Zondag 22 december: Kerst Special@Berea

Je bent van harte uitgenodigd voor deze dienst; waarin we samen de geboorte van Jezus vieren!


Kerstspecial- Worship Café Nijmegen

Christmas Night of Worship

Datum: Zaterdag 21 december
Tijd: 18.00-22.30 uur
Adres: Riverland Healthcentre, waalbandijk 10H in Nijmegen

Komt laten wij aanbidden!

Een avond van samen zijn en Jezus aanbidden, zoals de herders ooit. In het Worship Café van Berea Nijmegen is ruimte voor vrije aanbidding en een eigen ontmoeting met God. Tijdens uitbundig zingen, of in een hoekje rustig meegenieten. We proberen ons tijdens de avond te laten leiden door God en Zijn Geest.

Goud, wierook en mirre is niet nodig. Iets lekkers te eten of drinken is wel fijn! Wij zorgen voor koffie en thee.

Financiële update Berea + OVERZICHT

Graag willen we jullie updaten over de status van de financiën van Berea Nijmegen.

Op dit moment hebben we een tekort van bijna 4700 Euro! De inkomsten zijn ongeveer gelijk aan wat we begroot hadden, maar een aantal kosten vallen hoger uit dan we gedacht hadden (o.a. Huurkosten en Salaris & Belastingen).

Als je wat meer details en getallen wil zien, deze staan onderaan de tekst 😊. Vaak lijken geld en begrotingen zo weinig ‘geestelijk’, maar ik las van de week de tekst in Handelingen 11 vanaf vers 27 waarin door profeten een hongersnood wordt voorspeld en dan staat er ‘dat de leerlingen in Antiochië besloten dat ze allemaal iets zouden geven om de broeders en zusters in Judea te helpen’. Hierin zie je dat het bovennatuurlijke (de profetie) overgaat in het natuurlijke, geven van wat je hebt.

Soms denken we dat God op het moment dat er een crisis of een tekort is (zoals wij nu zien bij Berea), exact op dat moment wonderbaarlijk gaat voorzien. Maar Gods oplossing is soms dat hij mensen gebruikt en op de juiste plek zet. Nog voordat de hongersnood er is, geven de leerlingen in Antiochië! 

Een ander voorbeeld wat we in de bijbel zien is het verhaal van Jozef. Jozef die door zijn inzicht en gekregen positie aan het hof in Egypte kon voorzien in voedselvoorraden voordat de hongersnood daadwerkelijk ging komen.

Ik voorzie dat we dit jaar als Berea Nijmegen met een tekort gaan afsluiten als er geen extra giften binnenkomen…. Daarom de vraag of God je (misschien al eerder) gezegend heeft met iets waarvan jij mag uitdelen. 

En als je zo naar de dingen kijkt, is het mooi om te zien dat geld net zo ‘geestelijk’ is en een volledig deel kan zijn van het bouwen van Gods Koninkrijk!

Wil jij een gift geven? 

Of via een directe overschrijving naar bankrekening: NL72ABNA0529072378

Dank je wel!

Heb je vragen, mail naar: financieel@bereanijmegen.nl 

14 dec BIG EVENT ipv Alive Lunch

Morgen is het zover! Een gezamenlijk event van Relevant en Alive! Alle jongeren en jongvolwassenen zijn van harte welkom voor een inspirerende avond rondom het thema Intimiteit: God dichterbij. Deze spreker wil je niet missen! De Alive lunch van aankomende zondag (15 dec) gaat hiermee niet door. We fietsen samen om 18.30 uur naar Oosterhout. Laat het even weten als je mee wilt fietsen, dan wachten we op je 🙂 

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst van zondag stond Koning Jezus centraal. 
Wij mogen Zijn hart laten zien aan de mensen om ons heen. 
Hij is de Koning van mijn hart…. 

KING OF MY HEART
Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from.
Oh, He is my song.


Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life.


Oh, He is my song.
You are good, good, oh, You are good, good, oh.

Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves.
Oh, He is my song.


Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days.
Oh, He is my song.


You are good, good, oh yes, You are good, good, oh.
You’re never gonna let, never gonna let me down.

click op de hyperlink om onze koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=mp0khCw1UDs

Kerstactie voor Helping Hands 2019!

Lieve mensen,

Over een paar weken is het weer Kerst. Voor veel mensen een tijd van gezelligheid, samenzijn, familie, vieren. Maar soms ook een tijd van eenzaamheid, van gemis. En naar het einde van het jaar toe soms ook een tijd van overdenking en reflectie. Voor de mensen die door hulpverleners op ons pad gebracht worden, willen we als Helping Hands graag licht, warmte en liefde brengen voor deze mensen in deze tijd van het jaar. Door het geven van een kerstpakket op maat. Ik zie voor me dat mensen zich door het kerstpakket heen, gezien voelen. Dat ze voelen dat ze er mogen zijn. Ik zie hoe mensen die misschien weinig hoogtepunten kunnen ontdekken als ze terugkijken op het afgelopen jaar, dat deze mensen een warmte en een licht ontvangen met Kerst wat hun herinnering aan 2019 positief maakt. Het plaatje dat ik zie is een donker afgelopen jaar, met een stralend, warm licht aan het einde van het jaar. En dat zal mensen bijblijven.

Kerstpakketten zijn niet zomaar iets!! Doen jullie mee?

Judith Mom

  • Een directe financiële gift: NL28 RABO 0175 8698 63 t.n.v. Stichting Helping Hands in Nijmegen.
  • Een financiële gift via Berea:

Cleansing stream Nijmegen; aanmelden kan vanaf nu!

Loop jij nog steeds tegen ‘dingen’ vanuit je verleden aan, verlang jij ernaar om vanuit vrijheid te kunnen leven en wil je dit combineren met solide Bijbels onderwijs over genezing, bevrijding en discipelschap? 
Meld je dan aan voor de nieuwe cursus Cleansing Stream Nijmegen!

Naast 5 zaterdagen en een retraiteweekend, wordt er tijdens de maandelijkse ontmoetingsavonden, op basis van een getuigenis, dieper op de lesstof ingegaan. De Retraite vindt plaats op de Kroeze Danne in Ambt Delden.

Heb je vragen of wil je graag aanmelden, stuur een mailtje naar Arie en Anne-Marie Dondorp via pastoraat@bereanijmegen.nl

“De cursus helpt je om de positieve verandering vast te houden zodat je met plezier aan de slag kunt gaan met de dingen van het Koninkrijk die God op jouw hart legt. Tientallen mensen van onze (en andere) gemeenten hebben in de afgelopen jaren een (of meer) keer deelgenomen aan de cursus in Nijmegen en kunnen getuigen hoe God deze cursus heeft gebruikt om hun leven ingrijpend te veranderen. 
Bij de cursus wordt vaak het bijzondere effect van de twee praktische “retraite” dagen op de “Kroeze Danne” genoemd. Op de retraite wordt in een veilige, respectvolle en liefdevolle atmosfeer gebeden voor genezing en bevrijding op een groot aantal gebieden van het leven.”

Update Alive Connect

We hebben gemerkt dat er ontzettend veel enthousiasme is voor Alive Connect. Super vet en ook een bevestiging voor ons dat Alive God’s idee is! Dit heeft er ook voor gezorgd dat we besloten hebben een koerswijziging te maken: waar we eerst dachten meteen met een connectgroep te beginnen hebben we nu het idee dat God eerst leiders sterk wil maken. De eerste stap is het versterken van onze netten (Lucas 5: 6 & 7) om ons voor te bereiden op alle jongvolwassenen die ervoor gaan kiezen om Jezus blindelings te volgen.

We hebben daarom besloten om dit jaar de tijd te nemen om te investeren in leiders. We geloven dat God zelf ons de namen heeft gegeven van tien mensen die we hebben uitgenodigd om mee te doen aan Alive. Naast het team (Suzan, Elise, Sybrig en Marleen) hebben Ivo, Hannah, Rachel, Torsten, Emma en Anna-Maria toegezegd om Alive prioriteit te geven in hun leven en tijd en energie hierin te investeren. Na de zomer gaan we opnieuw kijken of we van start kunnen gaan met connectgroepen waarbij jongvolwassenen uit Berea aan kunnen sluiten.

Uiteraard gaan we wel al door met het investeren in vriendschappen en het elkaar bemoedigen in onze relatie met God. Iedereen is van harte welkom op de social events van Alive! Houd hiervoor de alive.berea instagram en/of de infomail in de gaten!

Preek van de Week

Ali de Goede (Schuilplaats Ede) sprak over Gods liefde.
Zij haalde Johannes 15 aan waar Jezus zegt: “Blijf in Mijn liefde”.
God kan met Zijn liefde in ons hart iets doen dat ver boven ons verstand uitgaat. 
Wij mogen namelijk ons hart voortdurend voeden met Zijn liefde en van daar uit ook de harten van anderen aanraken.

Ze stelde ons de vraag: “Hoe krijgt dat voortdurend voeden vorm bij jou?”
Ze verwees naar Johannes 3: 16 (Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon…, opdat….) en naar 1 Johannes 4: 9-12 (hierin is de liefdevan God geopenbaard dat…).

Ze benadrukte dat God eerst voor ons koos, ver voordat wij voor Hem gekozen hebben en hoever Hij daarvoor heeft willen gaan.

Onze houding mag dan ook zijn: Jezus doordrenk mij met Uw liefde ook om die aan anderen door te geven.
(“opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”).

Wij mogen zeggen: Uw liefde is meer dan genoeg voor mij ook om er ontspannen van door te geven aan anderen. Daar wil ik mij in trainen en in groeien. En als het even tegenzit dan blijft dit staan:
“Het tegenovergestelde van meer is niet minder, maar genoeg”.
Er is genoeg om te vertrouwen, genoeg om te groeien in dankbaarheid, want Jezus U bent meer dan genoeg voor mij.

Zoals vogels geschapen zijn om te vliegen, zo zijn wij geschapen om God, onszelf en de ander lief te hebben! 

Ali riep ons op om de blijde boodschap van Jezus over de liefde van de Vader voor ieder mens vol overgave en vertrouwen door te geven aan anderen er is immers niemand zoals Hij. Ga kijken naar mensen zoals de Vader hen (en jou) ziet en behandel ze op Zijn manier.

Alles dat je daarbij in de weg staat, inclusief alle “ja maars”, wil Hij helpen opruimen in de kracht van Zijn liefde.
.

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de overweldigende liefde van Jezus en onze reactie daarop centraal.
Van de onuitputtelijke liefde van Hem voor ons, mogen wij overvloedig doorgeven aan anderen en hen zo veranderen. 

Your love’s a well that will never run dry…..

All that I am, all that I have Is beautifully made by Your hand
There are no questions, there is no doubt that You look at me and feel proud 

You’re not embarrassed, You’re not ashamed 
You stand in wonder of what You’ve made
I am loved, I am loved by You 

Your love will not run empty
Your love’s a well that will never run dry
Your love will not run empty
Your love grows sweeter and sweeter with time

‘Cause there is nothing better than to be where You are
Near to Your heart is all that I want
There is nothing better my strength in my song
Here in Your arms, oh lovely arms

There is nothing better than to be where You are
Listen to Your heart , near to Your heart
There is nothing better my strength in my song
Here in Your arms is where I belong

Klik op de hyperlink om vol passie Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVL-yyGJuyM