profetische en leidden ons in een activatie m.b.t. het delen van indrukken over het nieuwe gebouw.

Piet legde uit dat God, als een God van relatie, met ieder van ons wil communiceren.
Hij kan daarbij ieder van ons als “kanaal” gebruiken om wat er op Zijn hart is voor de ander met ons te delen. Om van Hem te ontvangen kan Hij al onze zintuigen, als geestelijke antennes, gebruiken. 
Groeien in een profetische bediening is vooral een kwestie van oefening en/in karaktervorming en niet zozeer van kennis.

Het is Gods bedoeling dat degene voor wie het profetische woord/indruk bestemd is, gaat samenwerken met God om het “woord” in vervulling te zien gaan. Hij vertelde dat hij op de conferentie met Peter Tkaczyk van Hannah voor zichzelf o.a. een beeld ontving van een basketbal die door een ring werd gegooid. En hoe de betekenis van dat beeld door gebed en door erover na te denken duidelijk werd en hem richting gaf.

Zijn indruk was dat de betekenis van het beeld over “het mogen gaan uitstappen in liefde voor de ander” ook voor ons als gemeente van toepassing is voor 2020 want: “God heeft ons niet geroepen om de ander lief te vinden, maar om de ander lief te hebben”.

Hernany deelde iets over zijn eigen langjarige ontwikkeling m.b.t. het profetische aan de hand van een aantal persoonlijke ervaringen.
Hoe God d.m.v. een droom op een onverwachte manier richting had gegeven aan zijn nieuwe werk en ondernemerschap (“Ik heb iets beters voor je”).  En dat achteraf het belang bleek van de dingen die hij tot die tijd had gedaan.

Zijn conclusie was dat als je Gods weg wilt volgen, je een relatie met God moet ontwikkelen, moet luisteren naar wat Hij zegt en doen wat Hij van je vraagt. Je moet in afhankelijkheid durven leven, uit durven stappen en niet bang zijn om fouten te maken. Goed onderwijs (en goed voorbeeld) helpt je om de balans te houden. God spreekt vaak zowel rechtstreeks tegen je als d.m.v. anderen.

Afsluitend leidde hij ons in een activatie m.b.t. indrukken over het nieuwe gebouw op basis van een beeld dat hij zag van een schip.
Het schip was zelfsturend, had geen kapitein en de bemanning gebruikte verschillende middellen om samen de juiste koers te bepalen.  Het schip had allerlei kleine bootjes op sleeptouw. 

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden Gods tegenwoordigheid en het profetische  centraal.
Without it there’s no meaning
……

I WILL EXALT
Your Presence is all I need, it’s all I want, all I seek 
Without it, without it there’s no meaning

Your Presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need
Without it, without it I’m not living

I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, there is no one like You God
I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, no other name be lifted high

There will be no one like You and no one beside You
You alone are worthy of all praise

Klik op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=fDom_SiHjy0

Financiën

Aan het eind van het kalender jaar sluiten we ook het financiële jaar van Berea af. We zijn dankbaar dat we ons strategische doel lijken te gaan halen. Ons doel is: “In 2019 zien we een groei van 10% in het bedrag wat aan maandelijkse giften binnenkomt.” Dank je wel!

Helaas zijn de kosten dit jaar nog meer gestegen, dus als je nog een eindejaarsgift wil geven, heel graag! We willen graag dit jaar met een positief saldo afsluiten!

Geven kan direct via onderstaande knop!