Financiële update 2019

Het is hoog tijd om jullie weer bij te praten over financiële gang van zaken binnen Berea Nijmegen. Dus hebben we even op een rijtje gezet wat er het eerste half jaar aan geld is binnengekomen en uitgegeven; dat is de eerste kolom met getallen. In de tweede kolom zie je wat we hadden begroot voor dit eerste half jaar van 2019 en in de laatste kolommen zie je wat we voor heel 2019 in gedachten hebben. De werkelijk gerealiseerde bedragen komen goed overeen met wat voor dit half jaar begroot hadden dus daar zijn we blij mee!

Voor 2019 hebben we als doel gesteld om 10 % meer giften dan vorig jaar te hebben en we zijn goed op weg om dat doel te bereiken. We willen in alle opzichten als gemeente groeien! En zo willen we ook groeien in giften die we met elkaar geven. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn en genoeg geld hebben om te kunnen doen wat nodig is.

We verwachten de tweede helft van 2019 nog wel wat extra kosten te krijgen. Zo moeten we de koffie in het wijkcentrum bijvoorbeeld voortaan per kopje betalen in plaats van goedkoop per pak koffie, wat een grotere kostenpost inhoudt. Geeft niets, blijf lekker genieten van de koffie momenten met elkaar!! En we hebben een mooie conferentie in het verschiet met geweldige sprekers. Dat kost uiteraard geld, maar we graag in willen met elkaar genieten wat God dan doet.

Zoals eerder gemeld zijn we nog steeds zoekende naar een nieuwe eigen ruimte om samen te komen. Zodra dat concreet wordt, zal ook duidelijk worden wat dit financieel gaat betekenen. En dit zullen we ook met elkaar mogen dragen! Zoals God (door jullie heen) voorziet in alles wat nodig is voor Berea, vertrouwen we Hem dat ook daarin voorzien wordt!

Read More

15 september: Vision Sunday

Februari jl. hebben we tijdens de Vision Sunday dienst een aftrap gegeven aan onze plannen met betrekking tot een nieuw gebouw en de toekomst, als ook dat we onze visie en missie verder wilden vormgeven.

Ben je benieuwd naar waar we nu staan? Dan nodigen we je graag uit voor de volgende Vision Sunday dienst!

Namens het Leidersteam,

Petra en Jaco

Read More

Dringende oproep: 5 leiders nodig bij de Kuikentjes en Lammetjes!

Met de start van het nieuwe schooljaar is er dringend behoefte aan nieuwe leiders die zich in willen zetten bij Kingdom Kids, specifiek bij de twee jongste groepen!! Deze groepen groeien hard…wat geweldig is, maar daardoor zijn er, per zondag, twee volwassen en een tiener nodig, om te zorgen voor voldoende rust, gezelligheid en overzicht. Daarnaast willen we het vier ogen principe waarborgen en kan niemand een groep alleen draaien; in zo’n geval zouden de kinderen van de desbetreffende groep in de dienst moeten blijven.

Voor meer info of om jezelf op te geven, mail naar info@bereanijmegen.nl of stuur een whatsapp naar 0657190148.

Kuikentjes (0 t/m 2 jaar) zoekt 2 volwassen en tieners:
Je draait 1x per maand een zondagochtend en zorgt ervoor dat de allerkleinste in een rustige en liefdevolle omgeving kunnen spelen. Deze groep heeft geen programma wat voorbereid hoeft te worden. Ook tieners die het leuk vinden om op baby’s en peuters te passen, mogen zich altijd inzetten!

Lammetjes (3 jaar t/m groep 2) zoekt 3 volwassen en tieners:
Je draait 1x per maand een zondagochtend. Er wordt gebruikt gemaakt van leidend materiaal; je kunt het gewoon stapsgewijs uitwerken. En voor wie wil, is er genoeg ruimte om eigen creativiteit toe te voegen!

Read More

17 september: Kennismakingsavond

Ben je nieuw of kom je nog niet zolang in Berea en wil je graag op een ongedwongen manier de gemeente en het leidersteam beter leren kennen? Of heb je vragen? Dan ben je van harte welkom op 17 september! Het biedt je tevens de mogelijkheid om te connecten met andere mensen!

Om 19.30 uur staat de koffie en thee klaar!

Aanmelden kan door te mailen naar info@bereanijmegen.nl of te whatsappen naar 0657190148.

Read More

Training: Loving on Purpose van start in september

Wanneer: Zaterdag 7 en 21 september en 5 en 26 oktober
Tijd: 9.00-12.30 uur
Locatie: wordt zsm bekend gemaakt.

Loving on Purpose (LoP) is een krachtige training waarbij de focus ligt op een introductie met betrekking tot onze Berea cultuur, als ook leiderschap en discipelschap. Je investeert vier zaterdagochtenden, maar dat is het beslist waard; je krijgt er veel voor terug!

Wil je de training een tweede keer volgen? Dat kan sowieso! Nodig ook gerust iemand uit om de training samen mee te volgen.

Meld je aan via: info@bereanijmegen.nl of WhatsApp naar 0657190148

Heb je inhoudelijke vragen over de training neem dan contact op met jaco@bereanijmegen.nl

Read More

Preek van de Week

Daniel van der Garde sprak zondag in het kader van Berea InterAct over de vraag “Wat is je bron van zelfwaardering”? 

Hij legde uit hoe belangrijk het is voor onze zelfwaardering.om te putten uit de juiste bron. Vooral ook als het gaat om onze voorbereiding op- en de verwerkelijking van- de grote bovennatuurlijke groei waar we ons als gemeente naar uitstrekken. (zie ook Joh14: 12).

Hij noemde een aantal valkuilen waarbij je jezelf grote beperkingen op kunnen leggen door  je zelfwaardering ten onrechte te ontlenen aan:
– wat je doet;
– wat je hebt;
– hoe je eruit ziet;
– wat anderen van je zeggen/vinden;
– wat anderen wel, maar jij niet hebt.

Hiertegenover stelde hij aan de hand van een aantal Bijbelteksten telkens Gods waarheid :
Spreuken 10: 12, Mattheus 6: 22, ! Corinthiers 10: 31, 1 Petrus 4: 10.

Afsluitend somde hij een aantal kenmerken op van wie wij onder het Nieuwe Verbond “in Christus” zijn. Een zoon/dochter van onze hemelse Vader, heilig en zeer geliefd, een nieuwe schepping, vrij, een zoutend zout, een lichtend licht, deel van het lichaam van Christus met het doel om Zijn goede werken te doen en Zijn Koninkrijk hier op aarde (verder) te vestigen.

Hij riep ons op om:
– ons (nog meer) te gaan gedragen naar wie wij werkelijk zijn en; 
– d.m.v. gebed en/of ministry alles af te leggen wat ons daarbij hindert.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond onze bron van zelfwaardering centraal. 
Wij zijn, “in Christus”, zonen en dochters van onze hemelse Vader.
I am who He says I am….. 

 I am no victim, I live with a vision.
I’m covered by the force of love, covered in my Savior’s blood.

I am no orphan, I’m not a poor man.
The Kingdom’s now become my own and with the King I’ve found a home.

He’s not just reviving, not simply restoring.
Greater things have yet to come, greater things have yet to come.

He is my Father, 
I do not wonder If His plans for me are good, If He’ll come through like He should.
Cause He is provision and enough wisdom to usher in my brightest days, 
to turn my mourning into praise.

I am who He says I am, He is who He says He is.
I’m defined by all His promises, shaped by every word He say
s

Klik op de hyperlink om onze hemelse Vader te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=OjxwryxSrIY

Read More

Studenten verwelkomen in Nijmegen

Komende tijd komen veel nieuwe studenten naar Nijmegen voor een nieuwe fase in hun leven. Als Nijmeegse kerken hopen we dat ze hier Jezus leren kennen! Daarom zijn we op de introductiemarkten aanwezig om hen met zelfgebakken taart welkom te heten en info te geven. 
Ook gaan we 20/21/22 aug ’s nachts bidden voor het uitgaansleven en in duo’s de straat op. Om namens Jezus aanwezig te zijn met een gesprekje, gebed of praktische hulp (de weg wijzen, water aanbieden etc.). 

Vanuit Berea doen er al veel mensen mee, jij ook?? 

Wil jij…:
– taart aanbieden en gesprekjes voeren op de introductiemarkt van de RU (19 aug 15:00-18:00, park Brakkenstein) of HAN (29 aug 12:00-14:00, Kelfkensbos)? 
– taart bakken om uit te delen, en deze de dag vóór de markt bij Philinde brengen?
– meedoen met de nachtelijke outreach? 

Stuur een mailtje naar philinde.vanselm@navigators.nl, dan stuur ik je de exacte info. Of spreek Philinde zondag aan in Berea! 

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het levensverhaal van Ruth.
Haar verhaal (en dat van haar schoonmoeder Naomi) begint met een (vaak ook voor ons herkenbare) levensperiode van tegenslag, verdriet en ellende. 

Vervolgens maakt Ruth de radicale keuze om haar lot te verbinden aan dat van Naomi met haar mee te gaan uit Moab naar het, haar onbekende, Israel. Daar nemen de omstandigheden een positieve wending, maar worden opnieuw stappen in geloof en een niet eenvoudige vervolgkeuze van Ruth gevraagd.

Petra legde uit dat in het liefdevolle handelen van Boaz een beeld van Jezus kon worden gezien, (hij ziet haar, beschermt haar en geeft haar meer dan ze verwacht). Ruth stond nu voor de keuze om Boaz al dan niet te vragen om haar te “lossen” (tot vrouw te nemen en de verbroken geslachtslijn alsnog voor te zetten).
Petra vergeleek deze keuze met een keuze voor het Oude of het Nieuwe Verbond. Het Oude is niet slecht, maar het Nieuwe is veel beter.

Petra maakte de vergelijking dat veel christenen blijven hangen in de situatie hoe fijn het is om Jezus te leren kennen.
Het beeld dat uit het verhaal van Ruth tot ons komt is echter dat het zoveel beter het is om jezelf volledig over te geven aan je (ver)losser; Jezus. We zeggen vaak wel krachtig te willen zijn, maar zijn niet bereid het proces te doorlopen om krachtig te worden.
We moeten daarvoor zelf “stappen nemen”. Derek Prince sprak in dit verband over de keuze tussen “your dignity and your destiny”.

Het is te makkelijk om altijd maar te zeggen dat we “nog niet zover zijn” of “er nog niet klaar voor zijn”.
Jezus kan ons gebruiken zoals we zijn. God zei tegen Jozua: ga en Ik ben met je! En Jozua ging. 
Mozes voelde zich onbekwaam, maar werd een groot leider van zijn volk toen hij ervoor koos om te doe wat God van hem vroeg.

Petra riep ons op om Gods roeping voor ons leven te volgen. En, met Gods hulp, af te rekenen met gevoelens van ongeschiktheid, van teleurstelling, met de leugen van perfectie en met het zwijgen opgelegd zijn door ontmoedigende woorden van anderen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

 

Zondag mochten we Isaie opdragen en stond onze reactie op Gods liefde centraal;
I will sing of the Goodness of God…... 

I love You Lord, oh Your mercy never fails me
All my days I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up Until I lay my head
I will sing of the goodness of God

All my life You have been faithful All my life You have been so, so good
With every breath that I am able I will sing of the goodness of God

I love Your voice You have led me through the fire
In darkest nights You are close like no other
I’ve known You as a father I’ve known You as a friend
I have lived in the goodness of God

Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now, I give You everything
Your goodness is running after, it’s running after me

click op de hyperlink om onze God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=-f4MUUMWMV4

Read More

Najaar: wat staat er op de agenda?

4 augustus Eerste dienst na zomerstop
15 september Vision Sunday
17 september Kennismakingsavond
18 t/m 21 september Bidden & vasten als gemeente
9, 15, 22 en 29 oktober Explore-track
28 aug, 11 en 25 sept, 9 en 23 okt en 6 nov Hemels Huwelijk Seminar
30 oktober t/m 3 november Conferentie met:
Brian Connolly & Steve Robertson

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over de snelle ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen tien jaar.
Dat kan makkelijke leiden tot gevoelens van angst, onzekerheid en hopeloosheid.
Tegelijkertijd opent het echter ongekende nieuwe mogelijkheden en kan de gemeente  juist nu het verschil maken, door het brengen van een boodschap van liefde en hoop. God kan immers oneindig veel meer doen dan wij bidden en beseffen.

Zij vertelde in dit kader over hoe het aanhoudende gebed van een pastoor in Leipzig met enkele parochianen een essentiele rol heeft gespeeld in de uiteindelijke “val van de muur”  en aan het einde van de D.D.R.
Verder vertelde ze hoe een Amerikaanse voorganger van God de opdracht had gekregen om een aantal keren naar Berlijn te vliegen en zijn hand biddend op een specifieke plek op De Muur te leggen. En dat uiteindelijk de eerste bres in de muur juist op die plek geslagen werd. 

Inderdaad, God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden en beseffen en Hij wil ons daarbij gebruiken.
Jezus wil ons gebruiken om Zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. Reformatie en transformatie komen als de waarden en normen van Gods Koninkrijk in de maatschappij worden gevestigd.
Wij mogen een boodschap van hoop, vrede en liefde uitdragen toegesneden op de situatie en behoeften van nu; 
“We will be Amateurs of the New, rather than Experts of the Old”.

Zoals er momenteel een versnelling plaatsvindt in het natuurlijke, mogen wij ook een bovennatuurlijke versnelling der dingen verwachten en daar zelf ook een rol in spelen.
Ook nu mogen wij, net als rond de val van de muur, deel uitmaken van ongewone gebeurtenissen die de wereld veranderen. We dienen immers een grote God. 

Wij mogen grote verwachting hebben voor- en blij zijn met- de tijd waarin we leven.
Wij mogen de liefde van God de Vader uitdelen en de wetenschap dat wij door Hem geliefd zijn. Gebed/voorbede mag daarbij de motor zijn voor de verandering.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het uitdelen van Gods liefde, wetende dat je geliefd bent, centraal.
Wij mogen onder alle omstandigheden staan op Zijn beloften en ook…
When we only see in part, we will…

PROPHESY YOUR PROMISE

I found You in the middle of my mess, You had been there all along
Open arms and open heart You called me in, You didn’t hesitate at all
And the lies I once believed they crumble with the weight of Your truth
And the fear that gripped my heart is arrested, so that I can see You

When I only see in part I will prophesy Your promise, I believe You, God
Cause You finish what You start I will trust You in the process, I believe You God

You set a table in the middle of my war, You knew the outcome of it all
When what I faced looked like it would never end,You said; watch the giants fall
Fear can go to hell, shame can go there too
I know whose I am, God I belong to You!

klik op de hyperlink om met dit lied Vader God vol overgave te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=8hH-pTgndOs

Read More

Nog 1 kok gezocht voor Move@Hatert

Op donderdagavond 8 augustus zoeken we nog iemand die een maaltijd wil koken voor ons team!

Info: maaltijd voor +/- 22 personen die je aflevert om uiterlijk 17.30u in Hatert (adresinfo ontvang je na aanmelden).

Aanmelden: matthiasherlaar@gmail.com

Alvast enorm bedankt!:)

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak zondag over het belang van het maken van keuzes naar Gods hart, juist onder moeilijke omstandigheden. Hij behandelde hierbij 2 Corinthiers 4 vers 7 en 8 over het brengen van het Goede Nieuws ook als dat lijden inhoudt..

Hij legde uit dat het zicht op Gods plan met ons en Zijn bestemming voor ons vaak wordt vertroebeld. Gods plan lijkt ons soms onlogisch en de realisatie ervan lijkt buiten ons vermogen te liggen. Daarin staan wij niet alleen, want dat was bijvoorbeeld ook het geval bij Maria en bij Abraham. Van een hele serie Bijbelse “geloofshelden” kunnen wij leren wat in dergelijke situaties de juiste houding is; de keuze om te doen wat God vraagt, “Uw wil geschiede”. Ook Jezus zelf heeft die keuze gemaakt tot zelf de dood aan het kruis toe.

Wij hebben de mogelijkheid om in vrijheid te kiezen om vanuit het hart, vol geloof en vertrouwen te doen wat God van ons vraagt.  Ook als nog niets erop wijst dat omstandigheden zich zullen wijzigen en wat nu onmogelijk lijkt, mogelijk gaat worden. Piet lichtte dit toe met enkele voorbeelden uit zijn eigen leven, waarbij hij toch was gaan doen wat God tegen hem zei. De vraag aan ons is of wij geloven dat God ons waardevol genoeg vindt om ingezet te worden voor Zijn plan, ookal zeggen mensen om ons heen dat we daar niet toe in staat zijn.

Een belangrijke sleutel daarbij is om mensen om je heen te verzamelen die je stimuleren om Gods stem te volgen. We hebben bemoedigers nodig, die ons helpen om de goede kant op te gaan. In welke gevangenis we ook zitten, God wil ons de sleutel geven om eruit te komen. Met God samen zijn wij tot onmogelijke dingen in staat. 

Piet riep ons op om de sleutel van God aan te pakken om in vrijheid Zijn bestemming voor ons leven te volgen en te luisteren naar Zijn stem. Die stem kan bijvoorbeeld deze week tot ons komen in een droom, een woord via een persoon, een tekst of een beeld.
Zo zullen wij individueel en als gemeente impact hebben in onze omgeving en in Nijmegen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het maken van de juiste keuzes centraal, in het bijzonder onder moeilijke omstandigheden.
Up from the ashes, hope will arise……

RAISE A HALLELUJAH

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

I’m gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

I raise a hallelujah, with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!
Sing a little louder…… 

klik op de hyperlink om vol verwachting, vertrouwen Jezus te aanbidden en om de bijzondere omstandigheden te horen waaronder dit lied ontstond;
https://www.youtube.com/watch?v=xNIxrxBCpjk

Read More

Begrafenis // Spoken Word

Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te luisteren naar wat er in ons hart omgaat. Om woorden van leven te spreken. Over onszelf, maar ook over anderen. Om ons te verbinden met de mensen om ons heen. Om te bemoedigen, leven te brengen en lief te hebben.
Maar wat maakt toch dat we geneigd zijn zo lang te wachten met uitspreken waar het echt om gaat? En wat als het straks te laat is? Willen we echt wachten met uitspreken waar het ten diepste over gaat tot op de dag van iemands begrafenis?

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond in het teken van doop, avondmaal, profetie en gebed. 
Dankbaar voor dit alles (en nog veel meer) mogen wij God onze Vader en Jezus onze Koning aanbidden……

REVELATION SONG

Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on heaven’s mercy seat

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings
You are my everything and I will adore You

Clothed in rainbow of living color, flashes of lightning, rolls of thunder
Blessing and honor, strength and glory and power be to You the only wise King
Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of Your name
Jesus your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings
You are my everything and I will adore You

klik op de hyperlink om met dit lied Jezus vol overgave te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=1L0BK0w83o0

Read More

Laatste dienst & zomerstop!

Net zoals elk jaar heeft Berea weer een zomerstop! Komende zondag is de laatste dienst vóór de vakantie; met als spreker Piet van Walsem en worship onder leiding van David & Jacolien!

Vanwege de Vierdaagse en andere vakantie gerelateerde activiteiten kunnen wij op zondag 14, 21 en 28 juli géén gebruik maken van het wijkcentrum. ER IS DAN GEEN DIENST!

Op 4 augustus gaan we weer van start!
Tijdens de zomervakantie lopen er meerdere projecten, zoals onder andere Dunamis Greenhouse en MOVE@Hatert. Meer info hierover vind je op de website!

Wil je toch graag mensen ontmoeten en vind je het leuk om je huis open te stellen of iets te organiseren waar anderen zich bij kunnen aansluiten? Dan kun je dit altijd via de website en infomail bekend maken! Mail kort je plan naar info@bereanijmegen.nl

Read More

Aankomende zondag: avondmaalsdienst & doopdienst.

In de ochtend vieren we samen het AVONDMAAL. De dopelingen geven tijdens deze dienst hun getuigenis.

In de middag vindt de doopdienst plaats in de buitenlucht!
Waar: Lentse Plas bij het Bioscoopcomplex Pathé (facilitaire voorzieningen+parkeerplaatsen aanwezig)
Tijd: 15.30u

We hopen je te zien!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden Gods liefde voor ons- en het doorgeven van Zijn liefde door ons- aan anderen, centraal.
Wij mogen altijd staan op Zijn profetische beloften aan ons; When we only see in part, we will…

PROPHESY YOUR PROMISE

I found You in the middle of my mess, You had been there all along
Open arms and open heart You called me in, You didn’t hesitate at all
And the lies I once believed they crumble with the weight of Your truth
And the fear that gripped my heart is arrested, so that I can see You

When I only see in part I will prophesy Your promise, I believe You, God
Cause You finish what You start I will trust You in the process, I believe You God

You set a table in the middle of my war, You knew the outcome of it all
When what I faced looked like it would never end,You said; watch the giants fall
Fear can go to hell, shame can go there too
I know whose I am, God I belong to You!

klik op de hyperlink om met dit lied Jezus vol overgave te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=8hH-pTgndOs

Read More

Aanstaande zondag Berea InterAct dienst!

@grote zaal: Frank en Eline van Geerenstein
Thema: “De vrucht van de Geest”

@Berea Cafe: Philinde van Selm
Thema: “Leven tussen mensen die God nog niet kennen: waarom en hoe en…is het leuk?”

Aan jou de keuze aanstaande zondag!

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem vervolgde zondag zijn preken-serie over “ik ben” met het onderwerp “Wie ben ik in Gods ogen?”.
Hij benadrukte dat wij, net als Adam, geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daar mogen wij ons ook naar gedragen!

Net als bij Adam en Eva, heeft God voor ons een opdracht om te zorgen, te beschermen en te vermenigvuldigen.
Wij zijn door God geroepen om de cultuur van het Koninkrijk te brengen (zoals in de hemel zo ook op aarde).

Ook voor ons is het maken van de juiste keuzes bij vragen als “naar welke stem luisteren wij?” en “van welke boom eten wij?” essentieel.
Wij hebben gekozen voor een leven in verbondenheid met de Vader en om te drink uit de bron van het Leven (Jezus) en zo moet het blijven. 

God geeft ieder van ons een eigen mandaat dat zowel samenhangt met onze gaven en talenten, als met het antwoord op de vraag:
“Wie dien ik met wie ik ben?”.

Piet onderkent hierbij een scala aan mogelijkheden:
– van een persoon of project, naar personen of projecten;
– van groepen mensen tot onderneming(en);
– van volk of land naar volken, landen of de hele wereld.
In al die situaties mogen wij onze door God gegeven creativiteit inzetten; scheppend bezig zijn.

Hoe schep je daarbij die cultuur van het Koninkrijk?
-door in verbinding te staan met God die in ons woont;
– door Zijn bovennatuurlijke kracht in te zetten voor de realisatie van Gods specifieke doel met ons;
– door onze, van Koning Jezus ontvangen, autoriteit te gebruiken om onze “tuin” schoon te houden en te beschermen en uit te breiden;
– door pro-actief te zijn i.p.v. reactief;
– door voorop te lopen, creatief te zijn en in geloof in verkeerde situaties te zeggen:
“zo gaat het niet langer, dit moet afgelopen zijn”
(onrecht, misbruik, ondervoeding, etc.).

Net als Jezus, mogen wij overal waar wij zijn en komen, een positieve verandering doorvoeren en een “blijde boodschap” brengen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond “Wie ben ik in Gods ogen” centraal. 
Wij mogen de glorie van Jezus weerspiegelen; 

STARLIGHT
You’re like starlight in the dark, endless miles can’t conceal You
And every glimmer is a spark catching fire as You break through
Oh, You’re not far away – You come in close
Oh, even as I wait, You’re coming close

You’re like summer in the night, the sun goes down but still I feel You
And every shadow’s turning bright, every broken heart is made new
Oh, you’re not far away – You come in close
Oh, even as I wait, You’re coming close

There’s no heart unseen, there’s no space between You and I
You are closer than the very oxygen I’m breathing in
You are God with us, You are here with us, Immanuel
You are infinite, Your glory has no end, 
Jesus

Klik op de hyperlink om vol verbazing, verwachting en vertrouwen
Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=upnJgTQj4hc

Read More

Terugblik op 10 dagen bidden & vasten

Twee weken geleden zijn we, op donderdag, gestart met een periode van tien dagen bidden & vasten voor ons nieuwe gebouw. Vanuit de Prayer shield zijn we op reis gegaan met Jozua! En hebben we, tijdens deze tien dagen veel geleerd en gebruik kunnen maken van alle lessen en stappen die Jozua en het volk geleerd en genomen hebben. Ondertussen zijn er verschillende bijzondere woorden, beelden en indrukken binnen gekomen! Bedankt hiervoor en aan iedereen die, op een manier, meegebeden en gevast heeft.

Hieronder de linken naar de mails:

Mail: “Vandaag is het Pinksteren”

Namens het Leidersteam

Read More

Berea special: 13 juni met Pastor Surprise

Heb je behoefte aan een inspirerende avond? Kom dan aanstaande donderdag naar Oosterhout! Pastor Surprise werkt, met zijn vrouw, samen met Iris Ministries in Mozambique. Daarnaast reist en spreekt hij over de hele wereld over de transformerende liefde en kracht van God, over wonderen en over opwekking. Ook heeft hij meerdere boeken geschreven over deze onderwerpen.

Hier vind je meer info over Pastor Surprise!

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op Pinksterzondag over Revival & Transformation. 

Berea Nijmegen is zelf ontstaan uit een Opwekkingsbeweging;
“de Toronto Blessing”, met als kernboodschap: “het Vaderhart van God”.

In onze gemeente geven we de Heilige Geest alle ruimte en willen we onszelf (en vervolgens de wereld) 
transformeren door de liefde van God. 

Zoals God Adam in het Paradijs, heel intiem, de levensadem inblies, zo wil God ons telkens opnieuw levensadem inblazen.
Het is belangrijk dat we God daarvoor de
ruimte geven.
Dat doen we door niet terug te kijken naar het verleden “toen alles beter was”, maar door te kijken naar wat God nu doet in de wereld.
Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel mensen tot geloof gekomen als nu.
God blijft altijd in beweging naar groei van het Koninkrijk en wil ons daarin meenemen. (zie 2 Cor. 3: 18).

Revival is voller worden met leven dan we nu zijn.
In Ezechiel 47 wordt gesproken over de rivier van de Heilige Geest, die vanuit de tempel stroomt naar de Dode Zee en overal leven brengt.
De vraag is telkens hoever wil je in die rivier gaan?
Ben je bereid de controle los te laten en je mee te laten voeren naar de plaats die God op Zijn hart heeft om overvloedig leven te brengen?

 2 Cor: 3; Overvloedig leven brengen kan alleen vanuit de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Het Nieuwe Verbond maakt het ons mogelijk om God te zien zoals Hij werkelijk is
(een liefhebbende Vader die verlangt naar intieme relatie met Zijn kinderen (ons)).

Zij riep ons op om, net als de vroeg christelijke kerk met Pinksteren, telkens te zeggen: “Come Holy Spirit”.
De Geest 
niet alleen in ons, maar ook met bovennatuurlijke kracht op ons.
Christus wil ons telkens vernieuwen en leven geven, om dat aan anderen door te geven. 

Als wij onze kanalen open houden voor de rivier van de Geest dan zullen er prachtige vruchten uit voort gaan komen!
Openbaring 21 vers 27 zegt: De Geest 
en de bruid (kerk) zeggen:
Kom….Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag was het Pinksteren en stonden Revival & Transformation centraal. 
Immers: “Veranderen van de wereld begint bij jezelf”, 
Come Holy Spirit…..

I WILL EXALT
Your Presence is all I need, it’s all I want, all I seek 
Without it, without it there’s no meaning

Your Presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need
Without it, without it I’m not living

I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, there is no one like You God
I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, no other name be lifted high

There will be no one like You and no one beside You
You alone are worthy of all praise

Klik op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus en de Heilige Geest te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=fDom_SiHjy0

Read More

Dunamis Greenhouse 13 t/m 20 juli

Datum: 13 t/m 20 juli
Adres: Land van Kleef in Loon op Zand
Kosten: E 400,- (inclusief accomodatie, eten en lesmateriaal)
Check de website voor meer info!

Read More

Berea Info ontvangen via whatsapp?

whatsapplogo

Lijkt het jou handig om voortaan alle wekelijkse berichten via WhatsApp te ontvangen?

Hoe werkt het?
Via de link meld je jezelf aan op de Berea Info groep. In deze groep komt ALLEEN de wekelijkse info te staan, niemand kan dus in deze groep reageren!
Naar het Berea Nijmegen nummer (0657190148) kun je natuurlijk wel gewoon bellen of een persoonlijke app sturen!

Read More

Tickets voor een busreis naar de pinksterconferentie Opwekking

Vanuit Pinkstergemeente de Jozua bieden we jullie de mogelijkheid om op eerste pinksterdag samen met anderen met een bus naar de Pinksterconferentie Opwekking te gaan.

Het betreft de grootste christelijke conferentie: de Pinksterconferentie OPWEKKING van 7 t/m 10 juni.

Weet je niet precies wat er allemaal op zo’n conferentie gebeurt? Kijk dan eens naar deze reportage van de conferentie 2018

Wil je dit geweldige feest meemaken samen met 50000-60000 broers/zussen en zoek je vervoer dan is dit je mogelijkheid om bus tickets te bestellen.
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden namelijk €20 (dit is voor een retour busreis naar Walibi Flevo in Biddinghuizen) Eten en drinken is hierbij niet inbegrepen!

Je kan hier je tickets bestellen

Twijfel je nog? Vraag maar eens aan de mensen die afgelopen Pinksterconferentie 2018 mee zijn geweest hoe het is geweest!

Het vertrek is om 07:30 uur vanaf de bushalte Hatertseweg 404, 6533GV Nijmegen. Omstreeks 20:00 uur wordt je weer op dezelfde locatie afgezet.

Namens Pinkstergemeente Jozua in Nijmegen,
Nick Selders


Vanuit Berea gaan er elk jaar mensen op persoonlijke titel naar deze mooie conferentie. Lijkt het je leuk om samen met anderen uit Berea te gaan, met of zonder bovenstaande busreis én wil je hier iets voor op touw zetten? Voel je vrij om een berichtje te plaatsen op de facebookpagina of de open facebookgroep!:)

Read More

10 jaar Move@Hatert!

Deze zomer gaat een heel bijzonder zomerproject zijn voor Move@Hatert. Enerzijds omdat we gaan vieren dat we 10 jaaractief zijn in deze mooie wijk, anderzijds omdat het (voorlopig) het laatste jaar van Move in Hatert gaat zijn. In dit bericht willen we al kort terugblikken op die 10 geweldige jaren en tevens uitleg geven over het stopzetten van ons geliefde project.

Sinds 2009 is het team van Move actief in Hatert. De visie van Move@Hatert draait om 3 passies: passie voor sport, passie voor mensen en passie voor Jezus. De afgelopen 10 jaar hebben we mooie gebeurtenissen meegemaakt. In het begin waren het alleen de zomerprojecten en later zelfs wekelijks op de donderavonden dat we sport- en spelactiviteiten georganiseerd hebben voor kinderen en jongeren. We zijn echt gaan houden van veel van de kids en tieners die we hebben zien opgroeien en veranderen. De projectweek in de zomervakantie en de afsluitende buurtbarbecue zijn elk jaar een hoogtepunt voor de wijk zeiden veel mensen in de wijk. We kijken met veel dankbaarheid terug op al die jaren van zaaien, bouwen en oogsten. Niet alleen het positieve effect op de wijk, maar ook op de vele betrokken teamleden door de jaren heen. 

Hatert is geen probleemwijk meer. In 2009 was Hatert een van de 40 probleemwijken (vogelaarwijken) in Nederland. Inmiddels is dat niet meer het geval. Een aantal van de vruchten van 10 jaar MOVE in Hatert:- 10 jaar lang is er bijna wekelijks een positief christelijk geluid te horen geweest- Ontelbaar veel mooie en waardevolle gesprekken met kinderen, tieners en buurtbewoners over hun leven en over God en geloof- Er is veel geïnvesteerd in de levens van veel kinderen en tieners- Enorm veel mooie getuigenissen zijn gedeeld over wat God in mensenlevens heeft gedaan wat veel impact heeft gemaakt in de wijk.- Er is 2 jaar lang een Youth Alpha geweest in Hatert waar een groep jongens aan deel heeft genomen met als veelgehoorde uitspraak daar (“dit is onze kerk”).- Jongeren zijn mee geweest naar christelijke zomer- en sportkampen. – Jongeren zijn een paar keer in de kerk geweest.- Move@Hatert wordt gewaardeerd door de bewoners van Hatert, welzijnswerkers en de gemeente Nijmegen.

Maar waarom dan stoppen?

Move@Hatert is de afgelopen jaren mogelijk gemaakt door een enthousiast en toegewijd sportteam, geleid door Ruben, Joanna, Loesje en Chris. Na jaren van inzet, hebben deze personen besloten na de zomer te stoppen met hun leiderschapsrol bij Move@Hatert en het stokje over te dragenaan anderen. Alleen is het op dit moment het geval dat er niemand is om het stokje aan over te dragen. De afgelopen maanden zijn hier binnen het sportteam van Move@Hatert en samen met het leiderschapsteam van Berea gesprekken gevoerd over hoe nu verder. De uitkomst hiervan is dat we op dit moment hebben besloten dat Move@Hatert na de zomer voorlopig zal stoppen voor een periode van een jaar. Dit is een moeilijke en verdrietige beslissing, maar op dit moment geloven we dat dit de meeste wijze beslissing is om te nemen. Dit doet niets af aan hetgeen de afgelopen jaar met veel inzet en passie is neergezet in Hatert. Deze zomer willen we daarom ook samen met de wijk 10 jaar Move@Hatert vieren! Als een mooie afsluiting en om de wijk en het sportteam van Move@Hatert te eren. Laten we er samen als kerk een spetterend laatste jaar van maken. Dus komen kijken en als je wil helpen met iets praktisch dan is dat zeer welkom!

Afgelopen zondag is er in dienst ook stil gestaan bij Move@Hatert.

Read More

Hoe rond jij je gift aan Derk en Hanka af?

Ondertussen hebben we meerdere vragen gekregen rondom de giften aan Hanka en Derk. Hieronder leggen we graag uit wat daarmee gaat gebeuren en of je hier zelf iets voor moet doen! Dit hangt namelijk af van of Berea het geld van je rekening afschrijft of dat je zelf een betaling hebt ingesteld!

Hanka en Derk zijn sinds eind april terug in Nederland en hebben, via hun mailing, gevraagd of hun supporters hen voor de overgangsperiode nog financieel willen ondersteunen. Zodat ze, in Nederland, in ieder geval twee maanden de tijd hebben om te acclimatiseren: alles te regelen, een huis te zoeken, een baan te vinden, etc. We zijn blij dat zoveel mensen dat willen doen!

Maar hoe gaat het dan na juni?

 1. Als wij (Berea) via een machtiging je gift voor Victory4All afschrijven, zullen we dat rond 27 juni voor de laatste keer doen. Daarna zal deze gift automatisch worden stopgezet en hoef je dus niets te doen.
 2. Heb je zelf een vaste overschrijving bij je bank ingesteld om het geld over te maken naar hen, dan zul je deze automatische overschrijving zelf stop moeten zetten! De manier waarop je dit doet is afhankelijk van je bank, maar meestal kun je dit via het internetbankieren zelf regelen.

Heb je nog vragen, mail ons via financieel@bereanijmegen.nl

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak zondag over intimiteit met God.

Ze zag rondom het onderwerp intimiteit allerlei maatschappelijke aandacht.
Mensen vinden het moeilijk om intimiteit te vinden en te behouden.

Dat kan ook zo zijn voor ons in relatie tot God.
Zelf de touwtjes in handen willen houden en eerst alles goed op een rij hebben staan, kan hierbij een grote valkuil zijn.

Ze vergeleek onze intimiteit met God met: “wandelen voor Zijn aangezicht”, het ontspannen en genietend in gesprek zijn met Hem, zoals het in het paradijs was. Wij mogen worden als de kinderen en vrijmoedig bij Hem thuis komen.

Zij sloot af met de beschrijving van Richard Foster over thuis zijn bij onze Vader.

Hij biedt ons een thuis:
– Een thuis van rust en vrede en vreugde;
– Een thuis van vriendschap , gemeenschap en openheid.
– Een thuis van intimiteit, aanvaarding en bevestiging.
We hoeven ons er niet verlegen te voelen.

– Hij nodigt ons uit in de woonkamer van Zijn hart,  waar we onze pantoffels aan mogen doen en ongedwongen kunnen leven.

– Hij nodigt ons uit in de keuken van Zijn vriendschap, waar huishoudelijke karweitjes goed samen gaan met een ontspannen gesprek.

– Hij nodigt ons uit in de eetkamer van Zijn kracht, waar we ons hart kunnen ophalen aan heerlijke feestmalen.

– Hij nodigt ons uit in de studeerkamer van Zijn wijsheid waar we kunnen leren en groeien, en waar we al die vragen kunnen stellen die zo op ons hart liggen.

– Hij nodigt ons uit in de werkplaats van zijn creativiteit waar we als Zijn mede- arbeiders de uitkomst van allerlei gebeurtenissen mee mogen bepalen.

– Hij nodigt ons uit ind e slaapkamer van Zijn rust, waar we nieuwe  vrede vinden en waar we naakt, kwetsbaar en vrij kunnen zijn.
Dit is ook de plaats van de grootste intimiteit , waar we ten volle kennen en gekend worden.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond intimiteit bij God, Zijn aanwezigheid centraal.
I’ve tasted and seen of the sweetest of loves……..

HOLY SPIRIT

There’s nothing worth more, that could ever come close
No thing can compare, You’re my living hope
Your presence, Lord

I’ve tasted and seen of the sweetest of loves
Where my heart becomes free and my shame is undone
Your presence, Lord

Holy Spirit, You are welcome here
Come flood this place and fill the atmosphere
Your glory, God, is what my heart longs for to be overcome by Your presence, Lord

Let me become more aware of Your presence
Let me experience the glory of Your goodness

click op de hyperlink om God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFByOX8Fb0M

Read More

30 mei t/m 8 juni: Bidden & vasten voor nieuw gebouw!

In het bericht in de info van twee weken geleden ‘Update zoektocht nieuw gebouw’, is dit bidden & vasten al genoemd! Hieronder volgt meer info:

We willen de periode van 30 mei t/m 8 juni apart zetten om te bidden en vasten voor ons nieuwe gebouw! Bid en vast jij mee??

Waarom?
De overwachte situatie rondom het huren van het wijkcentrum is urgent en mogelijk zit er ook enige druk achter (zie bericht van vorige week). Vanaf aanstaande zondag zal er al een beheerder aanwezig zijn tijdens de ochtenddiensten.
MAAR we geloven dat voor God niets onmogelijk is! We geloven dat er een goed contact zal zijn met de beheerder(s) op zondag. En dat er een nieuwe locatie gáát komen waar we, als Berea, de ruimte hebben om te groeien, onze visie uit te werken en zichtbaar te zijn voor de stad en de omgeving!
Ons doel en verlangen met deze periode van bidden & vasten is om onszelf voor te bereiden op een doorbraak in deze situatie!

Wil je meedoen dan heb je natuurlijk alle ruimte om zelf invulling te geven aan het bidden & vasten! Heb je een indruk/woord enz? Deel dit met ons via info@bereanijmegen.nl of 06-571 90 148.

Ben je aangemeld op de Prayer Shield mail (voorheen gebedsmail) dan ontvang je deze 10 dagen elke dag een mail in je inbox met info rondom dit vasten! (Aanmelden voor deze mail kan heel gemakkelijk via de website!)

Bedankt dat we samen hiervoor in geloof kunnen staan!

Namens het Leidersteam

Read More

Worship Café Nijmegen

Aanstaande zaterdag is het weer zover: een worship café special!

Iedereen is welkom voor deze nieuwe editie van Worship café Nijmegen! We willen samen connecten en verlangen naar tijd in Gods aanwezigheid. De focus van de avond ligt op vrijheid in aanbidding, ruimte voor de Heilige Geest en eigen (muzikale) creativiteit.

Je bent ook welkom om vanaf 18.00 mee te eten. Neem eten mee voor jezelf of iets om te delen.

Adres: Riverland Healthcentre, Waalbandijk 10H

Wil je meer weten, stuur ons dan een berichtje of check het FB event.

Read More

Preek van de Week

Zoe Lilly (Dunamis Movement/Worship) sprak afgelopen zondag over de reis naar intimiteit met Jezus. Ze gebruikte daarbij het leven van David als voorbeeld en deelde haar aangrijpende getuigenis. 

Zij vertelde dat bij de keus van een nieuwe koning Samuel niet moest afgaan op het uiterlijk, maar op het innerlijk, want God kijkt naar het hart (1 Samuel 16: 7). 
Daarom koos Hij voor David.

Zij getuigde van haar wonderbaarlijke geboorte, ondanks  eerdere doodverklaringen door de specialist (2x), van haar langdurige depressie en van haar zelfmoordpoging. Hoe God haar met een windstoot bij haar zelfmoordpoging blokkeerde en hoorbaar tot haar sprak: “Dit is niet jouw tijd”. Vervolgens begon ze een intieme relatie met Jezus te ontwikkelen. 

In een kerkdienst hoorde ze later: “de duivel heeft geprobeerd je te doden, maar dat is vanaf vandaag afgelopen”. En dat gebeurde ook, de depressie was weg!
Ze kwam tot de conclusie dat de zalving van de Heilige Geest op je leven alles te maken heeft met intimiteit met God.

Dit zag ze ook toen David bij zijn broers in het legerkamp van Saul kwam en de Godslastering door Goliath hoorde. Dit kon hij niet over z’n kant laten gaan, hij trad in het strijdperk zoals hij was en overwon de machtige strijder met hulp van God (1 Samuel 17).

Intimiteit met God leidde er ook toe dat David koning Saul niet doodde, toen hij daar de kans toe had. Hoewel zijn mannen aandrongen, was het hem vanuit zijn relatie met God duidelijk dat het nog geen tijd was om (zo) zelf koning te worden (1 Samuel 24).

Zoe sloot af met 5 praktische keuzes naar een intieme relatie met Jezus.
1. Tijd; zet tijd apart om te groeien in relatie.
2. Gehoorzaamheid; ontwikkel een patroon en zet door als het moeilijk is.
3. Identiteit; ga staan in je door Hem gegeven identiteit.
4. Motivatie; laat Hem je inspiratiebron zijn en je veiligheid.
5. Vertrouwen; vertrouw op Zijn timing want: Hij is perfect in al Zijn wegen (Prediker 3).

Zoe riep ons op voor gebed naar voren te komen, om ons te laten vullen met Zijn Geest en los te laten wat ons tegenhoudt.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de reis naar intimiteit met Jezus centraal.
Hij koos onvoorwaardelijk voor ons, lang voordat wij voor Hem kozen.
Oh the overwhelming, never-ending, reckless Love of God……

RECKLESS LOVE
Before I spoke a word, You were singing over me. 
You have been so, so good to me. 
Before I took a breath, You breathed Your life in me. 
You have been so, so kind to me. 

When I was your foe still, Your love fought for me. 
You have been so, so good to me. 
When I felt no worth, You paid it all for me. 
You have been so, so kind to me.

 Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights till I’m found, leaves the ninety-nine.
I couldn’t earn it, I don’t deserve it, still You gave Yourself away.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 

There’s no shadow You won’t light up, mountain You won’t climb up coming after me. 
There’s no wall You won’t kick down, no lie You won’t tear down coming after me.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden: 
http:// https://www.youtube.com/watch?v=PKooXwwk6bs
 

Read More

Deze zomer: 10 Jaar Move@Hatert!!

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Move@Hatert. Move@Hatert bestaat dit jaar namelijk 10 jaar! Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Komende zomer willen we weer een zomerweek organiseren van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus. Om deze zomerweek mogelijk te maken, hebben we 2 teams nodig:

 1. Een sportteam. Dit team bestaat uit ongeveer 15 jonge en enthousiaste personen die een week lang gaan sporten, spelen en knutselen met kinderen en jongeren uit Hatert. Heb jij een passie voor sport, mensen en Jezus, en wil jij meedoen? Meld je dan aan bij Daniel van der Garde, Ruben Allen of Joanna Allen.
 2. Een organisatieteam. Het organisatie team regelt alle praktisch en organisatorische zaken rondom Move@Hatert. Denk hierbij aan logistiek (op- en afbouw, aanschaf en opslag van materialen), catering (lunch- en avondeten voor het sportteam. Koffie, thee, limonade en wat lekkers voor de deelnemers tijdens de pauze), gebed (een gebedsteam voor de middag en de avond, het verspreiden van de gebedsmail), gastgezin (het regelen van slaapplekken voor de deelnemers), en de afsluitende buurtbarbecue (inkoop van vlees en salades, op- en afbouw)
 3. Voor de zomerweek zoeken we concreet nog naar:
  * 4 sporters voor het sportteam
  * 2 personen voor het organisatieteam
  * 4 dag-verantwoordelijken (deze persoon is op deze dag – maandag, dinsdag, woensdag en donderdag – de coördinator en het aanspreekpunt voor al organisatorische zaken tijdens de dag) * Bidders, kokers, op- en afbouwers.

De komende zondagen hangen er in de kerk inschrijfformulieren, waarop je kunt invullen waarmee je wilt helpen.

Read More

Dunamis Experience: Worship Night 25 mei

Deze Worship Night is o.l.v. Raphaela uit Brazilië! Check dit bericht voor het volledige weekend programma én voor meer info over wie Raphaela is. Of bekijk het event op de Berea Facebookpagina!

Let’s worship Him together!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond onze identiteit in Christus centraal.
Hij wil ons helpen om Zijn waarheid zich volledig in ons hart en denken te laten vestigen.
Vanuit relatie met Hem mogen we onze omgeving veranderen naar het beeld van de hemel.
Hij is een God van wonderen….

MIRACLES
The One who made the blind to see Is moving here in front of me.
The One who made the deaf to hear Is silencing my every fear.
I believe in You, I believe in You, You’re the God of miracles.

The One who does I’m possible is reaching out to make me whole.
The One who put death in its place, His life is flowing through my veins.
I believe in You, I believe in You, You’re the God of miracles.

The God who was and is to come, the power of the Risen One.
The God who brings the dead to life,  You’re the God of miracles.
I believe in You, I believe in You, You’re the God of miracles!

click op de hyperlink om vol geloof en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
 https://www.youtube.com/watch?v=5vUvi-A75BU

Read More

COPN bijeenkomst 18 mei 2019

Hallo ondernemers en starters uit Nijmegen en omstreken!

Het is weer mei! Het blijft langer licht, de winterjassen zijn weer opgeborgen en we hopen weer te passen in onze zomerkleren na een druk jaar van ondernemen. 

Vanuit het COPN zijn we in de tussentijd ook bezig geweest en hebben we bijvoorbeeld een serie bijzondere passie ochtenden gehad waar we om 07:00 ’s ochtend bij elkaar kwamen om samen te ontbijten en de 3 passies te behandelen. De reacties waren lovend en 13 mei aanstaande doen we een extra sessie omdat we het toch wel missen!  

18 mei wordt weer een bijzondere bijeenkomst!

Om te beginnen nodigen wij jullie graag nogmaals uit voor onze bijeenkomst op 18 mei aanstaande . 
Voor deze bijeenkomst gaan we weer naar het Van der Valk hotel Lent!
Het wordt weer een bijzonder leerzame en inspirerende bijeenkomst met als thema “Strategie, hoezo? vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen (Spreuken 16:3)!

We beginnen om 9:00 uur met koffie thee en wat lekkers en we hebben een mooi programma samengesteld. De ochtend zal tot +/- 12:30 duren.

Aanmelden is al mogelijk. Meld je snel aan!! Onderneem meteen actie en wacht niet tot morgen om te beslissen!


Toekomst
Wij zijn enthousiast over wat God aan het doen is op dit moment en willen graag Zijn plannen volgen. Met het oog op de toekomst mag je alvast 
28 september 2019 noteren. Onze spreker voor september is ook al bekend!
Deze ochtenden zullen, net als de vorige bijeenkomsten bestaan uit een mooie combinatie van inspiratie en relatie met de link naar ondernemerschap.

Er zullen inspirerende sprekers uitgenodigd worden die ons mee zullen nemen in diverse sessies met als rode draad;
Christen zijn en ondernemen, welke invloed kan ik daardoor uitoefenen op mijn omgeving en waar loop ik tegenaan? Ondernemen doe je niet alleen. Wat zijn jouw passies in het ondernemen? 

Voor nu wensen we jullie allemaal hele mooie meidagen in gezelschap van je geliefden en dierbaren.

Namens COPN,

Yvonne, Stan, Henk, Carlijn en Hernany

Read More

Dunamis Experience 25 t/m 26 mei @Berea

Dit team komt het laatste weekend van mei naar Nijmegen, om kennis te maken met Berea én om ons alvast een voorproefje te geven van Dunamis Greenhouse wat in juli in Loon op Zand plaats vindt.

Zaterdagavond: Worship Night onder leiding van Raphaela
Locatie: Riverland Healthcentre Waalbandijk 10h
Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Zondagochtend spreekt Zoe Lilly tijdens de zondagochtenddienst.

Zondagmiddag is er een info sessie; open voor iedereen die naar Dunamis Greenhouse (13 t/m 20 juli) gaat of voor degene die geinteresseerd zijn hierin!
Locatie: Pastoor van der Marckstraat 56 in Weurt
Tijd: 14.00-16.00 uur


Van links naar rechts: Zoe Lilly is visual artist, worship leader, and pastor. Zij is deel van Dunamis Movement in Saõ Paolo. Haar grootste passie is dat mensen Gods Vaderliefde ervaren als zonen dochters van Hem.

Felippe is één van de oprichters van Dunamis Movement. Hij reist veel en spreekt op een heleboel plaatsen. Door zijn ministry heen, die steeds weer gevolgd wordt door wonderen en bijzondere tekenen van Gods kracht, daagt hij jonge mensen uit om radicaal hun leven te leven voor God en Zijn Koninkrijk.

Raphaela is ook onderdeel van Dunamis Movement en dient als worship leader. Haar passie is om het bovennatuurlijke zichtbaar te zien worden door aanbidding die vanuit liefde veranderd. Zij verlangt ernaar dat door genezing en herstel Gods aanwezigheid verspreid wordt naar alle landen.


Read More

Preek van de Week

Willem de Vink sprak over het hemels huwelijk. Hij legde uit dat voor ons christelijk huwelijk de relatie tussen Jezus en Zijn gemeente de basis en het rolmodel is. 

Hij noemde het huwelijk een verbond met eeuwigheidswaarde.
Geen contract, maar een verbond waar je met je leven mee instaat.
Een plaats voor vergeving, waar Gods Geest het laatste woord heeft.
Een plaats waar altijd ruimte is voor een nieuw begin.

Hij noemde het hemels huwelijk een mega mysterie (zie Efeze 5), een mysterie zo groot als onze Koning en bruidegom Jezus en zo groot als Zijn wereldomvattende gemeente, Zijn bruid.

Willem behandelde vervolgens het Joodse huwelijksritueel dat zich over een periode tot wel een jaar uitstrekte.
Hij  liet ons zien dat veel beelden uit de Bijbel op dit gebruik gebaseerd zijn, (bijv. de brandende olielamp, het vaderhuis met de vele woningen, de zegenende rol van de vader, de feestelijke komst van de bruidegom als een dief in de nacht, de feestmaaltijd met de vader en het feest met een gekroonde rondedans op de schouders van de genodigden). 

Hij legde uit dat zoals de Vader onder het Nieuwe verbond ons ziet:  “zonder vlek of rimpel”, dat wij zo elkaar mogen zien in het huwelijk.
Man en vrouw mogen in het huwelijk elk hun door God gegeven en gemodelleerde positie innemen.
Zo mag de man liefde geven, zoals Jezus Zijn gemeente, beschermen en verantwoordelijkheid nemen.
Zo mag de vrouw met liefde op hem reageren, hem erkennen, eren en respecteren.

Hij sloot af met de woorden; dit mysterie is groot, maar dit geheim leeft in ons en geeft ons (bovennatuurlijke) kracht.
Man en vrouw kunnen zo in het huwelijk van grote betekenis zijn voor hun kinderen, hun gemeente en voor de samenleving.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het hemels huwelijk centraal, met als ons rolmodel de relatie tussen Jezus en Zijn gemeente.
There is nothing that could ever separate us from Your love…….

OCEANS
You call me out upon the waters, the great unknown where feet may fail.
And there I find You in the mystery, in oceans deep my faith will stand.

And I will call upon Your name and keep my eyes above the waves.
When oceans rise my soul will rest in Your embrace.
For I am Yours and You are mine.

Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide.
Where feet may fail and fear surrounds me, you’ve never failed, 
and You won’t start now.

Spirit lead me where my trust is without borders.
Let me walk upon the waters, wherever You would call me.
Take me deeper than my feet could ever wander,
and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.

Klik op de hyperlink om vol passie Jezus te aanbidden: https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw

Read More

Update zoektocht naar gebouw

veel mensen bezig om een groot gebouw te bouwen

Afgelopen zondag vertelde Martijn Mom dat het onzeker is of we, na de zomer het wijkcentrum kunnen blijven gebruiken voor de zondagdiensten. Afgelopen tijd hebben we diverse mogelijkheden onderzocht met betrekking tot een nieuwe plek, maar dat blijkt niet makkelijk…

We willen jullie via deze weg, om hulp vragen om deze uitdaging samen met ons aan te gaan. Zou je nu meteen de tijd willen nemen om hierin mee te bidden? Specifiek voor de gesprekken met de gemeente over het huidige wijkcentrum als ook voor een nieuw gebouw? 

We zijn benieuwd naar jouw concrete ideeën, maar ook naar indrukken, dromen of profetieën. Wil je deze sturen naar info@bereanijmegen.nl of via WhatsApp (06 57190148).

Daarnaast willen we, als Berea familie, tussen hemelvaart en Pinksteren, ook tijd apart zetten om te bidden en vasten, specifiek voor ons nieuwe gebouw. Aanstaande zondag zullen we meer vertellen over de invulling hiervan!

Namens het Leidersteam en Projectteam Nieuw Gebouw

Read More

YWAM team komt vanuit Brazilië naar Nijmegen

Dit weekend is er een Youth With a Mission Team vanuit Brazilië op bezoek in Nijmegen. Dit team volgt de Discipelship Training School Fire & Fragrance, die specifiek gericht is op gebed en voorbede onder studenten. Zij hebben contact gezocht met Berea via de connectie die wij hebben met Dunamis Movement in Brazilië.

We zijn blij met het feit dat Navigators Nijmegen en Perplex in Nijmegen, enthousiast hebben ingestemd om dit team samen met ons te ontvangen! Beide organisaties werken met en voor studenten, vanuit een enorme passie en visie en kunnen dit YWAM team een geweldig platform bieden! Het team zal o.a. gaan bidden op de universiteitscampus en op zondag Berea bezoeken!

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak afgelopen zondag over de kracht van de Heilige Geest waarmee wij, als Christenen, “gezalfd” zijn. 
Die bovennatuurlijke zalving is bedoeld om Gods tegenwoordigheid in onze omgeving binnen te brengen en zo onze omgeving stap voor stap te veranderen (zoals in de hemel, zo ook hier op aarde).

In Antiochië (huidige Turkse Antakya) werden de gelovigen voor het eerst Christenen genoemd, naar Christus, de “Gezalfde” (gezalfd met de aanwezigheid en de kracht van van de Heilige Geest). Zij hadden invloed en impact op de stad en de hele regio (zie Handelingen 11).
Hun levensstijl maakte hen anders, want zij gebruikten hun zalving om Gods overvloedige leven uit te leven en door te geven.

Al in Exodus 33 zien we dat Mozes zegt dat de aanwezigheid van God voor het volk Israel het grote verschil maakt;
“juist omdat U bij ons bent zijn wij anders” en dat geldt ook voor ons als Christenen.

Waar God naar verlangt geeft Hij al aan in Jesaja 58; verbreek ieder juk, kleedt, voedt…. Het bijzondere is dat God erbij zegt dat de zon over ons leven zal opgaan en onze wond zich spoedig zal sluiten als we dat doen.
Met andere woorden: als we anderen gaan geven wat zij nodig hebben, dan zullen we ook zelf ontvangen wat wij nodig hebben.

Ook wat Jezus citeert uit Jesaja 61, direct na Zijn doop en de start van Zijn bediening, mogen wij, als Zijn gezalfden, op onszelf van toepassing verklaren en gaan doen (goed nieuws, hoop, vrijheid en herstel brengen, de wereld veranderen…). 

Petra legde tenslotte, op basis van een voorbeeld uit haar eigen leven, uit dat een belangrijk deel van Gods bestemming voor ons leven heel anders kan zijn dan we zelf denken en willen.
Maar als Hij daarover duidelijk en op verschillende manieren tot je spreekt, dan zal Hij je positieve reactie zeker zegenen.

Zij riep ons op om:
– “in het kleine en in het grote”  te doen wat God van ons vraagt;
 – invloed uit te oefenen op onze omgeving door Gods aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest te gebruiken;
–  zo het verschil te maken en impact te hebben op onze omgeving en de samenleving.

Daar kan alles en iedereen, inclusief wijzelf, alleen maar beter van worden!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag was het nationale bevrijdingsdag.
De vraag hoe wij, als volgelingen van Jezus, een bevrijdende, genezende en herstellende invloed op onze omgeving kunnen hebben stond centraal in de dienst; Give me eyes to see more of who You are……

THE GREATNESS OF OUR GOD
give me eyes to see more of who You are, may what I behold steal my anxious heart
take what I have known and break it all apart, for You, my God, are greater still

no sky contains, no doubt restrains all You are 
the greatness of our God
I’ve spent my life to know that I’m far from close to all You are
the greatness of our God

give me grace to see beyond this moment here
to believe that there is nothing left to fear
and You were on it, high above it all,
You, my God, are greater still

there is nothing that could ever separate us
no, there is nothing that could ever separate us from Your love
no life, no death, of this I am convinced
You, my God, are greater still.

no words can say, or song convey all You are,
the greatness of our God
I’ll spend my life to know that I’m far from close to all You are,
the greatness of our God

Klik op de hyperlink om vol passie Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=3uX5K75TAHI

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak afgelopen zondag over “Goddelijk burgerlijk zijn”. 
Hij benadrukte het belang van de juiste balans tussen onze activiteiten in ons alledaagse leven en de verdere realisatie van Gods doel met ons leven.
De beide situaties liggen in elkaars verlengde en vragen om “natuurlijk bovennatuurlijk” gedrag dat is gebaseerd op- en resulteert in-  innerlijke vrede en verwachtingsvolle vreugde. 

Jaco legde aan de hand van Jeremia 29: 7-11 uit (Joden in ballingschap in Babylon) dat wat hen door God werd voorgehouden ook voor ons geldt;
“Als uw stad welvarend is, bent u het ook”, “houd het oog vol hoop op de toekomst gericht, maar leg daarvoor nu een stevig fundament”. 

Gedraag je als een goede burger, wees een zegen voor de overheid en de stad. Daarin wordt je door God ook zelf gezegend. Doe niet alleen dingen die bij je passen, maar spring zonodig gewoon in als dat moet gebeuren. (Prediker 9: 7-11; “alleen doen wat bij je past kan leiden tot egoïsme en verkeerde zelfbeperking”}.

Goed burgerschap is blij zijn met wat je hebt, doen wat je kunt en investeren in de/je toekomst. Een bereidwillige houding, zoals beschreven in Kolossenzen 3: 17-24, kan ons daarbij helpen.
Trefwoorden zijn: Doe het als voor de Here, dankbaarheid, tevredenheid, bereidheid te staan onder autoriteit, zelfopofferende liefde, geestelijke en morele integriteit.

Jaco sloot af met de constatering dat we ook in de gewone dagelijkse dingen door onze natuurlijk bovennatuurlijke houding en gedrag een krachtig getuigenis van de goedheid van God kunnen geven.  
Ook zo kunnen we reclame  maken voor Gods Koninkrijk. 
Dus ga voor je dromen, maar houd je ook tevreden en met plezier bezig met de dingen van elke dag!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de juiste balans tussen ons dagelijks leven en de verdere realisatie van Gods doel voor ons leven centraal.
Wij mogen vanuit een innerlijke vrede en met plezier met beide bezig zijn…

IT IS WELL
Grander earth has quaked before moved by the sound of His voice
Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard

Through it all, through it all, my eyes are on You
Through it all, through it all, it is well
It is well with me

Far be it from me to not believe even when my eyes can’t see
And this mountain that’s in front of me will be thrown into the midst of the sea
So let go my soul and trust in Him, the waves and wind still know His name

It is well with my soul
Klik op de hyperlink om vol verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb_WD1emFQ

Read More

Familieuitbreiding!

Op 21 april is Boaz Jonathan Mellema geboren. Van harte gefeleliciteerd aan Elja, Jasper en Jara. Boaz, welkom in deze Berea familie!

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak op Paaszondag over verlossing door het offer van Jezus.
Namens Hem mogen wij, vol dankbaarheid,  aan anderen verlossing brengen op Zijn tijd en plaats. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit zijn eigen leven legde Piet uit dat God, net als bij Jezus, ons om een groot offer kan vragen om zo verlossing te brengen op een door Hem aangegeven plaats en tijd. Door Hem te vertrouwen en te gehoorzamen bouwen we dan aan Gods Koninkrijk hier op aarde.

Hij had ervaren dat God soms heel andere dingen van hem wilde, dan waar hij van overtuigd was dat God van hem vroeg.
Zo kwam hij, door Gods stem te volgen, in de zending terecht in het voormalige Oostblok. En door God geleid mocht hij in Leningrad, op de plaats waar de Russische revolutie begon, doorbraak van het evangelie en verandering van het regiem (verlossing) over het land uitbidden.

Dit terwijl hij hart had voor Afghanistan en ervan overtuigd was dat God hem juist riep voor dat land.
Zijn bereidheid om die droom (naar later bleek, tijdelijk) los te laten kostte hem een groot offer, maar bracht grote vrucht.

Omdat hij verschillende keren ( en ook nog recent in Afghanistan) dergelijke situaties heeft meegemaakt, is hij tot de conclusie gekomen dat God mensen zoekt die bereid zijn tot een offer om verlossing te brengen (vgl. ook Abraham met Izaak) en om daarbij hun eigen diepe overtuiging los te laten. Die mensen kunnen onder Gods leiding zelfs verlossing brengen voor complete landen. Daarvoor is het nodig om te (willen) zien wat God aan het doen is.

De situatie waarvoor je daarbij geplaatst kunt worden kan veel te groot voor je lijken.
Maar het Paasverhaal leert ons dat:
– de macht van de lokale overheden wordt beperkt door de ruimte die God hen geeft (zie Joh. 19:11, Jezus voor Pontius Pilatus) en
– onze ogen moeten geopend worden voor Gods werkelijkheid (Joh. 20: 6-9, hij zag en begreep (toen pas)). 
De vraag is: Ben je bereid een groot offer te brengen voor de verlossing van anderen?

 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Paaszondag stond onze verlossing door Jezus centraal.
Namens Hem mogen wij, vol dankbaarheid, ook aan anderen verlossing brengen op Zijn tijd en op Zijn plaats ………  

THANK YOU

how do I say thank You Lord
for the way that You love, and the way that You come
for all that You’ve done, and all that You’ll do, my heart pours out, thank You

You don’t have to come, but You always do
You show up in splendor and change the whole room

how do I say thank You Lord
for the life that You gave, the cross that You bore
for the love you poured out to ransom my soul, my heart pours out this thankful song

You walked through all of my walls, conquered my shame
stepped into my past, filled my world with grace
You didn’t have to come, but You wanted to
You don’t have to come, but You always do

You’re right here in your splendor, standing in this room
I see the fire in Your eyes, I see the mercy in Your smile
I feel the fury of Your love all around us
there’s a King in the room with fire in His eyes and redemption in His heart

Klik op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2qUoZKxC9s

Read More

Aanstaande zondag vieren we Pasen!

Artwork credit: Rachel Pantouw

Aankomende zondag staat in het teken van Pasen; van liefde, leven en opstanding! Samen God aanbidden, luisteren naar Piet van Walsem en connecten met elkaar; voel je welkom!

Vanaf 10.00 is Berea Café open met koffie/thee en fris en natuurlijk paasbrood.

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over de reden van de komst van Jezus in deze wereld,
– over de vestiging van Zijn Koninkrijk hier op aarde,
– over de betekenis daarvan- en de rol daarbij- voor ons als Zijn volgelingen en
– over de plaats van onze doop bij de verdere vestiging van het Koninkrijk.

Klik op de hyperlink voor haar krachtige, slechts 15 minuten durende boodschap;  http://podcast.bereanijmegen.nl/14%20apr%20Petra%20van%20de%20Weetering.mp3

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de doop van 6 prachtige mensen centraal.   
Before I spoke a word, You were singing over me…….
 
RECKLESS LOVE
Before I spoke a word, You were singing over me. 
You have been so, so good to me. 
Before I took a breath, You breathed Your life in me. 
You have been so, so kind to me. 

 Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights till I’m found, leaves the ninety-nine.
I couldn’t earn it, I don’t deserve it, still You gave Yourself away.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 

When I was your foe still, Your love fought for me. 
You have been so, so good to me. 
When I felt no worth, You paid it all for me. 
You have been so, so kind to me.

There’s no shadow You won’t light up, mountain You won’t climb up, 
coming after me. 
There’s no wall You won’t kick down, no lie You won’t tear down, 
coming after me.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden: 
http:// https://www.youtube.com/watch?v=PKooXwwk6bs

Read More

Preek van de Week

Ali de Goede (de Schuilplaats, Ede) sprak zondag opnieuw over de beweging van boven (God, onze hemelse Vader), naar binnen (ons hart), naar buiten (de wereld om ons heen).
Zij benadrukte vooral het belang van de voortdurende vernieuwing van ons denken. 

Wij worden door onze hemelse Vader aangemoedigd om Zijn waarheid en perspectief volledig te omarmen als onze visie en ieder bolwerk op te ruimen dat in de weg staat.

Als wij gaan gaan zien zoals God ziet, dan hebben we vervolgens Zijn wijsheid nodig bij het doen wat Hij van ons vraagt. Alle obstakels mogen we opruimen. Hij gaat dan vaak om onwaarheden waar we in geloven (over onszelf of onze situatie) en om de bijbehorende negatieve emoties. (Zie 2 Kor 10: 5).

Op zich is het heel begrijpelijk dat er op basis van negatieve ervaringen, zich ongoddelijke bolwerken ontwikkelen in onze gedachten en emoties. God wil ons die echter graag tonen, wanneer we Hem daar om vragen en wij ervoor kiezen om ze vervolgens op te ruimen.

Het is nooit Gods bedoeling dat emoties ons leven zullen regeren; Hij wil ons juist in de volle vrijheid van het Nieuwe Verbond brengen.

We moeten echter onze emoties niet onderdrukken, maar ze onder Gods leiding brengen. Ze zijn namelijk de schaduw van wat we geloven. Het gaat om het bestrijden van leugens en om die te vervangen door Gods waarheid. Als we dat doen, dan volgen de emoties vanzelf.

God wil ons in onze (Zijn) kracht zetten. Hij wil dat wij uitsluitend controle over onszelf en onze gedachten uitoefenen (en geen controle en/of manipulatie uitoefenen over anderen). 
Zo kunnen we voortdurend blijven groeien op de manier die Hij bedoeld heeft.

Ze suggereerde ons om het bijbelboek Ruth te lezen en ons te laten inspireren en bemoedigen door de teksten van Filippenzen 4: 8 en Johannes 16: 13 en riep ons op om biddend, samen met anderen of alleen, negatieve bolwerken die God laat zien op te ruimen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de voortdurende vernieuwing van ons denken centraal;
Wij worden door onze hemelse Vader aangemoedigd om Zijn waarheid en perspectief volledig te omarmen als onze visie en ieder bolwerk op te ruimen dat daarbij in de weg staat……..  

GOD I LOOK TO YOU
God I look to You; I won’t be overwhelmed
Give me vision to see things like You do
God I look to You; You’re where my help comes from
Give me wisdom; You know just what to do

I will love You Lord my strength
 I will love You Lord my shield
I will love You Lord my rock
Forever all my days I will love You God
Hallelujah our God reigns, forever all my days Hallelujah

click op de hyperlink om onze God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=3gn4_YV4hOA

Read More

Wil jij je laten dopen op 14 april?

Ben je nog niet gedoopt maar zou je dat graag willen? Of denk je er nog over na en heb je behoefte aan een gesprek of meer info?
Neem dan contact op met Petra of Jaco; petra@bereanijmegen.nl of jaco@bereanijmegen.nl.

Vóór 14 april wordt er een moment geprikt waarop je, met alle andere mensen die graag gedoopt willen worden, bij elkaar komt. Je leert elkaar kennen en Petra of Jaco zullen inhoudelijk ingaan op de doop!

Read More

Update vanuit het Leidersteam

Afgelopen jaar zijn we, zowel binnen ons team als ook gemeentebreed, door een aantal transities heen gegaan. Des ondanks zijn we dichter naar elkaar en naar God toe gegroeid. Er zijn nieuwe connecties ontstaan met Dunamis in Brazilië, en ons contact met Brian Connolly is verdiept. In het verleden zijn er meerdere malen woorden gesproken, over mensen/ministries vanuit het buitenland, die Berea en Nijmegen zouden komen dienen. Ook John Keating heeft altijd vanuit deze rol gefunctioneerd. Het is gaaf om te zien hoe dit nu weer wordt bevestigd!

Als team ontmoeten elkaar op meer regelmatige basis dan dat dit eerder het geval was en nemen we, naast alle functionele zaken, tijd om samen te (aan)bidden en te vasten. Het ‘samen dromen’ over en voor Berea is, tot op heden, een terugkerend element. Hoe belangrijk en verbindend is het om samen te dromen en God daar doorheen te laten spreken!

Het samen bouwen aan de plannen voor de toekomst is uitvoerig besproken tijdens de visiezondag+vervolgzondag, dus daar gaan we nu niet verder op in. (Deze ochtenden zijn te beluisteren via deze link).

De komende tijd gaan we als team aan de slag met een aantal online trainingen via de Pastorscoach en zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten die de komende maanden op de jaaragenda staan. 

Daarnaast hebben wij regelmatig contact met Piet van Walsem en Gerard Keurentjes, onze adviseurs van buiten. Hun input en tijd wordt enorm gewaardeerd! Piet spreekt dit jaar, 1x per maand, over identiteit&regeren binnen Gods koninkrijk. Wijzelf spreken over hoe we samen aan Berea als gemeente bouwen, in lijn met de richting die we nu ingeslagen zijn.

En, als laatste, zijn we blij dat jij deel bent van deze gemeente! We kunnen niet zonder jou en jouw input en zijn dankbaar voor iedereen die mee wil bouwen en dromen! Bedankt dat je samen met ons wil investeren.

Nogmaals: heb je een verlangen of droom voor Berea? Laat het ons weten!! We stellen dit enorm op prijs!

Namens het leidersteam,

Petra en Jaco

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over het vaderhart van de apostel Paulus, zoals dat blijkt uit zijn brieven aan Timoteus en Titus.
Deze brieven zijn heel persoonlijk, praktisch en liefdevol en roepen (ook ons) op om zijn voorbeeld te (blijven) volgen.

Duidelijk wordt dat de brieven echt op de persoon en zijn situatie als leider van een gemeente zijn toegesneden. Timoteus en Titus krijgen, vanuit een persoonlijke relatie, vaderlijke opdrachten en adviezen van Paulus die in Rome in gevangenschap verkeert.

Uit deze brieven kunnen een aantal lessen worden getrokken voor leiders (op ieder niveau) van gemeenten. 

Ook wij mogen, zoals zij, werken aan een succesvolle opbouw en transitie van apostolisch leiderschap, mogen probleemmakers confronteren en Gods waarheid over probleemsituaties en “onze realiteit” proclameren.

Ook voor ons als gemeente geldt dat goed voorbeeld van leiders, goed doet volgen en dat gezonde, liefdevolle  relaties daarbij centraal mogen staan. Dat een cultuur van eer, van (diaconale) zorg en van gelijkwaardigheid in de gemeente (man-vrouw) de basis legt voor impact van onze gemeente in de samenleving, waarbij we Gods goedheid zichtbaar maken op alle terreinen van de samenleving.

Kernbegrippen uit de brieven die nog niets aan relevantie hebben ingeboet zijn:
– Reinheid (van binnen)
– Cultuur van eer (leiders-gemeente, ouders-kinderen, man-vrouw, tussen de generaties)
– Gods goedheid (onze goedheid en kwaliteit van het geleverde werk)
– Karakter (boven eigen kunnen)
– Herderlijke verantwoordelijkheid van leiders over de gemeente
– Diaconale hulp (van binnen, naar buiten)

De gemeente is de uitdagende trainingsgrond voor ieder gemeentelid om de houding en het gedrag te ontwikkelen om “naturally supernatural” het vaderhart van God aan en in de wereld te laten zien.

Als we als gemeente impact willen hebben mogen we ons, ieder voor zich, afvragen welke plaats wij nu mogen innemen in het grotere geheel om onze bijdrage te kunnen leveren aan de bouw van Gods Koninkrijk, zodat Zijn doel wordt bereikt.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag mochten we Emely opdragen; I will sing of the goodness of God…… 

GOODNESS OF GOD
I love You Lord, oh Your mercy never fails me 
All my days I’ve been held in Your hands 
From the moment that I wake up Until I lay my head 
I will sing of the goodness of God 

All my life You have been faithful All my life You have been so, so good 
With every breath that I am able I will sing of the goodness of God 

I love Your voice You have led me through the fire
In darkest nights You are close like no other
I’ve known You as a father I’ve known You as a friend
I have lived in the goodness of God 

Your goodness is running after, it’s running after me 
With my life laid down, I’m surrendered now, I give You everything 
Your goodness is running after, it’s running after me

click op de hyperlink om onze God te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=-f4MUUMWMV4

Read More

Toekomst update van Hanka & Derk

Leuke fan!

Het aftellen is begonnen want over een maand zijn we weer in Nederland!

Wij krijgen vaak drie dezelfde vragen:

 • Wat gaan jullie doen?
 • Waar gaan jullie wonen?
 • Wat vinden vinden jullie van dit alles?

Ben jij ook benieuwd naar de antwoorden? Kijk dan ons filmpje waarin wij wat meer vertellen over onze toekomst plannen.

Read More

Aankomend weekend gaat de klok vooruit!

Dat betekent dat we, van zaterdag op zondagnacht, een uur korter kunnen slapen! Zet zondagochtend je wekker op tijd, anders mis je misschien een uur van de dienst;)

Read More

Student Alpha gaat van start!

Binnenkort gaat de Student Alpha van start! Ken jij of ben jij een student die vragen heeft over het christelijk geloof? Dan is Student-Alpha een dikke aanrader. Student Alpha = samen eten + praatje over een thema + discussie + borrel, voor 10 maandagavonden en een (kort) weekend; gezellig en laagdrempelig. De Alpha start op maandagavond 25 maart om 18.15 uur in Perplex (Eilbrachtstraat 8). Het is fijn als je je aanmeldt via alphanijmegen@hotmail.com. Ook als je vragen hebt, stuur gerust een mailtje! Check ook onze facebook: www.facebook.com/studentalpha.nijmegen Spread the word!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden getuigenissen en onze actie voor de bouw van Gods koninkrijk centraal Jezus.
Nadat wij door Jezus zijn aangeraakt, mogen we ook anderen aanraken met een…. 

TOUCH OF HEAVEN 
How I live for the moments where I’m still in Your presence, all the noise dies down
Lord speak to me now

You have all my attention, I will linger and listen, I can’t miss a thing
Lord I know my heart wants more of You
My heart wants something new, so I surrender all

All I want is to live within Your love, be undone by who You are
My desire is to know You deeper
Lord I will open up again, throw my fears into the wind
I am desperate for a touch of heaven

You’re the fire in the morning, You’re the cool in the evening
The breath in my soul, all the life in my bones
There is no hesitation in Your love and affection, it’s the sweetest of all

I open up my heart to You, I open up my heart to You now
So do what only You can, Jesus have Your way in me now

click op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkTVcY6Tub8

Read More

Dunamis upcoming events

Dunamis Impact op 25+26 mei:

Dunamis Impact (mini-conferentie) is bedoeld als een voorproefje op Dunamis Greenhouse. Dunamis Impact vindt plaats in Nijmegen.

Dunamis Greenhouse van 13 t/m 23 juli:

Een 10- daagse training waarin je leert hoe je Gods koninkrijk zichtbaar maakt in alle zeven pijlers van de samenleving (familie, politiek, economie, religie, onderwijs, media en kunst & cultuur). De training draait rondom onderwerpen als het Vaderhart van God, evangelisatie en de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Dunamis Greenhouse vindt plaats op Land van Kleef in Loon op Zand.

Meer specifieke info en het officiële promo materiaal vanuit Dunamis volgt z.s.m.

Read More

Binnen welke teams is er ruimte?

Wij zijn nog dringend op zoek naar mensen voor de volgende teams:

Nog drie mensen voor de Kids Connect groep. Klik hier voor meer info.

Drie mensen voor het opbouwen en afbouwen van de stoelen voor/na de dienst.
Het is maximaal 20 min werk voor/na de dienst. Tijdens de dienst hoef je niks te doen!

Twee mensen voor projectie. 
Je moet de Nederlandse en Engelse taal goed beheersen en enige affiniteit met computers hebben. Het opbouwen is te leren; er is verder geen technische kennis nodig.

Twee mensen die het avondmaal willen klaar zetten en opruimen.
Het kost maximaal 10 min om e.e.a. voor/na de dienst klaar te zetten. Tijdens de dienst hoef je niks te doen!

Interesse? Stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl of app naar 06-57190148.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is liedvandeweek-1024x1024.png

Zondag stond Jezus als Overwinnaar centraal ( de brief van Paulus aan de Hebreeën); waar U verschijnt wordt alles nieuw…. 

JEZUS OVERWINNAAR
waar U verschijnt, wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven
elke storm verstilt door de klank van Uw stem, alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt, U baant de weg van overwinning
elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, naam boven alle namen, hoogste Heer

voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam Jezus, Overwinnaar

de duisternis licht op door U, de duivel is door U verslagen
dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

de schepping knielt in diepst ontzag, de hemel juicht voor onze Koning
en de machten van de hel weten Wie er regeert:
naam boven alle namen, hoogste Heer, Jezus Overwinnaar

click op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnrzxkbFaK8

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem vervolgde zijn serie preken over: ” IK BEN en wie ben ik/ zijn wij, als Zijn gemeente?”

Hij sprak over het belang van de keuze om te gaan staan in Gods bestemming voor ons leven en de geestelijke atmosfeer in onze omgeving positief te veranderen. 

Omdat wij, in Christus, zonen en dochters van de hemelse Vader zijn, dragen wij de mogelijkheid in ons om te zegenen, vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen.
Wij beschikken ook over bovennatuurlijke autoriteit en kracht om de opdracht die wij van onze Koning Jezus hebben ontvangen uit te voeren.
De opdracht en verantwoordelijkheid om Zijn geestelijk Koninkrijk op aarde uit te breiden.

IK BEN + ik = Wie ik ben; zonder God leeft een deel van ons niet echt.

Onze bestemming is om in het geestelijke (bovennatuurlijke) vruchtbaar te zijn.
Dat is mogelijk als wij Gods droom/woord/profetie over ons leven in geloof en met vertrouwen ontvangen en wij ervoor kiezen om met Hem samen te werken aan de realisatie.

Het werk dus v.w.b. de vrucht, eigenlijk op dezelfde manier als in het natuurlijke (en in de natuur).
Maar wij moeten daarvoor met Gods ogen (onze geestelijke ogen) naar situaties kijken en onze door God gegeven verbeeldingskracht gebruiken voor de realisatie van Zijn doel.

Wij kunnen als gemeenteleden elkaar daarbij opbouwen, ondersteunen en aanvullen, omdat we elk unieke gaven en talenten hebben.

Onze omstandigheden, familie, vrienden, opleiding en werk kunnen een positieve of een negatieve invloed op ons leven uitoefenen.
De vraag is hoe we daar naar kijken en mee omgaan.

God kan onze negatieve ervaringen uit het verleden gebruiken om  mensenlevens in onze omgeving te veranderen.
De vraag is welke keuzes maken wij; trekken we hierin met God op, kijken we met Zijn ogen of willen we het zelf oplossen?

Als je; 
– gaat staan op de plek waar je bent; 
– gaat doen  wat je door God gevraagd wordt; 
– gebruikt wat je geleerd hebt en onder alle omstandigheden; 
– ervoor kiest om te gaan staan in je door God gegeven identiteit en autoriteit; 
….dan zul je individueel en als gemeente zeker vrucht dragen in Zijn Koninkrijk.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de keuze om in Gods bestemming voor ons (dagelijks) leven te gaan staan centraal; Greater things have yet to come….. 

I AM NO VICTIM
 I am no victim, I live with a vision.
I’m covered by the force of love, covered in my Savior’s blood.

I am no orphan, I’m not a poor man.
The Kingdom’s now become my own and with the King I’ve found a home.

He’s not just reviving, not simply restoring.
Greater things have yet to come, greater things have yet to come.

He is my Father, 
I do not wonder If His plans for me are good, If He’ll come through like He should.
Cause He is provision and enough wisdom to usher in my brightest days, to turn my mourning into praise.

I am who He says I am, He is who He says He is.
I’m defined by all His promises, shaped by every word He says.

click op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=OjxwryxSrIY

Read More

Open Berea FB groep

Social media board

Lijkt het je leuk en gezellig om meer onderling contact te hebben met andere Bereanen, meld je dan aan op de nieuwe open Facebookgroep! Handig voor het uitwisselen van ideeën, gegevens, spullen, vragen, of wanneer je bijv. hulp nodig hebt enz.

Read More

Update van Hanka en Derk

Hoi hoi,
Misschien hebben jullie al wat voorbij zien komen via social media maar er is de afgelopen periode weer veel gebeurd hier. Dus, tijd voor een update.

Nieuw schooljaar ⭐
De scholen beginnen hier altijd weer in januari met een nieuwjaar dus ook wij doen dit met ons Skills Centre. Er zijn nieuwe jongeren in het programma gekomen en met het huidige aantal van 16 jongeren zitten we vol. Er staan een paar jongeren op de wachtlijst, dat mochten er jongeren een baan krijgen of niet meer kunnen komen zij een plekje krijgen.
Het is heel erg leuk om met een nieuwe groep te werken en het is weer totaal anders dan vorig jaar. Vorig jaar hadden wij veel jongeren met ernstige drugproblemen en die moesten overleven op straat. Wij merkten dat zij anderen jongeren negatief beïnvloeden en daarom hebben wij bij de aanname van nieuwe jongeren gekeken of zij niet ernstig verslaafd waren. De meeste jongens van de doelgroep waar wij mee werken gebruiken wel wiet of zijn vaak dronken. Dat is natuurlijk niet wenselijk maar wij willen juist graag deze jongeren een kans geven om hun leven te veranderen. We merken wel dat wij voor jongeren die stelselmatig harddrugs gebruiken en betrokken zijn bij gangs wij geen veilige plek kunnen bieden voor de anderen jongeren en daarom hun doorverwijzen naar een ander project die zich wel op die doelgroep richt.

De afgelopen maanden hebben wij de nieuwe groep een beetje leren kennen en wij voelen ons bevoorrecht dat wij met zulke mooie jongeren mogen werken! Van de 16 jongeren hebben helaas wel 10 jongeren problemen met drugs, meer dan de helft van de jongeren is opgegroeid zonder zijn of haar eigen ouders, meer als de helft van de ouders is verslaafd aan alcohol en huiselijk geweld is elk weekend aan de orde, 1 jongen heeft AIDS en 1 jongen van 17 heeft een kind maar niemand in zijn familie weet dit (hier wordt nog aan gewerkt 😉 ). En dit is nog maar een greep uit de problemen die deze jongeren dagelijks tegenkomen. Hoe moeilijk is het wel niet voor hun om op te groeien in een omgeving waar zelfs je eigen familie tegen je liegt, steelt en slaat en je niemand kan vertrouwen. Daarnaast zijn al de jongeren die bij ons betrokken zijn lager begaafd en moeten zij ook hierin een weg vinden in de maatschappij. Genoeg uitdagingen voor ons de komende tijd maar gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen want: we hebben geweldige versterking gekregen!

Team Skills Centre 
Drie jaar geleden zijn Derk en ik samen het Skills Centre gestart zonder personeel. Na 1 jaar hebben wij versterking gekregen van een Nederlands koppel en ook dit jaar zijn we zoooooo blij dat een Nederlands koppel (Sjoerd en Ilse Marinus, Google ze maar even want zij zijn te gek) zich inzetten bij het Skills Centre. Het mooie nieuws is dat zij de verantwoording van het Skills Centre gaan overnemen als wij weg zijn tot het einde van het schooljaar.
Daarnaast konden wij door onze geweldige donateurs en doneeracties meer personeel in dienst nemen en werken er nu drie Zuid-Afrikanen bij het Skills Centre:
Zaida werkt twee dagen in de week in de keuken om de jongeren te leren koken en gerechten te voorkopen aan bedrijven in de buurt.
 
Robin geeft drie dagen in de week houtlessen en leert de jongeren wiskunde en Afrikaans.
 
Carvin is gespecialiseerd in jongeren begeleiden met verslavingsproblemen en gedragsontwikkeling. Hij heeft bij verschillende overheidsprogramma’s gewerkt en hij sluit precies aan bij onze doelroep. Carvin werkt momenteel nog vrijwillig voor het project maar hopelijk kunnen wij ook voor hem fondsen gaan werven zodat hij langer bij ons project werkzaam kan zijn.
Door deze fantastische versterking is er ruimte ontstaan voor Derk om zich meer te focussen op het stroopwafelbedrijf en de marketing van de organisatie Victory4All. Hij is dus niet meer betrokken bij het Skills Centre maar probeert met al zijn energie de stroopwafels aan de man te krijgen hier in Zuid-Afrika.

Stroopwafels viral 
Zoals benoemd waren wij de laatste tijd erg actief op social media en dit begon allemaal met een filmpje van social influencer Bas Smit op Instagram. Derk had een filmpje op zijn Instagram gezien van een man die een zak houtskool over zijn gezicht deed en heen en weer schudde. Bas Smit zocht iemand blonds die dit ook wilde doen en Derk reageerde hierop dat hij voor een donatie van 150 euro aan het stroopwafelproject dit wel wilde doen. Bas Smit vond dit een mooi initiatief en deelde de (impulsieve) actie van Derk op zijn Instagram (klik voor video) en vanuit daar is er een bedrag van meer dan 7000 euro voortgekomen. Vanuit die actie zijn er meerdere nieuwe contacten ontstaan waaronder de Tubantia die Derk heeft geïnterviewd voor de krant. Nadat Derk in verschillende kranten stond is hij benaderd door 3 radiostations voor een radiointerview (2 gehad, 1 komt nog in NL). Verschillende mensen die de krant hebben gelezen of het radio interview hebben gehoord hebben geld gedoneerd en zo is er 1000 euro opgehaald voor de stroopwafel fabriek. Super gaaf allemaal en wij zijn super dankbaar!
De dag voordat het balletje ging rollen (wat wij natuurlijk niet wisten) vroegen we ons nog af of het wel allemaal ging lukken om een onderneming hier op te starten. Het komt niet zo vaak voor maar zelfs Derk zag het even niet zitten 😉 We hebben toen samen ervoor gebeden en het in Gods handen gelegd. En hop de dag erop zorgt God voor zoveel bemoediging en voorziening. Nogmaals: we zijn ontzettend dankbaar.
Binnenkort horen jullie meer over de stroopwafelfabriek van ons enige echte stroopwafelbakkertje: Derk Oosterveld. Vlogje, dat soort dingen.

Tot slot 
Dit was bijna een boekwerk van een nieuwsbrief dus ik ben blij dat je nog steeds niet bent afgehaakt als je dit nu leest ;-). Voor ons zit de tijd hier bijna op en gaan we de laatste twee maanden dat we hier zijn nog alles geven om de mensen hier zo goed mogelijk te dienen. Om alles zo goed mogelijk over te dragen en af te sluiten.
We kijken er naar uit om weer in Nederland te wonen en onze vrienden en familie meer te kunnen zien. Tegelijkertijd voelt het ook dubbel. We zullen het project, de jongeren en het leven hier vast ontzettend gaan missen. Derk is volop bezig het stroopwafelbedrijf goed neer te zetten en wil eigenlijk nog niet weg ;-), maar uiteindelijk weten we dat het straks goed is om te gaan en het over te dragen. Onze visie is altijd geweest om het Skills Centre (en daaruit voortvloeiend het stroopwafelbedrijf) neer te zetten en over te dragen.

En ook, hoe gaat het eigenlijk zijn om na drie jaar Zuid-Afrika weer in Nederland te wonen? Waar gaan we wonen, wat voor werk gaan we doen? … Maar goed, gelukkig is het nog niet zover en gaan we nog even zoals Derk dat altijd zegt: vol gas!
Binnenkort ontvangen jullie een e-mail met meer info over de komende maanden en onze plannen. We nemen jullie daar natuurlijk graag in mee!

Groetjes, Derk & Hanka

Wil je investeren in het Skills Centre en/of het stroopwafelbedrijf  (voor bijv. een tweede productielijn)? Klik dan hier om te doneren. Belasting aftrekbaar ;).

Read More

Opening Hanzekerk

Aanstaande zondag vindt de officiële opening van Hanzekerk Nijmegen plaats. In onderstaande link vind je meer info!

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over Efeze, een gemeente met impact! 

Hij liet ons zien dat de Efeze-brief niet alleen onze relatie met- en positie in- Christus beschrijft, (als gelovigen, H:1-3) maar ook heel praktisch ingaat op onze relatie en omgang met elkaar (ons leven als Christenen, H: 4-6). 

Je ziet een beschrijving van de beweging “van boven naar beneden” (God-gelovigen) en “van binnen naar buiten”.
Verder wordt ook het proces leren om “te staan, te gaan, te strijden en te overwinnen” behandeld. 

De gemeente mag als het lichaam van Christus, (Zijn handen en voeten), de volheid van Jezus op aarde zichtbaar maken. Samen leveren we, onze Heer Jezus volgend, ons aandeel aan de strijd ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Een aantal principes om een dienende, volwassen en glorieuze gemeente te zijn, die in eenheid samenwerkt:
– reinheid en heiligheid, “be holy as I Am holy”, (H 4: 7-31);
– vergevingsgezindheid, (H 4: 32);
– wandelen vol van de Heilige Geest, (H 5: 1-21);
– volledig gezonde relatie met God en elkaar, H 5: 22- 6: 9);
– gehoorzaamheid aan de door God gegeven opdracht en orde,
(luisteren naar Zijn woord en Zijn stem, doen wat Hij van ons vraagt).

Hij riep ons op om zelf aan de slag te gaan met Gods woord, Hem vragen te stellen over Zijn doel met ons leven en dat leven ook samen als gemeente te gaan voorleven en doorgeven aan anderen. 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond centraal hoe we onze identiteit en autoriteit inzetten om ons aandeel te leveren aan de strijd ter uitbreiding van Gods Koninkrijk; The King is alive, I… 

RAISE A HALLELUJAH

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

I’m gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

I raise a hallelujah, with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!
Sing a little louder 

klik op de hyperlink om vol verwachting, vertrouwen en vreugde Jezus te aanbidden en de bijzondere omstandigheid te horen waaronder dit lied ontstond;
https://www.youtube.com/watch?v=xNIxrxBCpjk

Read More

Zing mee op de EP van Jasper en Elja!

Aankomende zondag (3 maart) gaan Jasper en Elja na de dienst het laatste stukje opnemen van één van de nummers die ze eind van de maand gaan uitbrengen. Iedereen die het leuk vindt om hier bij mee te zingen is van harte welkom, er is niet veel talent voor vereist!

Het idee is dat we met een groep mensen van 12:15 – 12:30 in één van de kinderdienstlokalen het refrein van hun nummer ‘U Bent Zo Goed’ gaan zingen. De tekst is heel makkelijk: ‘Woho-hoho, U bent zó goed voor mij’. We zullen dit een aantal keer herhalen en er is alle vrijheid om tussen de takes door er tussen uit te gaan of er bij aan te sluiten.

Uiteindelijk worden de takes over elkaar heen gemixt en zal dit als een prachtig publiek gaan klinken.Je hoeft je niet van te voren aan te melden, maar denk er eens over na of je het leuk lijkt om hierbij mee te doen. Spoor ook anderen aan om mee te zingen, hoe meer mensen mee doen, hoe leuker!

Zondag zal het ook nog kort in de dienst benoemd worden. De EP van Jasper en Elja wordt op 23 maart uitgebracht, deze zal 5 nummers bevatten met onder andere hun single ‘Sta Op En Schitter’.

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het Avondmaal.
Jezus veranderde de viering van de herdenkingsmaaltijd op het Joodse Paasfeest (uittocht uit Egypte), in een viering van de vestiging van het Nieuwe Verbond (door Zijn offer aan het kruis}.

Ze noemde de uittocht uit Egypte en het bloed van een lam dat in de voorafgaande nacht aan de deurposten werd gesmeerd, (Exodus 12:22-23), als de basis voor de Joodse Paasviering.  En ze legde uit dat het geloof in de belofte van God bij deze handeling, hen zo beschermde.

Bij de viering van het Avondmaal proclameren we dat wij “in Christus” een nieuwe schepping zijn, (2 Korintiërs 5:17).
Jezus modelleerde zo een profetische geloofshandeling die we vol vertrouwen op Hem tot een onderdeel van ons dagelijks leven mogen maken, een proclamatie van de waarheid “ik leef in Hem”, (Hij is de (nieuwe) boom van het Leven, Hij is de bron van het Leven).

In Lukas 22 en 1 Korintiërs 11: 23-26 zien we hoe Jezus de Joodse Paasmaaltijd omvormt tot een profetische (en herdenkende) Nieuwe Verbondsviering. Jezus beperkt daarbij de maaltijd tot het eten van brood en het drinken van wijn, (geen offerlamsvlees, geen bittere kruiden meer, want Jezus is het perfecte offer en er is zegen, geen straf/vloek onder Zijn N.V.).

God wil ons helpen te leven vanuit Zijn overvloed. Bij Hem is er altijd meer, meer groei, meer bloei, meer vrucht, (zonodig dmv snoei). In Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke (=bovennatuurlijke) zegeningen in de hemelse gewesten, (Efeziers 1:3).

De viering van het Avondmaal van het Nieuwe Verbond, als profetische geloofshandeling, helpt ons om ons te herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zo mogen wij telkens vol verwachting en vertrouwen aan de slag te gaan met de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  Dit in de wetenschap dat alles wat wij daarbij van Hem nodig hebben, door de kracht van de Heilige Geest beschikbaar komt, als we Hem daar biddend om vragen.

Zij riep ons op om de tekenen van brood en wijn te gebruiken zoals ze bedoeld zijn, ons verleden achter ons te laten en al het nieuwe van Hem ons voortdurend toe te eigenen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag vierden we het Avondmaal en stond ons verlangen naar Zijn aanwezigheid, profetisch spreken en genezend handelen centraal……..

SPIRIT MOVE
I feel it in my bones You’re about to move, I feel it in the wind You’re about to ride in
You said that You would pour Your spirit out
You said that You would fall on sons and daughters
So like the rain, come and drench us in love, let Your glory rush in like a flood

We are fixed on this one thing: to know Your goodness and see Your glory
We’re transformed by this one thing: to know Your presence and see Your beauty

I can see it now; Your kingdom come, I can hear it now; the sounds of heaven
You said that if we ask, we’ll receive, we are asking for the greater measure
So like the rain, come and drench us in love, let Your power rush in like a flood

Come and blow on through, Spirit move, we’re ready for You to
Come and blow on through, come and do what only You can do

klik op de hyperlink om Jezus te aanbidden.
https://www.youtube.com/watch?v=SD5XjA1foSg

Read More

Belangrijke info voor 24 februari Avondmaalsdienst + Lunch

Samen avondmaal vieren en samen lunchen aansluitend na de dienst op 24 februari. Berea Café open vanaf 10.00u.

Avondmaal:
Dit samen vieren als Berea familie is bijzonder! We zien uit naar ontmoeting met God en met elkaar en mooie getuigenissen na de dienst!

Praktische info voor de lunch:

 • Neem een kleine lunch voor jezelf + iets extra’s mee. Als je wilt, kun je delen met diegene bij wie je aan tafel zit. DIT KEER WORDT DE LUNCH NIET ALS EEN LOPEND BUFFET GESERVEERD.
 • Indien nodig, neem dan je eigen bord en bestek mee.
 • Er is helaas géén mogelijkheid om iets op te warmen of te koelen.
 • Je spullen kun je thuis afwassen, dus denk eventueel aan een extra tas:)
 • Wil je helpen opruimen na de lunch, heel graag! We zoeken hier uiteraard nog mensen voor. Dit duurt tot +/- 14.15 uur.

Voor vragen rondom de dienst of lunch, mail naar info@bereanijmegen.nl

Read More

Wijziging mailadressen

Team Communicatie = info@bereanijmegen.nl
Petra van de Weetering = petra@bereanijmegen.nl
Jaco Smit = jaco@bereanijmegen.nl

Zo weet je aan wie je mail! Eventuele mail die nog binnenkomt op het info adres en bedoeld is voor Petra of Jaco, wordt natuurlijk doorgestuurd.

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over de invloed die iedere persoon heeft op zijn/haar omgeving. Als je weet wie je in Christus bent en daarnaar handelt, dan kun je echt een nieuwe leefomgeving creeren, (zoals in de hemel, ook hier op aarde). 

Piet legde uit dat hoe meer wij God leren kennen, hoe meer wij  van onszelf leren kennen, want wij zijn geschapen “naar Zijn beeld en gelijkenis”. 

– Gods woord zegt mij wie ik ben, (identiteit);
– Gods woord brengt, als we dat volgen/uitvoeren, altijd vermenigvuldiging/vrucht.;
– God zegent ons ook zelf bij de uitvoering van Zijn woord voor ons, (onze opdracht);
– God geeft ons Zijn autoriteit en een gebied van verantwoordelijkheid.

Het begint echter allemaal bij je vrije, individuele keuze te gaan doen waarvoor God je geroepen heeft. 
Bij een positieve keuze geeft God ons Zijn autoriteit, (“in de Naam van Jezus”) en krijgen wij verantwoordelijkheid over een eigen gebied/op een eigen terrein. 

Wij zijn pas compleet mens als God een is met ons;”ik ben verbonden met IK BEN”; mijn geest, ziel en lichaam zijn verbonden met de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest. Zo komen we tot onze bestemming, dragen we vrucht en rust Zijn zegen op ons. 

Kies er daarom voor om wat God tegen je zegt te zien als geestelijk zaad dat tot groei en bloei mag komen. Schrijf het op en ga ermee aan de slag. Jezus in mij en ik in Hem, samen zijn we sterk en is er impact!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden onze identiteit-, vruchtbaarheid-, autoriteit- en verantwoordelijkheid- in Christus centraal.
In Hem staan we sterk; You didn’t want heaven without us, so Jesus You brought heaven down………

WHAT A BEAUTIFUL NAME
You were the Word at the beginning one With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation now revealed in You our Christ
What a beautiful Name it is, the Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is, nothing compares to this
What a beautiful Name it is the Name of Jesus

You didn’t want heaven without us, so Jesus You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater, what could separate us now
Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast, of sin and grave

Heavens are roaring the praise of Your glory, for You are raised to life again
You have no rival, You have no equal, now and forever God you reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory, Yours is the Name above all names

What a powerful name it is, the Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is nothing can stand against
What a powerful Name it is, the Name of Jesus

klik op de hyperlink om Jezus te aanbidden. https://www.youtube.com/watch?v=r5L6QlAH3L4

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak, in aansluiting op de visie zondag, over hoe we onze visie in de praktijk handen en voeten kunnen geven in Nijmegen en ver daarbuiten. Hij behandelde daarbij ook twee geestelijke principes. 

De visie om impact te hebben op de omgeving vraagt om een verdere focus op discipelschapstraining en leiderschapsontwikkeling, op het opkweken van “Powerful Kingdom People”;
– het principe van de 5 broden en 2 vissen, (Joh 6:1-15, Joh 3: 30), waarbij we geven wat we hebben en we geloven en vertrouwen dat Jezus het gaat vermenigvuldigen; “Wij geven en Jezus doet het”

Het doel van het opkweken van Powerful people is dat zij lokaal relationele netwerken vormen die, op basis van een gemeenschappelijke visie, Gods liefde uitdragen. Netwerken van Powerful people die, door hun levens heen, het omwonenden mogelijk maken om Jezus te ontmoeten; 
– het principe van planten en water geven, (1 Cor 3: 6-8, Mat 6: 33), waarbij wij planten en water geven en geloven en vertrouwen dat God zorgt voor een grote oogst; “wij doen de voorbereiding en de uitvoering en God geeft de groei en de oogst”

Jaco liet vervolgens zien hoe dit er bijvoorbeeld in Nijmegen Oud-West uit zou kunnen zien, met een dagelijks geopend gebouw en allerlei samenhangende elkaar versterkende activiteiten eromheen en erin.
Hij riep ons op om ons verder (te laten) voorbereiden, dieper betrokken te raken, elkaar beter te leren kennen, samen meer ervaring op te doen en zelf ook voorstellen te doen over gezamenlijk lokaal te ontplooien activiteiten.

Petra getuigde aanvullend van 2 recente initiatieven van de gemeente “de Oase” in Arnhem, waarbij door initiatieven van gemeenteleden een daklozen project  en een tweedehands kledingwinkeltje zijn ontstaan. Hierdoor worden aanzienlijke aantallen mensen, die in moeilijke omstandigheden leven, bereikt en kwamen een aantal van hen ook tot geloof.
Impact in de omgeving, Gods Koninkrijk gebouwd, dat willen wij ook!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden Gods liefde voor ons- en het doorgeven van Zijn liefde aan anderen door ons-, als Zijn huisgezin, centraal.
Wij mogen staan op Zijn profetische beloften voor ons; When we only see in part, we will…

PROPHESY YOUR PROMISE
I found You in the middle of my mess, You had been there all along
Open arms and open heart You called me in, You didn’t hesitate at all
And the lies I once believed they crumble with the weight of Your truth
And the fear that gripped my heart is arrested, so that I can see You

When I only see in part I will prophesy Your promise, I believe You, God
Cause You finish what You start I will trust You in the process, I believe You God

You set a table in the middle of my war, You knew the outcome of it all
When what I faced looked like it would never end,You said; watch the giants fall
Fear can go to hell, shame can go there too
I know whose I am, God I belong to You!

klik op de hyperlink om met dit lied Jezus vol overgave te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=2nwSIYvpOkc

Read More

Opa en Oma gezocht!

Voor een gezin, bestaande uit een moeder en twee kinderen van zeven en twee jaar, zonder netwerk! Dit gezin heeft erg veel meegemaakt en ze verlangen naar een familie om bij te horen!

Daarom zoeken zij een opa en oma om leuke dingen mee te doen, om mee te bellen, af en toe te logeren, met de feestdagen bij te kunnen zijn. Een opa en oma om familie mee te kunnen zijn!

Mail je sollicitatie naar moederkindhuis247@gmail.com

Read More

Relationship Track

16 februari, 1, 16, 29 maart, 13 en 26 april. vrijdagen van 18.00-21.00 en zaterdagen van 9.30-12.30. Max 1 mensen. inclusief avondeten. opgeven via mail of app op info@bereanijmegen.nl of 0657190148

Studenten opgelet! Speciaal voor jullie wordt er een fantastische track aangeboden door Marleen. Mooie mensen+inspirerende video’s=bouwen aan sterke relaties. “Aan onze liefde voor elkaar zullen ze herkennen dat wij Zijn leerlingen zijn.”

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op deze visie-zondag over:  “waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe”.

Ze vertelde dat onze gemeente 15 jaar geleden is ontstaan vanuit een groep mensen met een diep verlangen naar meer ervaring van de kracht van de Heilige Geest en naar grotere zichtbaarheid van de kracht van God in het dagelijks leven. Want er was zoveel (meer) om te ontvangen en door te geven! En dat is ook nu nog zo, er is altijd meer. Ze verbond hieraan direct de vraag: “wat zijn jouw dromen?”

Zij deelde haar visie dat onze Berea gemeente niet alleen een plaats is van bemoediging, gebed, aanbidding en herstel. We mogen ook een beweging naar buiten maken en relevant zijn in de prachtige, uitdagende stad Nijmegen en nog veel verder.

Daarvoor mogen onze dromen nu worden omgezet in strategieën en gerichte activiteiten. Daarvoor is de inzet van onze tijd, talenten en geld nodig. Daarbij past ook een ander gebouw.

Over hoe dat dan moet, werd ze bepaald bij de de tekst: “zoek eerst het koninkrijk van God…”, (Matteus 6: 31-33) en “wees bezig met de hemelse werkelijkheid”, (Kolossenzen 3: 1-3).  

Haar conclusie hierbij was dat de manier waarop we kijken naar- en denken over- de natuurlijke realiteit van deze wereld, in hoge mate bepalend is voor de impact die we er zullen hebben.

Wij hield ons voor dat we met onze geestelijke ogen, vanuit de hemelse werkelijkheid, mogen kijken naar de situatie hier op aarde, in de wetenschap dat met God- en in de kracht van de Heilige Geest-, alle dingen mogelijk zijn. 
Dit bovennatuurlijke kijken, denken en handelen, “naturally supernatural”, mag onze tweede natuur worden.  

Bij de gedachte daaraan kun je nu een grote spanning ervaren, maar bedenk dan dat Jezus onze Koning trouw en betrouwbaar is,
(Openbaring 19: 11). Wij mogen als gezin/gemeente van God, net als Zijn andere gemeentes hier, samen Zijn Koninkrijk verder gaan versterken. 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag was onze visie zondag. 
Wij mogen onze Koning Jezus overal vertegenwoordigen.
When You call, I won’t refuse…..

NONE BUT JESUS

In the quiet, in the stillness I know that You are God
In the secret of Your presence I know there I am restored
When You call I won’t refuse, each new day again I’ll choose

There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

In the chaos, in confusion I know You’re Sovereign still
In the moment of my weakness You give me grace to do Your will
When You call, I won’t delay, this my song for all my days

There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free
Now I live to bring Him praise
I am Yours, so am I

All my delight is in You, Lord, all of my hope and all of my strength
All my delight is in You Lord and forevermore You’re my delight, forevermore

klik op de hyperlink om met dit lied Jezus vol overgave te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=y0P3fNPT7XQ

Read More

Vision Sunday op 3 februari

3 februari vision Sunday. Berea cafe is open om 10.00. De dienst start om 10.30-12.00

Updates, visie, onze focus voor de komende maanden tot aan de zomer, een toffe tijd van aanbidding en om elkaar te ontmoeten, plus nog meer!! Ben je nieuwsgierig geworden? We zien je graag op de 3de!

Read More

De Explore track gaat van start in februari

Explore track op 5, 12, 19 en 26 februari. Locatie Elst. Voor meer info en aanmelden mailen naar info@bereanijmegen.nl of appen naar 0657190148

In deze 4-weekse expeditie ga je, als groep, (mogelijk nog) onbekend Berea gebied verder verkennen! Het bouwt daarmee voort op de kennismakingsavond op 29 januari.

Na aanmelding ontvang je alle specifieke info die je nodig hebt om van start te kunnen gaan!

Read More

2 februari Worship Café

Iedereen is welkom voor deze nieuwe editie van Worship café Nijmegen! De focus van de avond ligt op vrijheid in aanbidding, ruimte voor de Heilige Geest en eigen (muzikale) creativiteit. En natuurlijk is het ons verlangen om een ontmoeting met God te hebben.

Ook ben je welkom om vanaf 18.00 mee te eten. Neem eten mee voor jezelf of iets om te delen. Het is niet mogelijk om dingen ter plekke op te warmen.

Adres: Riverland Healtcentre, Waalbanddijk 10H

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over het belang van de keuze voor een huisgezin bij het bouwen van Gods Koninkrijk.

Hij legde uit dat het wereldwijde lichaam van Christus een geestelijke familie is, waarvan de gezinnen in allerlei heel verschillende huizen wonen.  Huizen die bij hen passen en worden gebruikt in het plan van God voor Zijn koninkrijk. 

Hij vergeleek hierbij het verschil in bediening van de apostel Petrus (onder de Joden) met die van Paulus (onder de heidenen), (Galaten 2: 8-9). Zij hadden dezelfde opdracht van evangelisatie, maar een verschillend mandaat, visie en plan, (Efeze 3); 
zij bouwden heel verschillende huizen.

Ook in Nijmegen functioneren kerkelijke huisgezinnen heel verschillend. Er is trouwens verschil tussen eenheid in Christus en samenwerking.
De eenheid in Christus is die van het nieuwe verbond van liefde en van een cultuur van eer en die eenheid ontstaat niet door samenwerking.

Lees Romeinen 14 en 15 voor sleutels voor een juiste houding en gedrag naar elkaar als gemeentes en als gemeenteleden, (respecteren en eren).

Jaco legde uit dat we in ons geestelijke huisgezin mogen opgroeien naar volwassenheid en dan in vrijheid de keuze moeten maken waar we ons aan verbinden. Waar we denken het beste te kunnen blijven groeien en tot onze bestemming te komen. 
Anders wordt het lastig en leidt dit tot verweesdheid.

Een keuze voor een geestelijk huisgezin:
– geeft je als zoon of dochter ouders en een thuis;
– beschermt en versterkt je;
– geneest en herstelt je van geestelijke hechtingsproblemen;
– zet je in je kracht;

Het gaat bij de keuze om onze hartsgesteldheid.
Gaan we van harte samen verder bouwen aan Gods Koninkrijk vanuit dit huis, of gaan we als vrienden uit elkaar (vgl. Paulus en Barnabas) en bouw je aan- en vanuit- een ander huis.
Allebei kan en allebei is goed, (maar stilstand is achteruitgang). Kies daarom.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de keuze voor een huisgezin bij de bouw van het Koninkrijk centraal; 
Wij mogen samen onze Koning in alle opzichten vertegenwoordigen, Hij gaat ons voor….. 

THANK YOU

How do I say thank You Lord, for the way that You love and the way that You come
For all that You’ve done, and all that You’ll do, my heart pours out thank You
You don’t have to come, but You always do, You show up in splendour and change the whole room

How do I say thank You Lord, for the life that You gave, the cross that You bore
For the love you poured out to ransom my soul, my heart pours out this thankful song

You walked through all of my walls, conquered my shame, stepped into my past, filled my world with grace
You didn’t have to come, but You wanted to
You don’t have to come, but You always do, You’re right here in your splendour, standing in this room

I see the fire in Your eyes, I see the mercy in Your smile, I feel the fury of Your love all around us
There’s a King in the room with fire in His eyes and redemption in His heart

klik op de hyperlink om met dit lied vol verwachting, vertrouwen en vreugde Jezus te aanbidden;
https://www.youtube.com/watch?v=Z2qUoZKxC9s

Read More

Volgende CoPN bijeenkomst- 26 januari

Hallo ondernemers en starters uit Nijmegen en omstreken!
Het einde van het jaar is weer in zicht! De kerstversieringen zijn van de
zolder gehaald en alle familie-, kerst- en eindejaarsdiners worden
voorbereid.

Vanuit het COPN zijn we in de tussentijd ook bezig geweest met het
uitwerken van de plannen voor 2019! En wij kijken enorm uit naar wat
2019 ons gaat brengen!

Om het jaar goed te beginnen nodigen wij jullie graag uit voor onze volgende bijeenkomst op 26 januari aanstaande . 
Voor deze nieuwjaarsbijeenkomst gaan we weer naar het Van der Valk hotel Lent! Het wordt weer een bijzonder leerzame en inspirerende bijeenkomst met als thema “Ondernemen doe je niet alleen!

We beginnen om 9:00 uur met koffie thee en wat lekkers en we hebben een mooi programma samengesteld. De ochtend zal tot +/- 12:30 duren.

Onderneem meteen actie en wacht niet tot om morgen te beslissen!

Toekomst
Wij zijn enthousiast over wat God aan het doen is op dit moment en willen graag Zijn plannen volgen. Met het oog op de toekomst mag je alvast 18 mei en 28 september 2019 noteren.
Deze ochtenden zullen, net als de vorige bijeenkomsten bestaan uit een mooie combinatie van inspiratie en relatie met de link naar ondernemerschap. Er zullen inspirerende sprekers uitgenodigd worden die ons mee zullen nemen in diverse sessies met als rode draad;

Christen zijn en ondernemen, welke invloed kan ik daardoor uitoefenen op mijn omgeving en waar loop ik tegenaan? Ondernemen doe je niet alleen. 
 

Ook zijn we bezig om naast de 3 centrale bijeenkomsten een aantal mooie momenten te organiseren. Meer hierover in januari, dus mis het niet.
Voor nu wensen we jullie allemaal hele mooie feestdagen in gezelschap van je geliefden en dierbaren. Wij wensen jullie een gezond en gezegend 2019!

Namens COPN,

Yvonne, Stan, Henk, Carlijn en Hernany

Read More

29 januari kennismakingsavond

Maak kennis met Berea. 29 januari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur. Pastoor van der Marckstraat 56 in Weurt

Ben je nieuw, of kom je nog niet zolang in Berea en wil je graag op een ongedwongen manier de gemeente en het leidersteam beter leren kennen? Of heb je vragen? Dan ben je van harte welkom op 29 januari! Het biedt je tevens de mogelijkheid om te connecten met andere mensen!

Aanmelden? Stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl of app naar 0657190148

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over: “IK BEN en Wie Wij Zijn”.

Het is als gemeente ons verlangen om krachtige personen uit te zenden.
Personen die impact hebben in hun omgeving en de invloed van Gods Koninkrijk in de wereld verder uitbouwen.

Al in Genesis 1: 26-28 en 2: 15-17 trof hij 5 kernbegrippen aan, die God in ons heeft gelegd en kenmerkend zijn voor;
“krachtige personen naar Gods hart”.

Deze 5 kernbegrippen zijn:
identiteit,
(als je onderzoekt wie God is, weet je wie je zelf bent, want wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis);

– vruchtbaarheid/vermenigvuldiging,
(zodra je thuis komt bij de Vader, zegent hij wat je samen met Hem en namens Hem doet en dat leidt tot vermenigvuldiging en groei);

– gebied van verantwoordelijkheid,
(God geeft ons “een tuin om te bewerken en te bewaken”, een roeping en een taak, wie of waar we ook zijn);

– autoriteit,
(God geeft ons geestelijke/bovennatuurlijke autoriteit om ons gebied van verantwoordelijkheid te veranderen naar zoals het in de hemel is);

– keuzevrijheid,
(de boom; God geeft ons de mogelijkheid om vrijwillig voor Hem te kiezen in alle aspecten van ons leven en daar de rijke vruchten van te plukken, (of niet).

Piet riep ons op om te onderzoeken op welke van deze 5 gebieden er voor ons nog ruimte is voor verdere ontwikkeling en daar concreet mee aan de slag te gaan.  Zodat we volledig zullen uitvoeren waar God ons, persoonlijk en als Berea gemeente, voor geroepen heeft.

Klik om de hele preek te beluisteren op deze hyperlink:
http://podcast.bereanijmegen.nl/20%20jan%20Piet%20van%20Walsem.mp3

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden in de dienst onze identiteit, autoriteit en activiteit voor het bouwen van het Koninkrijk centraal;
The King is alive, I… 

RAISE A HALLELUJAH

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

I’m gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

I raise a hallelujah, with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!
Sing a little louder 

klik op de hyperlink om vol verwachting, vertrouwen en vreugde Jezus te aanbidden en de bijzondere omstandigheid te horen waaronder dit lied ontstond: https://www.youtube.com/watch?v=xNIxrxBCpjk

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden onze identiteit als zonen en dochters van de Vader en dienend leiderschap centraal;
I know whose I am, God; I belong to You…. 

PROPHESY YOUR PROMISE

I found You in the middle of my mess, You had been there all along
Open arms and open heart You called me in, You didn’t hesitate at all

And the lies I once believed, they crumble with the weight of Your truth
And the fear that gripped my heart Is arrested, so that I can see You

When I only see in part I will prophesy Your promise, I believe You God
Cause You finish what You start, I will trust You in the process, I believe You God

You set a table in the middle of my war, You knew the outcome of it all
When what I faced looked like it would never end, You said; watch the giants fall

Fear can go to hell, shame can go there too
I know whose I am God, I belong to You

klik op de hyperlink om vol verwachting, vertrouwen en vreugde Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=2nwSIYvpOkc

Read More

Berea InterAct aanstaande zondag!

Community

Aanstaande zondag vindt alweer de vierde Berea InterAct dienst plaats! Dit keer met de thema’s ‘De kracht van identiteit’ en ‘De kracht van leiderschap en vaderschap’

Je bent van harte welkom in Berea Café vanaf 10.00 uur voor een kop koffie/thee of fris!

Klik hier voor meer info over deze InterAct diensten.

Read More

Arise & 4M events op 18 en 19 januari

WOMEN ONLY: wie gaat er mee naar het ARISE event op 18 januari? Klik hier voor meer info! Thema: “No longer silent”

MAN ONLY: met het thema “Wat geen oog heeft gezien”! Meer info vind je hier!

Opgeven kan via info@bereanijmegen.nl of stuur een app naar 0657190148.

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over het belang om het blijven in onze eerste liefde voor Jezus en over eenvoud; het simpelweg eerst zoeken van Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, want al het andere zal ons dan bovendien geschonken worden.

Zij werd in haar voorbereiding bepaald bij het woord “return to your first love” en het woord “simplicity”.

“Eerste liefde”;
Zijn verbond dit met de brief van Paulus aan de Efeziers, waar hij spreekt over het belang te blijven in hun eerste liefde voor Jezus en die niet kwijt te raken in de veelheid van dingen die ze deden.

Een ander voorbeeld is koning Hizkia. Hij “deed wat goed was in de ogen van de Here”, maar op een zeker moment komt er trots in zijn leven en alles wat hij materieel heeft opgebouwd zal hierdoor in de volgende generatie worden afgenomen profeteert Jesaja.  

Dit leert ons het belang om onze eerste liefde, onze passie voor Jezus, vast te houden en voortdurend uit te leven (immers waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over). Enthousiasme betekent oorspronkelijk (in het Grieks) “in God zijn”, daar gaat het om bij het bouwen van het Koninkrijk.

“Eenvoud”;
Het Koninkrijk (vinden en) bouwen is eigenlijk eenvoudig, zolang je de juiste focus vasthoudt.
In Mattheus 6: 33 staat niet voor niets: “zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”. Wij mogen, net als de 12 jarige Jezus in de tempel, heel gericht “bezig zijn met de dingen van mijn Vader”. Alles wat we dan doen en daarvoor nodig hebben, geeft Vader ons (gevraagd en ongevraagd).

Ze sloot af met het beeld van de tempel en de rivier die daar uit ontsprong, (Ezechiel 47). Ezechiel ging in op de uitnodiging om de diepte van de rivier 3x te peilen en de laatste keer moest hij al zwemmen. Toen hij terugliep was de vraag “zie je het; dat overal waar de rivier stroomt leven komt?”.

Zij riep ons op om ons totaal over te geven aan de leiding van de Heilige Geest (de rivier) en ons te laten vullen en verfrissen met de Heilige Geest (stromen van levend water), zodat we in Zijn kracht, “enthousiast” bouwen aan het Koninkrijk van God hier op aarde, op een manier die “naar Gods hart is”. “Open the eyes of our heart (for Your heart) Lord!”

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het blijven in onze eerste liefde voor Jezus en het eerst zoeken van Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid centraal;
You are calling me to greater things….,Oh how I love You….. 

SHEPHERD

In the process, in the waiting, You’re making melodies over me
And Your presence is the promise, for I am a pilgrim on a journey

You lift my head above the mighty waves, You are able to keep me from stumbling
And in my weakness You are the strength that comes from within
Good shepherd of my soul, take my hand and lead me on

You make my footsteps and my path secure so walking on water is just the beginning
Cause my faith to arise, stand at attention, for You are calling me to greater things

Oh how I love You, how I love You, You have not forsaken me
Oh How I love You, how I love You, with you is where I want to be

klik op de hyperlink om vol verwachting, vertrouwen en vreugde Jezus, onze goede herder,  te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=bVjedGudN8w

Read More

Ben jij erbij in 2019? – Cleansing Stream Nijmegen

5 zaterdagen, 26 jan, 2 en 30 maart, 4 mei, 5de datum volgt. van 9.30-13.00 in de Boskapel, graafseweg 276 + retraite weekend 24 en 25 mei

Loop jij nog steeds tegen ‘dingen’ vanuit je verleden aan, verlang jij ernaar om vanuit vrijheid te kunnen leven en wil je dit combineren met solide Bijbels onderwijs over genezing, bevrijding en discipelschap? 
Meld je dan aan voor de nieuwe cursus Cleansing Stream Nijmegen!

Naast 5 zaterdagen en een retraiteweekend, wordt er tijdens de maandelijkse ontmoetingsavonden, op basis van een getuigenis, dieper op de lesstof ingegaan. De Retraite vindt plaats op de Kroeze Danne in Ambt Delden.

Heb je vragen of wil je graag aanmelden, stuur een mailtje naar Arie en Anne-Marie Dondorp via a.dondorp@yahoo.com

“De cursus helpt je om de positieve verandering vast te houden zodat je met plezier aan de slag kunt gaan met de dingen van het Koninkrijk die God op jouw hart legt. Tientallen mensen van onze (en andere) gemeenten hebben in de afgelopen jaren een (of meer) keer deelgenomen aan de cursus in Nijmegen en kunnen getuigen hoe God deze cursus heeft gebruikt om hun leven ingrijpend te veranderen. 
Bij de cursus wordt vaak het bijzondere effect van de twee praktische “retraite” dagen op de “Kroeze Danne” genoemd. Op de retraite wordt in een veilige, respectvolle en liefdevolle atmosfeer gebeden voor genezing en bevrijding op een groot aantal gebieden van het leven.”

Read More

Kids Connect zoekt 2 nieuwe leiders!

 • 1x per maand draai je een zondagochtend (samen met iemand anders!)
 • Tot max 2 uur voorbereidingstijds per keer.
 • Leidend materiaal; je kunt het gewoon stapsgewijs uitwerken. En voor wie wil, is er genoeg ruimte om eigen creativiteit toe te voegen!  
 • Een toffe en uitdagende groep van 9 t/m 12 jaar. (groep 6,7,8)
 • Stuur een mailtje aan Yvonne Tielens: sytielens@gmail.com 

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over het belang van de (juiste) reactie op een woord van God. Hij gebruikte hiervoor het woord van Petra met Kerst. 

Hij vergeleek de negatieve reactie van Zacharias op het spreken van een engel van God (beredeneerde twijfel, vragen om een teken) met de positieve reactie van Maria (kinderlijke verwondering, overgave, lofprijs en aanbidding).

 Hij gaf ons een aantal sleutels om op een goede manier te reageren op een woord van God (bijvoorbeeld voor 2019).

Hij vergeleek hierbij het traject van de ontvangst van een woord van God, tot de realisatie ervan, met een zwangerschap. Waar focus je dan op? Op wat er onderweg allemaal moeilijk is, of op het resultaat dat komen gaat? (nieuw leven).

De sleutels:
– geef niet toe aan angst vanwege de grootte van het woord, want de belofte heeft voldoende levenskracht in zich voor de reis naar het doel;

– laat teleurstellende ervaringen uit je verleden geen negatieve invloed uitoefenen wat God tegen je zegt, want veiligheid, leven, vreugde en zegen zijn altijd gegarandeerd als je door de uitdagingen heen gaat;

– ren er niet voor weg; ren ervoor naar God, want:  “All His promises are yes and amen”.

Hij sloot af met de constatering dat God bij de verwerkelijking van een woord regelmatig een wonder doet. Daarmee laat Hij ons zien wie Hij is. Regelmatig komt dat wonder er ook niet, maar laat Hij ons ook door een (groei)proces gaan. Daarmee geeft Hij ons de gelegenheid om te ontdekken wie wij echt zijn, (en samen met Hem allemaal kunnen).
God wil ons dan de gelegenheid geven om ons karakter verder te vormen.

De vraag is: Wat is jouw woord van God voor 2019 en wat is jouw reactie daarop?

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond in de dienst de vraag: “hoe reageer je als God tegen je spreekt?” centraal.

THIS IS OUR GOD

Your grace is enough, more than I need, at Your word I will believe
I wait for You, draw near again, let Your Spirit make me new
And I will fall at Your feet, I will fall at Your feet and I will worship You here

Your presence in me, Jesus light the way by the power of Your word
I am restored, I am redeemed, by Your Spirit I am free
And I will fall at Your feet, I will fall at Your feet and I will worship You here, oh Lord

Freely You gave it all for us, surrendered Your life upon that cross
Great is the love poured out for all, this is our God
Lifted on high from death to life, forever our God is glorified
Servant and King rescued the world, this is our God
And I will fall at Your feet, we sing I will fall at Your feet and I will worship You here

click op de hyperlink om vol verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=qT6czqPgJ5s

Read More

4M event 2019- 19 januari

Klik hier voor meer info of check onze Facebookpagina!

Read More

Preek van de Week

Petra sprak zondag over hoop en verwachting.
Ze zei: Kerst is een Christelijk feest dat we ons niet af moeten laten pakken door de wereld. We hebben een boodschap van hoop.
Kerst is het begin van iets heel nieuws. 

Zij vergeleek de reacties op de komst van de engel Gabriel, van Zacharias (ongeloof), van Maria (verbaasde overgave) en van Simeon (gelovige verwachting) op de aankondiging van de Messias en op de rol die zij daarbij mochten spelen.

Ze legde uit dat de mate waarin je je al dan niet laat leiden door de natuurlijke feiten en omstandigheden in hoge mate bepalend is voor je voor geloof, hoop en verwachting.

Als je alleen kijkt naar de natuurlijke werkelijkheid van hoe het afliep met Johannes, de beloofde zoon van Zacharias en Elisabeth (onthoofd) en met Jezus de beloofde zoon van Maria (gekruisigd) dan voel je je hopeloos. Als je echter kijkt naar de geestelijke werkelijkheid, de geestelijke afloop dan zie je grote beloften vervuld en een wereld veranderd.

De vraag aan ons -die geroepen zijn om als ambassadeurs van Gods koninkrijk de wereld te veranderen naar het beeld van de hemel-, is: Wie willen we zijn, wat geloven we, waar vertrouwen we op en hoe kijken we?

Zij riep ons op om ons te gedragen zoals Simeon en te leven vol geloof, hoop en verwachting. Op die manier worden wij ook zelf de hoop van de wereld, door overal de liefde van God onze Vader te laten zien. 

Gods passie voor de mensen mogen wij ontvangen en doorgeven.
Gods koninkrijk groeit voortdurend en wij mogen daar in Nijmegen en omgeving een belangrijke bijdrage aan leveren!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden in de dienst hoop en verwachting centraal.
You don’t have to come, but ……

THANK YOU

How do I say thank You Lord
For the way that You love, and the way that You come
For all that You’ve done, and all that You’ll do, my heart pours out, thank You
You don’t have to come, but You always do
You show up in splendor and change the whole room

How do I say thank You Lord
For the life that You gave, the cross that You bore
For the love you poured out to ransom my soul, my heart pours out this thankful song

You walked through all of my walls, conquered my shame
Stepped into my past, filled my world with grace
You didn’t have to come, but You wanted to
You don’t have to come, but You always do

I see the fire in Your eyes, I see the mercy in Your smile
I feel the fury of Your love all around us
There’s a King in the room with fire in His eyes and redemption in His heart

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2qUoZKxC9s

Read More

A miracle you can’t ignore: dinsdag 25 december

Programma is van 10.30 tot 11.30 op 25 december. Thema is A miracle you can't ignore.

Samen een krachtige tijd van aanbidding beleven en uitgedaagd worden door bijzondere getuigenissen! We sluiten af in Berea Café met een drankje en kerstlekkers!

Note: Voorafgaand aan deze kerstdienst is Berea Café gesloten! 

Read More

Financieel nieuws!

groeiende planten uit stapels munten

Het eind van het jaar komt snel dichterbij. Financieel sluiten we dan het jaar altijd af en gaan het nieuwe jaar in met daarin een nieuwe begroting. Wat zijn onze plannen en hebben we daar het geld voor. En de vraag is teren we in of kunnen we blijven bouwen. Ik heb nu niet de exacte getallen van vandaag, maar kan wel zien wat het begin december was. En dan verwachten we nu een tekort van zo’n 3000 Euro.

De redenen hiervoor zijn divers, maar je ziet dat we meer uitgegeven hebben aan Cursussen en Trainingen, meer uitgegeven hebben aan kinder- en tienerwerk en meer aan Diaconaat. 

Exact aan de dingen die we als gemeente belangrijk vinden; toerusting, de toekomst van de kerk en aan hulp voor mensen die het even niet redden (bijv. in de vorm van noodvoedselpakketten).

De giften blijven helaas achter op de begroting. Daarom wil ik je aanmoedigen om je af te vragen wat jouw aandeel hierin mag zijn. Bid er concreet voor!

Als je maandelijks door ons je gift laat incasseren, dan heb je misschien gemerkt dat er in september niets is afgeschreven. In die maand is er iets misgegaan met een deel van de incasso’s van de maandelijkse giften en collecte-machtigingen. We kwamen er later achter en wilde niet twee keer in een maand het bedrag afschrijven, maar als je wilt kun je wel zelf nog een gift overmaken.

Bankrekening:  NL72ABNA0529072378 

Je kent misschien het gezegde, de tering naar de neringzetten. Je uitgaven aanpassen aan je inkomsten. Als Berea willen we verantwoord met ons geld omgaan, maar niet onder het juk van geld zitten. We willen leven in vrijheid en uitvoering geven aan Gods geweldige plannen met Berea en de mensen in Nijmegen. We willen bouwen en Gods koninkrijk zien groeien in Nijmegen en omgeving! Wil jij daarin meedoen?

Martijn Mom – Penningmeester

financieel@bereanijmegen.nl

Read More

Komt, laten wij aanbidden: 22 dec Kerstspecial Worship Café

Jezus aanbidden, zoals de herders ooit. In Worship Café van Berea Nijmegen is ruimte voor vrije aanbidding en een eigen ontmoeting met God. Tijdens uitbundig zingen, of in een hoekje rustig meegenieten. We proberen ons tijdens de avond te laten leiden door God en Zijn Geest. Doe je mee?

Locatie: Riverland Health-centre, waalbanddijk 10H (zie bijgevoegde foto voor de ingang). Goud, wierook en mirre is niet nodig, iets lekkers te eten of drinken is fijn! Wij zorgen voor koffie en thee. 

18:00: samen eten voor wie wil: neem iets mee voor jezelf of om te delen.
19:00: inloop met koffie en thee.
19:30: start Worship Café.

Voor meer info stuur een mailtje naar hernanyh@yahoo.com

Read More

Teamleden projectie gezocht!

Op dit moment hebben en krijgen wij een tekort van DRIE mensen voor de projectie.
Geniet jij van de teksten tijdens de aanbidding en zou je hier graag mee willen helpen, dan willen we jou graag in ons team er bij hebben!

ps. ook voor de volgende teams worden er nog mensen gezocht:

 • Opbouw: zaal voor/na de dienst klaar maken, stoelen klaar zetten o.a.
 • Geluid: opbouwen van het geluid voor de band en de band mixen.
 • Avondmaal: Klaar zetten van het avondmaal voor tijdens de dienst.

Heb jij interesse dan horen we het graag via: info@bereanijmegen.nl

Read More

ARISE-event 18 januari

Wie gaat er mee? Klik hier voor meer info of check onze Facebook pagina!

Read More

Preek van de Week

Marjan Spijkman sprak zondag over ons handelen in de kracht van- / in de zalving met- de Heilige Geest. Zij deed dit aan de hand van een cursus van de evangelist Benny Hinn die zij in het verleden had gevolgd. Ze gebruikte hierbij een aantal voorbeelden uit haar verleden, zoals haar bezoek aan de Revival in Toronto en haar inzet bij de Healing Rooms in Nijmegen.

Aan de hand van een praktisch voorbeeld legde zij het verschil uit tussen gevuld met- / gedoopt met-  de Heilige Geest (= voor jezelf) en handelen in de kracht van- / gedoopt zijn in- de Heilige Geest (= om die bovennatuurlijke kracht te gebruiken voor anderen).

Zij noemde een aantal kenmerken van het handelen in de bovennatuurlijke kracht van- / zalving in- de Heilige Geest.
– ontvang je op het moment dat het nodig is;
– niet afhankelijk van hoe geestelijk je je voelt (maar  van geloof);
– komt “bovenop” de gaven van de Geest, (als tekenen en wonderen);
– neemt steeds verder toe, (groeit);
– komt beschikbaar als we doen wat God van ons vraagt, (uitstappen);
– is vaak fysiek voelbaar; er komt bovennatuurlijke kracht vrij;
– maakt het mogelijk om het “onmogelijke” te doen waarvoor God je roept;
– heeft autoriteit over ziekte en gebondenheid;
– openbaart je waarheid in Gods woord die niet eerder hebt gezien;
– neemt toe door: aanbidding, “honger”, gebed, geloof en optrekken met mensen die daar meer ervaring mee hebben, (goede voorbeeld). 

Zij benadrukte dat de kracht van de Heilige Geest er is voor iedere gelovige om zijn/haar unieke taak voor de bouw van Gods Koninkrijk hier op aarde mogelijk te maken.

Afsluitend riep zij ieder van ons op om (meer) te gaan wandelen in Gods unieke bestemming voor ons leven en in de daarbij benodigde bovennatuurlijke kracht (zalving) van de Heilige Geest.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond in de dienst ons handelen in de kracht (onder de zalving) van de Heilige Geest centraal.
Your presence is all I need ……

I WILL EXALT

Your Presence is all I need, it’s all I want, all I seek
Without it, without it there’s no meaning
Your Presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need
Without it, without it I’m not living

I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, there is no one like You God
I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, no other name be lifted high

There will be no one like You and no one beside You
You alone are worthy of all praise

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus en de Heilige Geest te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=huhGKnzzVKY

Read More

Kerstactie 2018 – Helping Hands

Briefjes met cadeauartikelen erop voor de kerstactie van dit jaar. Mensen konden mensen zo'n briefje uitkiezen met wat ze willen kopen.
Kaartjes van afgelopen zondag

Er zijn drie manieren waarop je mee kunt doen met de kerstactie van Helping Hands:

 • Een financiële gift (NL28 RABO 0175 8698 63 t.n.v. Stichting Helping Hands in Nijmegen)
 • Het kopen van een specifiek product dat op een kaartje staat
 • Voor beide gezinnen een kerstkaart schrijven

De kaartjes met de specifieke producten zijn inmiddels op, maar giften zijn nog zeer welkom!
Geld/producten/kerstkaarten kunnen zondag 2, 9 en 16 december worden meegenomen naar Berea!

Helpen jullie mee om ons familie-zijn ook uit te delen aan deze kostbare mensen?! 

“Een paar maanden geleden heb ik aan God gevraagd wat Hij dit jaar wilde met Kerst voor Helping Hands. Een paar weken later kreeg ik een indruk en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ben daar echt superenthousiast over geworden, omdat ik geloof dat als God zo specifiek iets zegt, hij daar ook zeker iets mee wil doen. Ik geloof dat dit iets bijzonders zal uitwerken in de levens van deze mensen en dat God ons als Berea-gezin daarvoor wil gebruiken.

Dit is niet het enige dat Helping Hands gaat doen, maar we willen ons met deze actie richten op twee gezinnen die God op mijn pad heeft gebracht. We gaan kerstpakketten maken voor mensen en we gaan dat doen met dingen die op hun hart liggen. We gaan niet alleen de basisproducten geven, maar we willen hen laten zien dat we hun zien, dat we hen kennen. Dat we juist de dingen willen geven die zo graag zouden willen maar die voor henzelf niet binnen bereik liggen. Het merk koffie dat ze zo lekker vinden, een uitstapje naar de dierentuin dat al heel lang op hun verlanglijstje staat, etc. Nu even niet een keer de Lidl en de Aldi maar hun favoriete producten waar hun hart sneller van gaat kloppen. Omdat God wil laten zien dat hij een vader is die niet alleen zorgt voor het hoognodige maar voor wie ook de verlangens van hun hart belangrijk zijn. En wij mogen dat laten zien 😊.

Ik hoop dat iedereen sowieso mee wil doen met het schrijven van twee kerstkaarten. Deze gezinnen hebben allebei een zeer zwak sociaal netwerk en zullen nauwelijks kerstkaarten krijgen. Laten we ze verrassen met een enorme hoeveelheid kerstkaarten, dat zullen ze geweldig vinden! Als je wilt, vraag aan God wat je voor deze mensen als bemoediging op de kerstkaart mag schrijven, zodat ze zich ook op die manier gezien zullen voelen. Natuurlijk is gewoon ‘een prettige kerst gewenst’ ook prima, bijbelteksten zijn niet zo geschikt voor deze mensen 😉.”

Read More

Uitnodiging bruiloft Jakob en Margé

Lieve, mooie, leuke mensen van Berea, 
Volgende week zaterdag 22 december hopen wij, Jakob en Margé, te trouwen. We hadden jullie graag persoonlijk in de dienst toegesproken en uitgenodigd, maar helaas laat onze agenda dat niet meer toe. Bij deze nodigen we jullie dus van harte uit voor de kerkdienst en receptie. We willen jullie daarnaast vragen om te bidden, niet alleen voor ons huwelijk, maar vooral ook voor de gasten die tijdens de kerkdienst aanwezig zijn. We hopen echt dat zij aangeraakt worden door Gods Geest en dat harten veranderen. 
Daarnaast willen we jullie enorm bedanken voor de liefde die jullie ons gegeven hebben en de enorme gastvrijheid. We zijn deze gemeente echt gaan zien als onze geestelijke familie en zullen dan ook regemaltig de diensten blijven bezoeken. 

Veel liefs, Jakob en Margé

Kerkdienst Waterstaatskerk.
19.00 uur door Cees van Harten, met de meest FANTASTISCHE band die je je kunt wensen, namelijk de band uit Berea o.l.v. David!
Adres: Deldenerstraat 18, 7551 AG Hengelo 
Receptie, aansluitend aan de kerkdienst in Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal Haaksbergerstraat 51, 7554 PA Hengelo
JKB Jakob Kloosterman 06-38279865

Read More

Update projectteam nieuw gebouw!

Berea groeit! In aantal en in volwassenheid. En omdat we als Berea o.a. graag meer mogelijkheden willen om Gods koninkrijk in Nijmegen zichtbaar te maken, zoeken we een wat groter gebouw dat ook doordeweeks beschikbaar is. Inmiddels hebben we als projectgroep al een heel aantal uren van gebed, oriëntatie, gesprek en plannen maken achter de rug. 

In januari willen we meer inhoudelijk een update geven over waar we mee bezig zijn geweest. Maar we zijn eigenlijk vooral ook erg benieuwd naar jullie input. Hiervoor willen we in februari de mogelijkheid geven.

Groeten van het projectteam: Hernany, Ben, Martijn, Piet, Theo en Philinde

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden in de dienst de kracht van aanbidding en doorzetten onder moeilijke omstandigheden centraal.
Als God voor ons is, niemand…..

GOD WITH US, GOD FOR US

You are matchless in grace and mercy, there is nowhere we can hide from Your love
You are steadfast, never failing, You are faithful, all creation is in awe of who You are

You’re the healer of the sick and the broken, You are comfort for every heart in loss
Our King and our Savior forever, for eternity we will sing of all You’ve done

We sing: God with us, God for us
Nothing can come against, no one can stand between us

Your heart, it moves with compassion, there is life, there is healing in Your love
You’re the Father, the Son, the Holy Spirit, for eternity we will sing of all You’ve done

Where there was death, You brought life, where there was fear, You brought courage
When I was afraid, You were with me and You lifted me up, You lifted me up

We sing: God with us, God for us
Nothing can come against, no one can stand between us

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=si8noz6l970

Read More

Berea InterAct aanstaande zondag!

Aanstaande zondag vind alweer de derde Berea InterAct dienst plaats! Dit keer met de thema’s ‘De kracht van aanbidding’ en ‘De kracht van doorzetten’.

Je bent van harte welkom vanaf 10.00 uur voor een kop koffie/thee of fris!

Klik hier voor meer info over deze InterAct diensten.

Read More

Benieuwd naar de enquête uitslag?

Bedankt aan alle 60 mensen die de enquête hebben ingevuld!

 • 85% van jullie is tevreden tot zeer tevreden over de communicatie binnen Berea.
 • 96% van jullie heeft het gevoel, door de mails, redelijk goed tot goed op de hoogte te zijn van wat er binnen gemeente speelt.
 • 90% van jullie gebruikt, met enige regelmaat, de website.

We zijn enorm blij met alle uitgebreide reacties, dit gaat ons zeker helpen om gericht stappen te zetten! Als Team Communicatie gaan we, de komende tijd, aan de slag met jullie feedback en zullen we onderzoeken hoe om hier concreet vorm aan te geven!

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over het Moederhart van God.

Hij liet ons zien dat wij geschapen zijn naar Gods beeld: als man en vrouw schiep Hij ons. Naar Gods beeld betekent dat God zowel Vaderlijke als Moederlijke eigenschappen moet hebben. Om die reden kunnen we zowel spreken van het Vaderhart- als van het moederhart- van God.

Dit betekent dat God werkelijk alles aan ons kan geven wat we nodig hebben. Ook het voelen en praten, de zorgzaamheid, het delen van het hart en gevoelens, het diep in de ander kijken, het er voor ons zijn. God wil graag bij ons zijn. Kenmerken die wij meer herkennen bij een vrouw dan bij een man, maar waarover God (ook) beschikt.

Piet benadrukte dat God zoekt naar mensen die geestelijke moeders willen zijn en van mensen willen houden, totdat zij veranderen in wat Hij bedoeld heeft.

Hij gaf aan dat vrouwen vanwege het doormaken van een zwangerschap en een bevalling beter in staat lijken om onder moeilijke omstandigheden vol te houden. Dit in het licht van de verwachte positieve uitkomst van dat proces.

Zelf had Piet ooit een soort profetische barensweeën gehad en nadat hij dat pijnlijke proces had doorgemaakt vond er een geestelijke geboorte plaats; een thuis voor Ismael (moslims). Reden voor zijn hart voor Iraniers en Afghanen. Hij moedigde iedereen aan die door een vergelijkbaar pijnlijk proces gaan om in vertrouwen vol te houden omdat de uitkomst daarvan heel kostbaar voor God kan zijn.

Zijn conclusie was dat de kern van discipelschap liefhebben is en wandelen in vertrouwen. God zei tegen Piet: “gehoorzaamheid is niet iets wat Ik van mensen vraag, maar is het volgenvan de liefde die Ik voor mensen heb en ik in hen gelegd heb.

Geestelijke moeders mogen binnen- en buiten- de gemeente aan mensen vol vertrouwen en vasthoudend Gods liefdevolle, luisterende hart laten  zien om hen diepgaand te veranderen. 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond in de dienst de liefde van God als onze Vader en Moeder centraal.
With every breath I live for You…..

FOUNTAINS

I will never forget the moment I met You, the moment You called my name
Pulled me out of the darkness, gave me a promise to never thirst again

All that I ever wanted my heart has found in You
I have tasted life, nothing satisfies like You do
The fount that won’t run dry, nothing satisfies like You do

I want all that You offer, Your living water, drink from the endless well
I will sit at Your table forever grateful, forever where You plan

All my fountains are in You, all my hope is built on Your love
All my fountains are in You, with every breath I live for You Lord!

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=PANjx_Q6mFQ

Read More

Dankjewel!

Beste Bereafamilie, op de bijgaande foto’s zie je allereerst een supermooi bruin koppie: dit is Justine, mijn sponsordochtertje dat ik in Ghana heb ontmoet. Een lief en heel rustig meisje, heel bijzonder haar te mogen ontmoeten! Op de andere foto zie je een gebouw met 3 leslokalen op een Compassionproject in Togo. De gift die ik ontving vanuit de Berea collecte is hieraan besteed. Voortaan is de les in een lokaal in plaats van onder een boom of afdak. Dat maakt een groot verschil in ‘bij de les blijven’ én de les kan gewoon doorgaan als het regent. Heel erg bedankt iedereen! 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond tijdens de dienst onze samenwerking met God voor het Koninkrijk op basis van onze identiteit in Christus centraal.
Gods aanwezigheid is alles….

YOUR PRESENCE IS ALL I NEED 

Your Presence is all I need, It’s all I want, all I seek
Without it, without it there’s no meaning
Your Presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need
Without it, without it I’m not living

I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, there is no one like You God
I will exalt You, Lord, I will exalt You, Lord, no other name be lifted high

There will be no one like You and no one beside You
You alone are worthy of all praise

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=tGvJ-fFHT_k

Read More

Aanstaande zondag spreekt Felippe Borges

Aanstaande zondag spreekt Felippe Borges

Read More

Familieuitbreiding!

Op dinsdag 6 november is Judah Martin Herlaar geboren! Matthias en Iris; gefeliciteerd en Judah; welkom in deze grote Berea familie!

Read More

Ophalen oud papier voor Move@Hatert aanstaande woensdag

Wie (18 jaar en ouder) wil aanstaande woensdagavond mee om oud papier op te halen? 

Praktische informatie:
Datum: 28 november
Tijd: 17:45 – 20:00
Contact: Maurice Hermsen op 06-51600161

Startpunt: Professor Bellefroidstraat, Nijmegen. Dit is achter Ol-round bowlingcentrum en bij de GGD voor. Daar krijg je schoenen met stalen neus, hesjes en eventueel handschoenen.

Per kilo papier dat we ophalen verdienen we geld voor Move@Hatert. Daarnaast is het leuk werk om te doen en mag je 2 uur lang achter een DAR vuilniswagen hangen.

Read More

Preek van de Week

Brian Connolly sprak in het kader van de RELEVANT Conferentie er over dat Jezus ons opnieuw in vuur en vlam wil zetten voor Hem, zoals in de tijd dat we tot geloof in Hem kwamen.

Hij haalde het voorbeeld aan van Petrus die ooit door Jezus was geroepen om Hem die volgen en hij gehoorzaamde direct. Petrus had, na de kruisdood van Jezus, teleurgesteld over zichzelf en onzeker over het hoe nu verder, zijn oude beroep van visser weer opgepakt.

Zodra Petrus begreep dat Jezus hem vanaf het strand riep, kon hij niet langer wachten en sprong overboord om Hem opnieuw te volgen. Vervolgens herstelde Jezus liefdevol de relatie die was beschadigd door de ontkenning (3x) op Golgotha dat Petrus een van Jezus discipelen was. Deze ontmoeting veranderde opnieuw zijn hele leven.

Zo wil Jezus ons ook opnieuw ontmoeten en ons uitdagen om uit onze comfortabele, bekende situatie te stappen en in het onbekende te stappen. In Jezus mogen wij sterk zijn, waar we ons (daarbij) zwak voelen, Hij wil gewone mensen zoals ons krachtig gebruiken voor de bouw van Zijn koninkrijk.

Brian zag, ten opzichte van vorig jaar, een groeiende honger in onze gemeente en zei dat God dit vuur nog feller wilde laten branden door ons beter te laten begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Hij legde uit dat als we Jezus liefde voor ons werkelijk gaan zien, we onze liefdesrelatie met Hem  willen verdiepen. Het is namelijk mogelijk dat we ons op Jezus richten vanwege de wonderen die Hij in ons leven kan doen (Zijn hand), in plaats van dat we relatie met Hem zoeken (Zijn hart). En dat is niet Gods bedoeling, het gaat om liefdevolle relatie.

Aan de hand van het verloop van het laatste avondmaal liet hij ons zien hoe bij dit avondmaal, in de Joodse cultuur van toen, het proces doorlopen werd van een bruidegom die de hand van de bruid kwam vragen en vervolgens vertrok om voor hen een woonplaats in het huis van de vader voor te bereiden. Vervolgens brak een langere periode van wachten aan op zijn terugkomst voor het voltrekken van het huwelijk en het vieren van het huwelijksfeest.

Wij mogen als gemeente, zoals de vijf wijze maagden uit de gelijkenis die met een gevulde olielamp de komst van de bruidegom verwachtten,  ons vol verwachting voorbereiden op de komst van onze bruidegom Jezus.

Gebaseerd op houding van de vrouw die Jezus voeten waste met haar tranen en zalfde met dure olie vanwege de vergeving die zij van Hem ontving, stelde hij ons een vraag: ” Wat is jouw houding, wat breng jij naar Jezus, uit dankbaarheid voor wie Hij is en de liefde die Hij voor jou heeft getoond?”

Hij riep ieder van ons op om de liefdevolle relatie met Jezus verder te verdiepen en ons vol verwachting voor te bereiden op Zijn komst en te doen wat Hij daarbij van ons vraagt.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden tijdens de dienst vertrouwen, verwachting, voorbereiding en ontmoeting centraal.
Gods aanwezigheid verandert alles….

MENTION OF YOUR NAME
You’re here with the grace of the Savior, with the heart of the Father
You’re all we need
You’re here with the hands of the Healer, with the power of Your Spirit
You’re all we need

At the mention of Your Name every chain will break
I know everything will change Jesus!
Just the whisper of Your Name will silence wind and waves
At the mention of Your Name

You’re here, You’re the Provider
All I’ve ever needed Jesus, You supply
You’re here with wonder-working power
Everything You breathe on coming back to life

You are my strength, You are my anchor and You never fail
You are my hope, You will deliver Emmanuel!

You’re just a breath away Jesus! …

click op de hyperlink om vol dankbaarheid, verwachting en vertrouwen Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=5vXPVGeccCw

Read More

Enquête 2018

Al 50 mensen hebben de enquête ingevuld! Enorm bedankt! 

Volgende week ontvang je, nog eenmaal, de enquête in je mailbox! De laatste kans om ‘em in te vullen:)

In december krijg je, via deze infomail, een update met daarin de uitkomsten!

Team Communicatie

Read More

Make Some Noise Kids

Vorige week zaterdag is er een grote groep Kingdom Kids vanuit Berea, naar de live show van Make Some Noise Kids gegaan in Veenendaal. Het was een hele geslaagde avond!

Met dank aan iedereen die mee heeft geholpen met de voorbereiding en op de avond zelf!

Read More

Update Hanka en Derk

Hanka hier met tekst en een video. Weer even een teken van leven vanuit het prachtige Zuid-Afrika. We zijn blij dat het lente geworden is want het was soms bibberen de afgelopen maanden. Wat veel mensen uit Nederland onderschatten is dat het soms wel echt koud kan worden hier. Er is hier geen lekkere vloerverwarming of kachel en met temperaturen tussen de 7 en 15 graden is het gewoon koud in huis. Maar gelukkig schijnt het zonnetje weer lekker dus het wordt alleen nog maar beter. Zo even heerlijk Nederlands over het weer gepraat… Nu kunnen we door 😉
Het is zeer begrijpelijk dat de jongeren toevlucht zoeken tot iets waardoor ze hun zorgen en pijn kunnen vergeten want zij maken zeer pijnlijke dingen mee. De moeder van een van de jongens bijvoorbeeld is altijd dronken. Zijn vader is overleden en er is niemand die voor inkomen voorziet bij hem thuis. Zijn moeder geeft al het geld wat ze hebben uit aan alcohol en de momenten dat ze nuchter is, zijn zeldzaam. Ze begint in de ochtenden al te drinken en als deze jongen thuis komt van het Skills Centre treft hij altijd een dronken moeder met veel anderen dronken in zijn huis aan. Hij kan niet rustig slapen want er wordt altijd geschreeuwd of hij wordt uit zijn bed getrokken om op de bank te gaan slapen omdat iemand die dronken is niet naar huis kan. Er is geen eten en hij probeert soms aan eten te komen voor hem en zijn jongeren nichtje van 9 die ook in het huis woont. Als hij echt honger heeft gaat hij sporten want dan voelt hij de honger in zijn maag niet meer.

Een andere jongen vertelde mij vorige week in tranen dat hij zich zo alleen voelt. Hij heeft geen ouders meer en een familielid die er nog wel is heeft een poging tot misbruik gemaakt maar gelukkig kon de jongen nog net puit het raam springen. Hij zei: ‘er is niemand die om mij geeft’. Als je zoiets hoort dan breekt je hart want je weet dat hij helaas geen familie heeft die goed voor hem zal zorgen. Het doet pijn dat wij hem niet kunnen bieden waar hij recht op heeft namelijk; liefdevolle mensen om hem heen die hem steunen en de liefde geven waarna hij zo verlangt. Wij zijn er natuurlijk wel maar wij en hij weten ook dat wij terug gaan naar Nederland en dat hij dan nog steeds hier is. Gelukkig mogen wij geloven in een God van trouw en die ontzettend veel van deze jongen houdt en het is gaaf om hem hierover te vertellen.

We hadden twee weken geleden een indrukwekkende vrijdag. We hebben met elkaar de Jezus film gekeken en met elkaar het avondmaal gevierd. Veel van de jongeren raakte di ten moesten ook huilen. Sommige jongeren hebben hun leven aan Jezus gegeven! 🙂

Het leven met Jezus is het meest waardevolle wat wij hun kunnen laten zien want dat is de hoop voor hun (net als iedereen trouwens) want ook al moeten zij in verschrikkelijke omstandigheden opgroeien met een groot gebrek aan mensen die hun liefde geven: er is een oplossing. En dat is niet onderwijs, geen baan en zeker niet geld. Dat is Jezus alleen.
 Juist door de moeilijke maanden zijn we maar weer eens te meer gaan beseffen dat het mooiste wat wij kunnen geven aan mensen is de boodschap over Jezus. Kennen jullie het liedje: turn your eyes upon Jesus? Wij gaan proberen dit zoveel mogelijk te doen want hoe groot en onmogelijk soms problemen lijken waar wij hier tegen aan lopen. Alles zal verdwijnen in het licht van Jezus.

Wees niet bezorgd, het wordt geen preek we stoppen hier ;-). We willen alleen nog even zeggen dat het verder goed met ons gaat! Hanka had wel haar enkelbanden gescheurd met voetbal maar dat gaat al de betere kant op. Derk maakt nog steeds stroopwafels – punt, nee, gekheid – en is druk bezig dit bedrijf zelfvoorzienend neer te zetten zodat het een werkplek biedt voor meerdere jongeren. En Jeroah slaapt en speelt heerlijk. De komende weken komt er ook familie op bezoek dus dat is natuurlijk erg gezellig en fijn om ons leven hier te delen met hun.

We krijgen vaak super leuke reacties van jullie en dat waarderen wij echt. Zo leuk hoe jullie meeleven en ons supporteren. We vinden het super leuk om ook van jullie te horen hoe het gaat. Zoals sommige hebben gemerkt zijn we wel soms langzaam met reageren maar we vinden het wel heel leuk :-).

Nog even een leuk filmpje van afgelopen vrijdag en als je Derk wilt inhuren voor je dansfeestje, dan kan je altijd een e-mail sturen ;-).

 

Read More

Conferentieprogramma

INLOOP VANAF 19.30 uur!!

Met koffie, thee en fris.

 

 

 

 

 

 

*Oosterhout @ Loft: Dorpstraat 21
*Nijmegen @ Berea en Berea Cafe: Burghardt van den berghstraat 114

 

Klik hier voor meer info over Brian en de gemeente in York, Pennsylvania, waar hij voorganger is. Heb je vragen? Mail gerust naar David via dondorp@gmail.com!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden tijdens de aanbiddingsavond intimiteit met God en de aansporing om in beweging te komen centraal. Daarom….

STA OP EN SCHITTER!
Sta op en schitter, je Licht is gekomen
Over jou schijnt de luister van de Heer !

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties
Maar over jou schijnt de luister van de Heer
Het is boven jou zichtbaar!

Wees maar niet bang, je Licht is gekomen
Ik ben bij jou, het Licht dat is gekomen
Ik ben jouw vriend, voor jou ben Ik gekomen
Geef je Mij je hart, dan wil Ik in je wonen!

Sta op en schitter, je Licht is gekomen
Over jou schijnt de luister van de Heer,
Het is boven jou zichtbaar, sta op!

Ik geef je Mijn gedachten, Ik geef je Mijn aanwezigheid
Ik zal er altijd voor je zijn, Ikzelf ga voor je uit!

click op de hyperlink om vol dankbaarheid en vertrouwen onze God te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=UF7C37z8tMU

Read More

Outdoor event zondag 11 november

Omdat we a.s. zondag geen dienst hebben aan de Burghardt van den Berghstraat, willen we jullie van harte uitnodigen voor een outdoor event. Het is Herfst, dus een fantastische mooie tijd om de natuur in te gaan. Dit event is voor jong en oud. We hopen zoveel mogelijk van jullie allen te ontmoeten op een prachtige plek, namelijk bij de Hatertse Vennen!  Gezamenlijk zullen we een wandeling van max. 5 km maken in de prachtige natuur. Tijdens deze wandeling hopen we op allerlei verschillende manieren geïnspireerd en uitgedaagd te worden door God zelf. Op een nieuwe en verfrissende manier elkaar ontmoeten….ben jij erbij?

LAAT HET UITERLIJK A.S. WOENSDAG WETEN VIA INFO@BEREANIJMEGEN.NL OF MELD AAN VIA HET FACEBOOKEVENT!!!

Waar: nabij de kaasboerderij de Diervoort: parkeerplaats de Diervoort , staddijk 17, 6603 LM Wijchen
Hoe laat: 11:00 uur

De route is aardig goed toegankelijk voor buggies/Kinderwagens. Dus alle kinderen zijn ook samen met hun ouders van harte uitgenodigd.
We zullen starten met koffie/ thee….dus neem een kan koffie/ thee mee en vergeet je beker niet. Eventuele versnaperingen is ook naar eigen invulling. Passende kleding en schoeisel is ook aan te raden. Een bijbel (of telefoon met bijbelapp) zul je sowieso nodig hebben!

Tot zondag!

Mark en Barbara Wolff

Read More

11 november Worship Café Special!

Berea Worship Café (Open worship avonden)
Datum: zondagavond 11 november
Locatie: Riverland Health-centre, waalbanddijk 10H
Tijd: 19.30u (inloop vanaf 19.00u)

Hierbij ben je uitgenodigd voor onze Worship Café avond, waarbinnen aanbidding centraal staat! Iedereen (ook van buiten Berea) is welkom. De focus van de avonden ligt op vrijheid in aanbidding, ruimte voor de Heilige Geest en eigen (muzikale) creativiteit! En natuurlijk is het ons verlangen om een ontmoeting met God te hebben.

* Op deze zondag is er ’s ochtends geen dienst in het wijkcentrum! 

De volgende worship cafe datum is 5 januari.

Voor meer info stuur een mailtje naar: hernanyh@yahoo.com

Read More

Preek van de Week

Arie Dondorp sprak over: als Gods gezin aan de slag voor het koninkrijk van God hier op aarde.
Wij kunnen elkaar tot “hand en voet” zijn bij de beweging “van boven” in de hemel, “naar binnen” in je hart, “naar buiten” de wereld in.

Hij pakte de draad op bij het laatste gedeelte van zijn vorige preek (in maart) waar hij ons aanmoedigde om in actie te komen voor Gods koninkrijk hier op aarde.

Hij herinnerde ons aan de viering van ons 15-jarig bestaan in september. Toen werd de indruk gedeeld dat we als gemeente een nieuw seizoen ingaan waarbij we onze blik (ook) naar buiten richten.

Hij stelde vast dat sindsdien een aantal keren was gesproken over de noodzaak van de juiste persoonlijke houding / harts-gesteldheid als startpunt voor een cultuurverandering van de wereld om ons heen.

Hij benadrukte de belangrijke bijdrage die de gemeente als Gods gezin aan ieder persoonlijk kan leveren, bij de uitvoering van Zijn bedoeling hier op aarde.

Hij behandelde de bijdrage van de gemeente als:
– het goede voorbeeld voor de houding en gedrag naar je omgeving; (nieuwe verbondsrelaties die Jezus opdracht “Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad” uitleven, cultuur van eer);

– het kunnen oefenen en groeien in een veilige omgeving (waar ruimte is voor vallen en opstaan), voor de uitvoering van je taak “in de wereld”.
Hij benadrukte de waarde van het aansluiten bij een team, connect groep of het deelnemen aan andere activiteiten van de gemeente;

– een plek waar je God kunt ontmoeten, Zijn stem kunt verstaan, Zijn liefde ervaren en bijv, in de aanbidding kunt worden meegenomen naar de Vader in situaties dat je dat persoonlijk niet goed lukt. Of dat je bijv. via anderen woorden ontvangt die verdere inhoud en richting geven aan de uitvoering van Gods opdracht voor jouw leven.

Hij sloot af met de oproep om vooral gebruik te maken van de vele praktische mogelijkheden die de gemeente als gezin van God heeft.
Het zijn kansen om te groeien en te oefenen in de cultuur van de hemel voor de uitvoering van je taak om die hier op aarde zichtbaar te maken.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden aanbidding en de gemeente als een gezin met een Koninklijke opdracht centraal.
Alles begint met de juiste houding……..

HERE’S MY HEART LORD
Here’s my heart, Lord, speak what is true;
I am found, I am Yours, I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe, I am healed, I am free

Here’s my heart, Lord, speak what is true;
I am found, I am Yours, I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe, I am healed, I am free

Cause You are strong, You are sure, You are life, You endure
You are good, always true, You are light breaking through

Here’s my heart, Lord, speak what is true
Here’s my life, Lord, speak what is true;
I am found, I am Yours, I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe, I am healed, I am free

Cause You are strong, You are sure, You are life, You endure
You are good, always true, You are light breaking through

You are more than enough, You are here, You are love
You are hope, You are grace, You’re all I have, You’re everything
Here’s my heart, Lord…..

click op de hyperlink om vol dankbaarheid en vertrouwen onze God te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=5IxaEZD02wY

Read More

Wil jij je huis openstellen op zondag 11 november? (GEEN DIENST!)

Vanwege een andere activiteit kunnen wij op zondagochtend 11 november niet in het wijkcentrum terecht! Er is die zondagochtend dus GEEN dienst.
Wel is er die avond een Berea Worship Café Special! (Zie ander bericht).

Het back-up plan, in plaats van de ochtenddienst, is als volgt: samen komen in kleine groepen, (aan)bidden, spelletjes, de natuur in etc, met als doel om samen te connecten op een gezellige en ongedwongen manier.

 1. Wil/kun jij je huis openstellen op die dag?
  Aanstaande zondag hangt er een groot formulier achter in de zaal.
  Schrijf hierop je adres+contactgegevens*, hoeveel mensen er kunnen komen, wat je wil doen en de tijd (kan ook ’s middags zijn)
 2. Wil jij graag bij iemand thuis komen?
  Kijk op het formulier en kies uit. (VOL=VOL)

Tips:
Organiseer eventueel iets samen met een ander of vraag bijvoorbeeld iemand om met je mee te gaan. Zo maken we samen de drempel een stukje lager)

* Mocht je je adres- en contactgegevens niet willen vermelden, zorg dan dat je dit zelf uitwisselt met de desbetreffende personen.

 

Read More

Even voorstellen: projectteam nieuw gebouw

Hallo iedereen! Op 2 september hoorden jullie in de dienst al dat we als Berea op zoek zijn naar een nieuw gebouw. Omdat we uit de huidige locatie aan het groeien zijn én omdat we ook doordeweeks een plek willen hebben voor diverse activiteiten. Een grote uitdaging: om naar God te luisteren, om te bedenken wat we precies zoeken, maar ook financieel. Komende tijd gaan wij (Ben Kraaijenbrink, Hernany Hernandez, Martijn Mom, Piet Hoogeveen, Philinde van Selm) daar concreet mee aan de slag! Jullie zullen regelmatig een update van ons krijgen.
Vraag aan jou: Heb je dromen, heb je het idee dat God jou iets laat zien hierover, of heb je andere input of vragen? Dat horen we heel graag! Deel het met ons via info@bereanijmegen.nl

Read More

Herinnering: Enquête 2018

Al 32 personen hebben de enquête deze week ingevuld! Bedankt hiervoor:)

Ben je aangemeld voor de Berea Info mail, dan heb je onze enquête, rondom communicatie in Berea, in je mailbox gekregen! We willen samen groeien en verbeteren dus heb je deze week ruimte, vul ‘em alsjeblieft in! Heel erg bedankt alvast!

 

Read More

Wie wil, af en toe op donderdagavond, koken voor Move@Hatert?

Wij zijn per direct op zoek naar kokers voor Move, voor onze sportavond op donderdag in Hatert. Hier zijn wij eens per twee weken aanwezig om God te dienen. We hebben nu drie kokers maar zouden dit team graag uitbreiden om de belastbaarheid te verlagen. Lijkt het je leuk om af en toe te koken voor een groep van +/- 8 mensen, dan zou je ons enorm ondersteunen!

Wij eten altijd om 18.15u en voor meer praktische info kun je contact opnemen met: Loesje Syaranamual, tel: 0624822594. 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden vrijheid, hoop, verwachting en de kracht van woorden centraal.
God doet wat Hij zegt, Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd….

AFTER ALL THESE YEARS
After the pride, after the fall, the hands of mercy opened wide
After the rain, after the flood, You set Your promise in the sky
The God who was and is to come has been the same for me

After all these years, You’ve never given up
After all these years, You’re constant with Your love
It amazes me after all You’ve done,
It amazes me You’re still running after us

After the cross, after the shame
No power of hell could ever take Your perfect life,Your gift of grace
That testifies beyond the grave, still testifies beyond the grave

The God who was and is to come has been the same for me
You’ve always been the same for me
It amazes me after all You’ve done,
It amazes me You’re still running after us
After all these years …

click op de hyperlink om vol dankbaarheid en vertrouwen onze God te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=DEBoOwDpEFE

Read More

Wintertijd gaat aankomend weekend in!

Van zaterdag op zondagnacht gaat de wintertijd in en gaat de klok een uur terug! Geniet van je extra uur!

Read More

Preek van de Week

 • Piet van Walsem sprak over “zo Vader, zo zoon”. Hij behandelde de kenmerken van geestelijke vaders en moeders en van geestelijke zonen en dochters in de gemeente en had een aantal profetische woorden voor de gemeente.Hij legde uit hoe we elk in onze eigen positie mogen stappen en groeien en zo een bijdrage leveren aan de verwerkelijking van onze visie. Een visie die God op ons hart heeft gelegd voor de regio Nijmegen en ver daarbuiten. Een visie waar we sinds kort een veel helderder zicht op de omvang en betekenis van beginnen te krijgen.Hij legde uit dat geestelijke vader en moeders worden gekenmerkt door:
  – het kennen Jezus en spreken Zijn woorden;
  – te weten waar ze naartoe gaan;
  – het vermenigvuldigen van zichzelf;
  – het geven van liefde, waarde en bestemming (samen dromen);
  – het vergeven van hun kinderen en het  geven van nieuwe kansen;
  – het doorgeven van Gods zegen.

  Voor een geestelijke zoon of dochter geldt dat die:
  – thuis komt bij de Vader;
  – zich veilig voelt in Vaders liefde;
  – leeft voor de Vader en Zijn gezin;
  – zijn/haar plaats kent;
  – fouten bedekt met liefde;
  – de erfenis ontvangt.

  In het kader van de toepassing van zijn woord voor de gemeente sprak hij een aantal profetische woorden over onze gemeente uit:

 • God is deze gemeente aan het klaar maken voor grote dingen. Mensen mogen hier thuiskomen met hun vuile was, zodat die weer schoon gewassen wordt. Zij zullen zich vervolgens dat thuis zich zo eigen gaan maken dat zij overal waar zij komen dat thuis zullen gaan uitdragen.
 • Jij verandert zelf, maar jij verandert vervolgens ook andere mensen die willen weten waar komt dat vandaan?
 • Op een gegeven moment wordt je volwassen en dan, ook als je weggaat, leef je vanuit de dna die je in je draagt.
 • Ik geloof dat jullie nu in een periode komen, waarbij er beter zicht is op de erfenis. Laat je je erfenis niet afnemen, maar ga dan staan niet in eigen kracht maar in de kracht die God je geeft (sterven aan jezelf, ontvangen uit genade).
 • Piet had voor ons het beeld van een puzzel;
  God heeft jullie recent het beeld van een puzzel laten zien. Dat beeld is niet nieuw, maar nu het in het licht begint te komen, worden er veel meer details zichtbaar. Verder is het veel groter dan jullie toen dachten en nu nog denken. Het probleem zit in jullie. Sommigen vinden de puzzel te groot en weten niet waar hun puzzelstukje past. Het gaat erom dat je ieder met je puzzelstukje aan de slag gaat, dan wordt de puzzel stukje voor stukje gelegd, wordt werkelijkheid. En er zullen nog een heleboel puzzelstukjes (mensen) bij komen om de puzzel te leggen.
 • Het wordt hier super te klein, je moet niet (alleen) naar een gebouw zoeken, maar een heel gebied waar je invloed op uitoefent. Jullie denken nog veel te veel zondag is kerk, maar jullie zijn de kerk en die gaat overal naar toe. Er moet ruimte komen in je hart voor de ander, de nieuwe puzzelstukjes, de mensen van buiten. Begin met je ene stukje te leggen en zoek anderen erbij om de puzzel compleet te kunnen maken.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond God als onze Vader centraal. Hij houdt van ons en geeft ons alles wat we nodig hebben.
Vanuit relatie en in Zijn kracht mogen we onze omgeving veranderen naar het beeld van de hemel……

GOD WITH US
You are matchless in grace and mercy, there is nowhere we can hide from Your love
You are steadfast, never failing, You are faithful, all creation is in awe of who You are

You’re the healer of the sick and the broken, You are comfort for every heart in loss
Our King and our Saviour forever, for eternity we will sing of all You’ve done

God with us, God for us, nothing can come against, no one can stand between us

Your heart, it moves with compassion, there is life, there is healing in Your love
You’re the Father, the Son, the Holy Spirit, for eternity we will sing of all You’ve done

Where there was death, You brought life, Lord
Where there was fear, You brought courage
When I was afraid, You were with me and You lifted me up, and You lifted me up

God with us, God for usnothing can come against, no one can stand between us

click op de hyperlink om vol geloof en vertrouwen onze God te aanbidden: https://www.youtube.com/watch?v=si8noz6l970

Read More

Support voor Sandra Keating

Zoals de meeste van jullie weten, is onze vriend en geestelijke vader John Keating onverwacht overleden aan een aneurysma.
We zijn dankbaar voor wat John Keating voor ons heeft betekend en willen deze dankbaarheid ook omzetten in zorg naar zijn vrouw Sandra. Een aantal gemeenteleden zullen bij de herdenkingsdienst zijn voor John die as vrijdag 18 oktober in Driffield (VK) wordt gehouden.
Als gemeente willen we Sandra Keating en haar gezin een gift geven van 1000 pond om zo onze zorg naar hen tastbaar te maken. Afgelopen zondag is er voor 497 Euro gegeven, graag willen we komende zondag weer een gift ophalen om tot het streefbedrag te komen. Wil jij ook je dankbaarheid tonen door te geven?

Je kunt ook zelf doneren via:

Berea Nijmegen
NL72ABNA0529072378
O.v.v. Support voor Sandra Keating

Read More

Brian Connolly in Nijmegen

Brian Connolly komt van 15 tot/m 19 november weer naar Nijmegen! Vorig jaar hebben we een geweldige conferentie met hem (en Adam) gehad.
Klik hier voor meer info over Brian en de gemeente in York, Pennsylvania, waar hij voorganger is.

Read More

LoP bijeenkomst 20 oktober gaat NIET door

Vanwege de begrafenis van John Keating gaat de LoP bijeenkomst van zaterdag 20 oktober  NIET door.
Deze wordt verplaatst!

Alle deelnemers zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Mocht je deze specifieke keer willen inhalen, omdat je deze bijvoorbeeld vorig jaar gemist hebt, houdt dan de Info in de gaten voor de nieuwe datum.

De bijeenkomst van 3 november blijft gewoon staan.

Read More

Preek van de Week

Ali de Goede (Schuilplaats Ede) sprak erover “hoe God ons wil laten zien waar nog extra vrijheid en rust te behalen is in ons hart, vooral op het gebied van ons denken en onze emoties”. Dit om (nog) beter in onze omgeving te kunnen bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde.

Zij legde uit dat we, door onze keuze voor Jezus,  er ook voor kunnen kiezen om niet bepaald te worden door onze (soms moeilijke), omstandigheden maar door de waarheid van God; “God is goed”.
We mogen ons telkens de vraag stellen: Wat zegt U over ons in onze situatie, wat wilt U dat ik nu doen zal, waar kan ik nu in groeien, welke leugens staan mij daarbij in de weg?

Er kunnen zich bijvoorbeeld in ons denken bolwerken gevormd hebben die onze emoties negatief beïnvloeden. God wil dat wij dergelijke bolwerken “gevangen nemen” met behulp van Zijn waarheid, (2 Cor. 10: 4-5). Een verandering van de wereldse cultuur door ons, begint bij een positieve, op Gods waarheid gebaseerde, verandering in ons denken die vervolgens doorwerkt in ons gedrag.

God wil je sterk maken, door je je denken in overeenstemming te laten komen met Gods waarheid. Op die manier kun je onder moeilijke omstandigheden de juiste keuzes maken, (vgl. David die, toen hij Saul in zijn macht had, hem als door God gezalfde koning om die reden niet doodde).

Zij sloot af met: “God wil je vanmorgen zegenen door je te laten zien waar nog vrijheid te behalen valt bijvoorbeeld in je denken op het gebied van je identiteit in Christus of in je emoties. Ga daar mee aan de slag.

Wij mogen visie hebben voor het wonder van God en overal het leven brengen van Zijn koninkrijk door de kracht van Zijn liefde. Zo worden heil, rust, vrede en een hoopvolle toekomst in deze wereld steeds beter zichtbaar in onszelf en door ons.

Read More

Nieuwe Berea kennismakings-track start maandag 29 oktober!

Kom je nog niet zo lang in de gemeente, wil je kennismaken en weten waar Berea voor staat, dan nodigen we je graag uit voor deze informatieve en gezellige track!
Het leuke is dat je er ook direct andere mensen leert kennen.

De track vindt plaats op vier opeenvolgende maandagavonden: 29 oktober en 5, 12 en 19 november.

Na aanmelding via jaco@bereanijmegen.nl ontvang je persoonlijk bericht met nadere info over tijd en plaats!

We zien uit naar jouw komst!

 

 

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden geloof en vertrouwen op God en de door Hem gegeven creativiteit centraal……..

GREAT ARE YOU LORD

You give life, You are love, You bring light to the darkness
You give hope, You restore every heart that is broken
Great are You, Lord

It’s Your breath in our lungs so we pour out our praise, we pour out our praise
Great are You, Lord

All the earth will shout Your praise, our hearts will cry, these bones will sing
Great are You, Lord

It’s Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only
Great are You, Lord

click op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=vQLMnPYoR9k

Read More

Aanstaande zondag gaat Berea InterAct van start

*Berea InterAct is een nieuwe pilot die op 7 oktober van start gaat: vier interactieve diensten waarin samen groeien vanuit verbinding met elkaar en met God, centraal staat. We starten de dienst gezamenlijk met een tijd van aanbidding, daarna aan jou de keuze waar je heen wilt. We willen iets leren over onderstaande thema’s maar ook samen doorpraten, bespreken, elkaar beter leren kennen en bemoedigen.

Op de zondagen komen in de benedenzaal onderstaande thema’s aan bod:

‘De kracht van…’

 • Creativiteit 
 • Woorden
 • Identiteit
 • Aanbidding

In de bovenzaal spreken Petra of Jaco over onderwerpen die gericht zijn op het thema: ‘Apostolisch gemeente-zijn’.

Praktische info:
– De kinderen zullen, net als normaal, na het 2de lied naar hun eigen dienst gaan.
– De dienst zal op de normale tijd afgelopen zijn.
– Vanuit RELEVANT is er iemand aanwezig die het interactieve deel faciliteert voor de jongeren.
De overige data van Berea InterAct zijn: 28 oktober, 25 november en 9 december.

* Bericht aangepast met nieuwe info.

Read More

Spelletjes

Kom je gezellig snacken en spelletjes doen?
Op 7 oktober is er een spelletjesmiddag, vanaf 15:30 op Straalmanstraat 12.
Let op: deze activiteit is singles-only! We mikken op de leeftijd van ongeveer 20-35 jaar.
Neem allemaal iets lekkers mee, wij zorgen voor drankjes.
Groetjes van Daniël, Marleen, Philinde

Read More

Aanstaande zaterdag staat er een COPN bijeenkomst gepland!

Half augustus hebben we gecommuniceerd dat de volgende COPN meeting op 29 september zou zijn. Maar door een dubbele boeking van de locatie is de eerstvolgende COPN meeting verplaatst naar 6 oktober!

We gaan de komende keer naar Groesbeek bij “Wijnboerderij op de toekomst”! Het lijkt erop dat dit een leuke, leerzame en inspirerende bijeenkomst gaat worden op een bijzondere locatie met bijzondere mensen. Neem gerust een kijkje op hun website: stichtingopdetoekomst.nl

We beginnen om 9:00 uur met koffie thee en wat lekkers en we hebben een mooi programma samengesteld. De ochtend zal tot +/- 12:30 duren.

Ben je ondernemer of spreekt het thema ondernemen je aan, meld je dan snel aan via deze link.

 

 

Read More

StudentAlpha

StudentAlpha is een plek waar studenten elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de mooie vragen van het leven. Vragen die elke student zich wel eens stelt: Is er meer? Wie ben ik? Wat maakt mij gelukkig? Bestaat God?

Op hele gezellige studentenavonden komen we bij elkaar, leren we elkaar beter kennen, zullen we met elkaar eten en elke avond ook een bepaald thema behandelen. Elke avond zal er een inspirerend praatje zijn over vragen als Is er meer? Waarom leven we? Wat bepaalt wie ik ben? Wie is Jezus? Wat is bidden? etc. De uitgangspunten van het christelijk geloof zullen we met elkaar gaan bekijken en bevragen. Iedereen is op zoek naar antwoorden, hoe mooi om dat met elkaar te gaan doen. Alles mag gezegd worden en alles mag gevraagd worden. Op 8 oktober is open startavond. Je kan dan kijken of het wat voor je is en beslissen of je de hele cursus wil gaan doen. De avonden zijn een bijzondere mix van luisteren, leren, lachen, genieten, vragen, zoeken, verkennen en ontdekken. Kortom, een verrijkend avontuur waar je zeker deel van uit wil maken!

Praktische informatie:

Alpha-avond: MAANDAG

Data voorjaar 2018: 
8 oktober – Open startavond!

Overige maandagen:
15, 22, 29 okt
5, 12, 19, 26 nov
3, 10, 17 dec
Alphaweekend:17-18 nov

Locatie: Eilbrachtstraat 8, Nijmegen. Genaamd Perplex.

Contactgegevens voor vragen en opgave:

E: alphanijmegen@hotmail.com
T: 06-37562203

Read More

Profetie van de Week

Piet Hoogeveen deelde een recent beeld uit de voorbede waarbij hij een groot nest zag.

Het nest lag open en bloot op een grote stapel van allerlei soorten natuur- en bakstenen. Van buiten zag het nest er heel gewoon uit, maar toen hij er binnenin keek zag hij dat het buitengewoon was, omdat het heel mooi bekleed was.

Zijn indruk was dat de veelsoortige verzameling stenen, mensen waren die God aan de gemeente ging toevoegen. En dat wij als Berea familie dat warme nest mochten zijn voor degenen die binnen en die buiten zijn.

Hij riep ons op om ons (steeds meer) te gedragen naar dat beeld en een warm nest te zijn voor alle mensen. ” Wees lief en heb lief”; Laat het motief, het doel en de inhoud van je handelen liefde zijn, meer hoef je niet te doen.

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op deze visie-zondag (waar bouwen we aan) over onze geloofswaarden.
Ze legde uit hoe een ” eigen”  gebouw daar goed bij past, juist nu we de beweging ” van binnen naar buiten” maken.
Een nieuw gebouw is daarom, naast het trainen van nieuwe jonge leiders, een belangrijke prioriteit voor het komende jaar.

Ze herinnerde ons aan een aantal profetische woorden die in het verleden over de gemeente zijn uitgesproken, waarin de beweging naar buiten en een nieuw gebouw werden voorzegd, (sept 2007 en mrt 2008, apr 2012).
De indruk die we nu hebben is dat de tijd voor de verwerkelijking van deze profetische woorden is aangebroken.

Petra  legde uit dat het om een grote nieuwe stap in geloof gaat.
Zij zag een gemeente die een plek in de samenleving van Nijmegen in ging nemen, waar niemand meer omheen kon.
Een plaats van hoop, genezing en herstel, van groeien in identiteit, een plaats van opleiding en training, een plaats waar de hemel de aarde raakt. Een gemeente met een opdracht om, als familie, Gods koninkrijk concreet zichtbaar te maken in Nijmegen en ver daarbuiten.

Ze gebruikte het voorbeeld van Nehemia, die van zijn Perzische koning toestemming kreeg om de muren van zijn vaderstad Jeruzalem te herbouwen.
Hij nam, als buitenlander/buitenstaander eigenaarschap voor de (her) bouw van de muren en de tempel van Jeruzalem.

Ze riep ons op om, op dezelfde manier, ons de visie voor een eigen gebouw toe te eigenen en ons dit komende jaar met onze tijd, geld en capaciteiten in te zetten voor de realisatie van deze visie. Ook vroeg ze ons om onze dromen over een eigen gebouw met haar te delen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden de visie voor het komende jaar en de verwerking van het plotselinge overlijden van onze geestelijk vader John Keating centraal. Jezus, in Uw aanwezigheid komt mijn ziel tot rust……..

DEPTHS
In Your presence I quiet my soul and I hear Your voice
In my spirit I hear the sound of salvation’s song;
Jesus

I will wait in Your word oh Lord, there Your Spirit speaks
Bringing life to the weary soul to the depths of me

I love You with all my heart, I love You with all my soul Lord
I love You with all my strength, with all that is within me
Jesus

I’ll sing ‘cause You saved my soul, I’ll sing of Your love forever
I’ll worship with all my heart, with all that is within me
Jesus

click op de hyperlink om vol geloof en vertrouwen onze koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=Kc9hziiXw6g

Read More

Visiedienst 2018/2019: Zondag 30 september

Nieuws vanuit het leidersteam: Zondag 30 september willen we onze visie en plannen voor dit komende jaar delen! Waar bewegen we naar toe? Wat zijn de focuspunten voor dit jaar? Wat zien we voor ons en hoe willen we dit concreet vormgeven?

Dit zal tijdens de zondagochtenddienst zijn; Petra zal o.a. delen over Nehemia, die de muren van Jeruzalem herbouwde en hoe zijn visie en strategie ons kan inspireren! En natuurlijk is er gewoon een tijd van aanbidding.

Read More

Op de agenda in september…

Kennismakingsavond:
Datum: dinsdag 18 september
Tijd: 20.00-21.30u
Locatie: Pastoor van der Marckstraat 56 in Weurt
Aanmelden: via info@bereanijmegen.nl
Klik hier voor meer info.

Loving on Purpose training:
Start: zaterdag 22 september
Tijd: 9.00-12.30u
Locatie: Wijkcentrum de Burghardt, Burghart van den Berghstraat 114 (Berea Cafe ruimte)
Aanmelden: via connect@bereanijmegen.nl
Klik hier voor meer info.

Connect track ‘Arrows’:
Start: dinsdag 25 september
Tijd: 20.00-21.30u (inloop vanaf 19.45u)
Locatie: Pastoor van der Marckstraat 56 in Weurt
Aanmelden: via connect@bereanijmegen.nl
Klik hier voor meer info.

Berea Worship Café:
Start: zaterdag 29 september
Tijd: 19.30u (inloop vanaf 19.00u)
Locatie: Riverland Healthcentre, waalbanddijk 10H
Voor meer info: hernanyh@yahoo.com

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over over onze (2e) geloofswaarde: “Wij zijn herkenbaar door het spreken van God”.

Hij legde uit dat God iedere dag tegen ons spreekt, maar constateerde dat wij toch vaak vragen hebben als:
“kan ik Gods stem verstaan”?, of: “is dit van God of van mijzelf”?

Toch is het onder het Nieuwe Verbond heel duidelijk dat wij niet alleen opnieuw geboren zijn en rechtstreekse toegang hebben tot onze hemelse Vader hebben.
Ook is duidelijk dat wij dezelfde gedachten als Jezus hebben (the mind of Christ) en dat Jezus en de Heilige Geest in ons wonen en wij in Hen, (zie 1 Korinthiers 2, Handelingen 17 en Johannes 17). De scheiding tussen God en de (gelovige) mens, tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke, is weggenomen.

De conclusie is daarom dat Gods stem primair van binnenin ons komt en secundair van buiten (bijv. via anderen).
De vraag is echter geloven we dit echt en handelen we daarnaar. Vaak vertrouwen we alleen op onze lichamelijke zintuigen en niet op onze (identieke) geestelijke zintuigen, zodat er geen contact ontstaat van geest tot Geest.

Jaco stelde dat beredenering vaak het belangrijkste obstakel is bij het verstaan van Gods stem.
We realiseren ons te weinig dat Zijn stem voor ons zo bekend en “natuurlijk” is dat we makkelijk kunnen gaan denken dat Hij dat dus niet kan zijn.
Maar Hij is het wel degelijk zolang het liefdevol, positief, opbouwend, bemoedigend of vertroostend (want God is altijd goed). Alles wat hiervan het tegenovergestelde is, komt niet van onze hemelse Vader.

Wees er dus van overtuigd dat God tegen ons spreekt en durf te geloven wat Jezus over ons zegt:
“mijn schapen verstaan Mijn stem”.

Jaco gaf vervolgens een aantal praktische tips voor het verstaan van Gods stem:
– zoek een plaats, tijd en manier waarbij je gedachten tot rust kunnen komen en je je kunt richten op God;
– verwacht dat God met jouw innerlijke “stem” spreekt;
– het eerste (positieve) dat je innerlijk “hoort” is wat God tegen je zegt;
– schrijf op wat je hoort zonde eigen interpretatie;
– toets het op de inhoud, het moet positief zijn want God is goed;
– als het goed en onmogelijk klinkt is het zeker God;
– God herinnert ons aan wie wij zijn en niet aan onze fouten van het verleden,
(anders dan om ons daarvan te genezen, ze zijn immers vergeven);
– toets het aan het Woord van God (onder het Nieuwe Verbond);
– ga vervolgens doen wat God tegen je zegt!
– blijf oefenen  in het verstaan van Gods stem, train in je relatie met God, zo wordt het vanzelf een gewoonte.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het luisteren naar Gods stem, het Hem geloven en vertrouwen juist ook  in moeilijke omstandigheden centraal en daarom……..

WE WILL NOT BE SHAKEN
For We trust in our God
And through His unfailing love we will not be shaken

Though the battle rages we will stand in the fight
Though the armies rise up against us on all sides, we will not be shaken
For in the hour of our darkest day we will not tremble, we won’t be afraid
Hope is rising like the light of dawn, our God is for us, He has Overcome!

For we trust in our God
And through His unfailing love we will not be shaken

We’re standing firm for You are Lord of all
No we won’t back down for You have gone before
We will not be shaken

All that is shaken will fall, but Our God is stronger, He can do all things
No higher name we can call for Jesus is greater, we can do all things

For We trust in our God
And through His unfailing love, we will not be shaken

click op de hyperlink om vol geloof en vertrouwen onze koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=3KHPIZOdrjI

Read More

Preek van de Week

Mark Wolff sprak over: “Een nieuwe wet”
Hij plaatste de situatie van het leven onder de wet onder het Oude Verbond tegenover het leven onder de wet van het Nieuwe Verbond.

Hij gebruikt voor het leven onder het Oude verbond het beeld van de wet(matigheid) van de zwaartekracht:die je altijd naar beneden drukt
Voor het leven onder het Nieuwe Verbond gebruikt hij het beeld van de wet(matigheid) van de warme lucht: die altijd opstijgt.

Mark liet aan de hand van Romeinen 7 zien hoe dat voor Paulus ging toen hij nog een Joodse wetgeleerde was. Hij werd heen en weer geslingerd tussen het goede waar hij zich naar uitstrekte en de zonde waarin hij telkens weer verviel, “wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood (wet)”. Dit had te maken met zijn “oude natuur” onder de wet van het Oude Verbond die neerdrukt.

Aan de hand van Romeinen 8 liet Mark de verandering zien die Paulus onderging toen hij tot geloof in Jezus kwam. Hij ging van een leven onder de wet van het Oude Verbond (dood) over naar een leven onder de wet van het Nieuwe Verbond (leven). Hij werd een nieuwe schepping en kreeg een “nieuwe natuur”. Deze wet van de Geest, van het leven trekt je omhoog, doet je opstijgen. Paulus werd vanuit een positie van slavernij gepromoveerd naar een positie van geliefde zoon van de hemelse Vader.

Hij legde uit dat wij, als volgelingen van Jezus, net als Paulus  leven onder de nieuwe wet van de Geest, de wet van het leven. Ook wij  hebben de positie van zonen en dochters van onze hemelse Vader en de nieuwe wet is niet uitwendig, maar in ons hart geschreven (Jeremia 31).

Ons probleem is vaak dat we ons niet gedragen naar de positie van zonen en dochters die God ons heeft gegeven en leven met gevoelens van schuld en schaamte, onder de last van zonden. Onze zonden zijn echter vergeven, in Christus is er geen veroordeling maar vergeving.

Als wij zondigen mogen we die zonden opruimen. De houding van Jezus is daarbij “Ik hou van je, Ik wil je graag helpen om je verder te brengen naar Mijn bestemming voor jou”. Zo laat Hij het hart van de Vader aan ons zien.

Mark sloot af met een oproep om voor gebed te komen als we nog worstelen met de leugen van de voorwaardelijke liefde van God, zodat de waarheid van Gods onvoorwaardelijke liefde over ons kon worden uitgebeden.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de kracht van (genezing)gebed in geloof en vertrouwen centraal.
I’ve seen You move, come move the mountain,,,,

DO IT AGAIN
Walking around these walls I thought by now they’d fall
But You have never failed me yet
Waiting for change to come, knowing the battle’s won
For You have never failed me yet

Your promise still stands, great is Your faithfulness
I’m still in Your hands, this is my confidence: You’ve never failed me yet

I know the night won’t last, Your Word will come to pass
My heart will sing Your praise again
Jesus You’re still enough, keep me within Your love
My heart will sing Your praise again

Your promise still stands, great is Your faithfulness
I’m still in Your hands, this is my confidence: You never failed me yet

I’ve seen You move, come move the mountains
and I believe I’ll see You do it again
You made a way where there was no way
and I believe I’ll see You do it again

And You never failed me yet, I never will forget
You never failed me yet, I never will forget

click op de hyperlink om vol geloof en vertrouwen onze koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=0B_lnQIITxU

Read More

Hoe kun je meer betrokken raken bij Berea?

Hieronder vind je verschillende mogelijkheden:)

Op- en afbouw van de zaal:
Vele handen maken licht werk! Het gaat om één keer in de vier/vijf weken waarbij je vóór en na de dienst een half uur bezig bent. Dus wil jij je op een praktische manier inzetten? Dan hebben we jou graag in ons team!

Hospitality team (koffie en thee verzorgen/bedienen):

Start jij ook graag je zondagochtend, sinds kort in het Berea Café, met een kop koffie of thee? Dan lijkt het ons een goeie match als jij één zondag per maand ons team komt versterken! Je draait een zondagochtend voor én na de dienst in tweetallen (vanaf +/- 9.30u t/m 13.00u). Meld je je alleen aan dan hoor je van te voren met wie je een team vormt. Je kunt je natuurlijk ook met z’n tweeën, als team, aanmelden.

Projectie:
Je zorgt ervoor dat tijdens de hele aanbidding alle teksten zichtbaar zijn op de beamer, zowel voor als na de preek. Een belangrijke en onmisbare job tijdens elke zondagochtend!

Aanmelden kan via Ben Kraaijenbrink of door een mail te sturen naar info@bereanijmegen.nl

 

 

Read More

Profetie van de Week

(Piet van Walsem)
Ik zie een gemeente zonder muren, allerlei bedieningen die in het land bezig zijn.
Bedieningen die gaan tot in de haarvaten van de maatschappij. Daar zal de invloed zijn.
Want de liefde van de Vader die jij draagt is Zijn geschenk (om door te geven) aan de wereld.

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over: “Leven in Geloof”
Hij deelde over de moeilijkheden die hij in zijn bediening had ervaren, toen alles wat hij opgebouwd wegviel.

Zijn houvast vond hij in Ps 39: “God plannen blijven bestaan, alles gebeurt zoals Hij het bedenkt”.
Hij riep ons op om te gaan staan in onze droom en voor ons te laten bidden, als we in een vergelijkbare situatie verkeren als hij had ervaren.

Hij bad vervolgens nieuwe vrijheid en nieuw leven uit over deze dromen. Zijn indruk was dat God juist in moeilijke situaties tot ons wil spreken, maar willen we wel horen wat Hij zegt?

Hij legde uit dat God ook tegen ons wil spreken via geestelijke vaders en moeders en op die manier wil geven van wat wij nodig hebben. Wij zijn immers geroepen om invloed te hebben in de hele regio en daarvoor mogen ook geestelijke vaders en moeders opstaan om ons (door) te geven van wat daarvoor nodig is.

Hij zag (profeteerde) een gemeente zonder muren, allerlei bedieningen die in het land bezig zijn, bedieningen die gaan tot in de haarvaten van de maatschappij. Daar zal de invloed zijn.  Want de liefde van de Vader die jij draagt is Zijn geschenk aan de wereld.

Hij leidde ons tenslotte in een activatie om van geestelijke vaders en moeders een bemoediging en bevestiging te ontvangen om onze droom uit te leven in de vorm van een liefdevolle omarming, (Fathers Hug).

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst zondag stond onze reactie op Gods bovennatuurlijke aanraking van ons hart centraal.
Uit dankbaarheid willen wij van harte doen wat Jezus ons opdraagt….

LORD YOU HAVE MY HEART

Lord You have my heart and I will search for Yours
Jesus take my life and lead me on

Lord You have my heart and I will search for Yours
Let me be to You a sacrifice

And I will praise You Lord, I will praise You Lord
And I will sing of love come down, I will sing of love come down
And as you show Your face, show your face

We’ll see Your glory here

click op de hyperlink om onze koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=lIRPDwwO8mw

Read More

Terugblik op onze 15de verjaardag!

Afgelopen zondag, 2 september, was een bijzondere dienst! Met z’n allen hebben we God aanbeden, zijn we een nieuwe seizoen ingestapt en is er natuurlijk afgesloten met een gezellige lunch! Iedereen die meegeholpen heeft…bedankt! Klik hier voor een kleine impressie of check onze Facebookpagina.

Read More

“Spoken Word”

Tijdens de dienst op zondag 9 september zal Juliette haar nieuwe “Spoken Word” introduceren en deze ook aan de gemeente laten zien. Samen met Jasper, die de muziek heeft gecomponeerd en Niek, die het filmwerk en de editing heeft gedaan, is hier afgelopen maanden hard aan gewerkt. Ook Elja heeft een bijzondere rol in deze film!
Met de teksten van de Spoken Words probeert Juliette bepaalde thema’s aan de orde te brengen en door middel van poëzie vorm te geven aan datgene wat ze van God ontvangt.

Read More

De Kuikentjesgroep mist nu nog één enthousiaste leider

De Kuikentjes groep 0 t/m 2 jaar mist nog één enthousiaste leider (1 team). Je draait 1x per maand een zondagochtend en zorgt ervoor dat de allerkleinste in een rustige en liefdevolle omgeving kunnen spelen. Deze groep heeft geen programma wat voorbereid hoeft te worden.

Ook tieners die het leuk vinden om op baby’s en peuters te passen, mogen altijd aanmelden!

Read More

Extra opbouwers/afbouwers gevraagd

We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met op- en afbouwen van de zaal. Vele handen maken licht werk! Het gaat om één keer in de vier/vijf weken waarbij je vóór en na de dienst een half uur bezig bent. Dus wil jij je op een praktische manier inzetten? Dan hebben we jou graag in ons team!

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak , binnen ons thema “leven vanuit het Nieuwe Verbond”, over: Wat vindt Vader God van intimiteit met mij?

Hij behandelde deze vraag aan de hand van twee stellingen:
– ik ben perfect toegerust om in Zijn volkomen glorie te zijn;
– de hemel is meer een persoon, dan een plaats.

Het kan zijn dat we denken dat we Zijn aanwezigheid moeten zoeken om vergeving te vragen voor onze zonden en we dan weer vooruit kunnen. En dat Jezus ons schild is waardoor we geen straf ontvangen van God.

De waarheid is echter anders. Jezus is, door de weg die Hij als mens is gegaan geen zondeschild, maar de waarborg dat Vader God onze menselijkheid in het licht van Jezus ziet. Verder is Jezus de uitnodiging om mijzelf vanuit het goddelijke perspectief te zien.

Jaco legde aan de hand van Hebreeen 4: 13-16 uit dat wij, door Jezus offer, vrije toegang hebben tot de Vader en dat Hij ons vol liefde ontvangt.

We mogen naar onze hemelse Vader toegaan om intimiteit te creëren en niet vanuit een zondebesef. Omdat Vader ons volkomen kent, wil Hij dat wij onszelf leren kennen vanuit Zijn perfecte realiteit, (naar onszelf gaan kijken met Zijn ogen).

God ziet intimiteit met ons vanuit Zijn eigen perspectief met een volkomen begrip van onze menselijkheid.
Hij weet waar we nu als mens staan, kijkt niet naar ons verleden, maar naar onze toekomst.

Wij mogen in Zijn tegenwoordigheid komen om ons eraan te laten herinneren dat Zijn realiteit groter is dan onze omstandigheden. We mogen ons er op laten bouwen voor Zijn bestemming met ons leven.

De keuze om die intimiteit met onze Vader in de hemel te zoeken is aan ons,
laat die niet liggen!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst zondag stonden de Vader en de open hemel centraal.
Wij hebben door Jezus vrije toegang tot onze Vader in de hemel.
Wij mogen Zijn liefde beantwoorden door te bouwen aan Zijn koninkrijk; de hemel op aarde…….

LET HEAVEN COME

Our Father in heaven hallowed be your name, Your kingdom come quickly,
Your Will be done the same on earth as it is in heaven.
Let heaven come to earth as it is in heaven, let heaven come.

Your world invading ours, let heaven come.
It’s the cry of our hearts, let heaven come.
Because Yours, Yours is the kingdom, Yours is the power Yours is the glory forever, Amen

Let heaven come, let heaven come

click op de hyperlink om onze hemelse Vader te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=5FCel-VnX6k

Read More

Update van Derk & Hanka in Zuid-Afrika

In deze link vindt je een mooie update van Derk en Hanka Oosterveld in Zuid-Afrika! Wil je meer weten over wie Derk en Hanka zijn of over hun werk, bekijk dan hun website hankaderk.nl.

 

Read More

Update Leidersteam- augustus 2018

Als leidersteam hebben we de afgelopen periode een dynamische tijd achter de rug en is er veel nagedacht over de toekomst van de gemeente, nadat we 15 jaar gebouwd hebben! We hebben o.a. een teamdag en gesprekken gehad met Michiel Santman, coach en trainer van Anders Denken. Ook Gerard Keurentjes, Piet van Walsem en John Keating zijn als adviseurs in dit proces betrokken geweest. We zien dat Berea uit de pioniersfase is en een volwassen gemeente wordt. Onze focus voor dit jaar ligt op het verder vormgeven en neerleggen van onze missie en visie en de waarden vanwaaruit we gemeente willen zijn. Daarnaast willen we meer naar buiten treden en invloed uitoefenen in de stad.

Voortvloeiende uit bovenstaande ontwikkelingen hebben er een aantal veranderingen in ons team plaatsgevonden.
Theo de keuze heeft gemaakt om zijn voorgangerschap neer te leggen. Jaco zal officieel vanaf 1 oktober de verantwoordelijkheid van Theo overnemen en samen met Petra het nieuwe voorgangersteam vormen, waarin Petra eindverantwoordelijk blijft. Op 2 september, tijdens de viering van ons 15 jarig bestaan zal Theo zijn keuze verder toelichten. Omdat dit een grote mijlpaal is, zien we dit een als een mooi moment voor Theo om ‘afscheid’ te nemen en voor Jaco om het voorgangerschap over te nemen.
Daarnaast heeft Ruben Allen (Missions) na ruim vijf jaar zich te hebben ingezet binnen het leidersteam, aangegeven dat hij graag tijd wil hebben voor nieuwe uitdagingen. neergelegd. We zijn enorm dankbaar voor de periode dat Ruben ons team versterkt heeft.

We verlangen ernaar dat Berea zich als familie kenmerkt door verbinding met God en met elkaar. In ons groeiproces als gemeente die volwassen wordt, is afgelopen jaar op verschillende vlakken geïnvesteerd in communicatie en is Berea Café van start gegaan. In dezelfde lijn willen we op termijn een pilot draaien onder de naam BereaInteract. Oftewel een viertal interactieve diensten waarin ‘samen groeien vanuit verbinding met elkaar en met God’ de basis zal vormen. Meer hierover in de Berea Info van volgende week!

Verder zullen er in het komende jaar in ieder geval twee conferenties gehouden worden, waar we je binnenkort over zullen informeren. De komende maanden zullen we regelmatig een update schrijven zodat we jou zo veel als mogelijk mee kunnen nemen in wat we doen en in de keuzes die we dit jaar gaan maken! In ieder geval wordt er op korte termijn opnieuw een enquête uitgestuurd rondom communicatie. We hopen dat je gebruik zult maken van deze mogelijkheid want we hebben jou feedback nodig. Heb je vragen of opmerkingen, blijf er niet mee lopen; we staan altijd open voor een gesprek!

Namens het leidersteam,
Petra en Jaco

Read More

Connect track: Arrows

Voor wie: Ouders met kinderen tot ongeveer 12 jaar.
Wanneer: 25 september, 9 en 23 oktober en 6 november.
Door wie: Jaco Smit en Petra van de Weetering.

Arrows is speciaal voor ouders ontwikkeld door Seth Dahl.
Je krijgt bij deze track als ouders tools aangereikt om je kinderen op te voeden vanuit een koninklijke levensstijl. De naam Arrows komt vanuit de Bijbel. Psalm 127 spreekt van kinderen als pijlen (Arrows) in de pijlkoker. Pijlen zijn bedoeld om de vijand te verslaan.Als ouders mogen we onze kinderen voorbereiden op een leven met God waardoor ze Zijn koninkrijk zichtbaar mogen maken binnen hun eigen omgeving

Hoe ziet een Arrows avond eruit?
We komen in totaal 4x bij elkaar en kijken per avond twee korte video’s in combinatie met een instructieboek. Deze avonden zijn interactief en zullen je uitdagen om ook thuis met praktische/activerende opdrachten aan de slag te gaan.

MELD JE AAN VIA: connect@bereanijmegen.nl of schrijf jezelf in op de oranje intekenlijst op zondag achter in de zaal. (Na aanmelding krijg je persoonlijk bericht met info over tijd en locatie).

Read More

Een geslaagde start: Berea Café!

Afgelopen zondag is Berea Café van start gegaan! Succesvol en gezellig; we hebben in ieder geval veel positieve reacties gehad. Bedankt voor je aanwezigheid en aan iedereen die vanuit Welcome & Connect en Hospitality betrokken was!

Openingstijden Berea Cafe:
10.00 tot 10.20 uur
12.15 tot 12.45 uur

Read More

Data LoP training najaar 2018

De Loving on Purpose training start dit najaar op zaterdag 22 september! De andere data zijn: zaterdag 6 oktober, 20 oktober en 3 november.

LoP is een krachtige training waarbij de focus ligt op leiderschap en discipelschap.
Wil je aansluiten? Dat kan! De training is nu open voor iedereen.
Je investeert vier zaterdagochtenden (9.00-12.30) maar dat is het beslist waard; je krijgt er veel voor terug!

Locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt!

GRAAG AANMELDEN VIA: connect@bereanijmegen.nl

Read More

Kennismakingsavond

Ben je nieuw, of kom je nog niet zolang in Berea en wil je graag op een ongedwongen manier de gemeente en het leidersteam beter leren kennen? Of heb je vragen? Dan nodigen we je uit om naar één van onze kennismakingsavonden te komen. De avonden bieden tevens de mogelijkheid om te connecten met andere mensen!

Datum: 18 september
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Pastoor van der Marckstraat 56, Weurt

Aanstaande zondag ligt er op de infotafel in de zaal een formulier waarop je jezelf kunt aanmelden, of stuur even een mailtje naar info@bereanijmegen.nl. Dit in verband met de voorbereidingen!

Voor iedereen die al lang(er) deel is van Berea; help je mee om dit onder de aandacht te brengen? Vooral wanneer je iemand spreekt op zondag die nieuw is, of pas een aantal keren de gemeente heeft bezocht. 

 

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak op deze Avondmaalszondag kort over de betekenis van het Avondmaal.

Zij stelde dat het Engelse woord “communion” beter weergeeft wat de essentie van het Avondmaal is namelijk gemeenschap (met God en met elkaar), dan ons Nederlandse woord.

Zij legde uit dat Jezus op de dag van de feestelijke herdenking van de uittocht van het volk Israel uit Egypte (het Passcha) een nieuwe inhoud geeft aan deze viering.

Sindsdien mogen zijn volgelingen met brood en wijn feestelijk de sluiting van het Nieuwe Verbond herdenken dat door Jezus met de Vader kon worden gesloten. Dit doordat Jezus’ lichaam gebroken werd (het brood) en zijn bloed uitgegoten werd (de wijn) tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Om die reden mogen wij telkens al “het oude” (van het Oude Verbond) dat we ervaren (en de last daarvan) achter ons laten en ons uitstrekken naar “het nieuwe” (van het Nieuwe Verbond). Het verbond van vergeving waarin de onvoorwaardelijke liefde van de Vader voor ons (en door ons naar anderen) centraal staat.

De Vader wil ons zo overvloedig geven, dat we zelf ook rijkelijk kunnen doorgeven van alles wat we van Hem hebben ontvangen.

Ze riep ons op om vandaag te gaan halen wat God voor ons heeft klaar liggen door het Avondmaal te vieren en gebed en profetie te ontvangen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week; Build My Life

In de dienst van avondmaal, profetie en ministrie stond de liefde van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest voor de mens centraal.
Wij mogen Gods liefde beantwoorden door ons compleet aan Hem toe te wijden ….

BUILD MY LIFE
Worthy of every song we could ever sing.
Worthy of all the praise we could ever bring.
Worthy of every breath we could ever breathe.
We live for You.

Jesus a name above every other name.
Jesus the only one who could ever save.
Worthy of every breath we could ever breathe.
We live for You, oh we live for You.

Holy there is no one like You.
There is none beside You.
Open up my eyes in wonder.
And show me who You are.
And fill me with Your heart.
And lead me in the love to those around me.

I will build my life upon Your love, it is a firm foundation.
I will put my trust in You alone and not retake it.

click op de hyperlink om Vader, Zoon en Heilige Geest te aanbidden en om ons toe te wijden:
https://www.youtube.com/watch?v=xLSDBG1OcGE

Read More

Volgende bijeenkomst COPN op 29 september

Op zaterdagochtend 29 september vindt de volgende COPN bijeenkomst plaats in Nijmegen. Meer info volgt komende week!

Read More

Een dochter!

Op zaterdag 11 augustus is Hiba Grace geboren, dochter van Daisy Allen. Moeder en dochter maken het goed!

Read More

Bidden tijdens de introductieperiode met Perplex

Om alvast in je agenda te zetten: In navolging van de groene gebedscaravan vorig jaar gaan we vanuit Perplex ook dit jaar weer bidden tijdens de introductieperiode. We willen jullie van harte uitnodigen om een uurtje te komen bidden. Dit jaar in de mooie PopUpPrayerRoom. Van woensdag 22 augustus tot vrijdag 24 augustus gaan we 24 uur per dag bidden voor de nieuwe en huidige studenten, voor de universiteit en de HAN, en voor Nijmegen. Bid je mee?

Studenten: we staan met de gebedsbus en spelletjes ook op het RU introfestival (24-26 augustus) en de HAN intromarkt, en daar kan jij bij zijn! Interesse? Neem contact met ons op!

Meer info: FB/perplexnijmegen of info@perplexnijmegen.nl

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over bouwen aan een cultuur van bemoediging en bekrachtiging.

Zij deelde eerst een ervaring uit de recente Leaders Advance ontmoeting in Engeland;
“het gaat niet om hoe bouw je een grote kerk, maar om hoe bouw je grote mensen”.

Zij legde uit dat Jezus, na gebed met Zijn Vader, uit een grote groep van volgelingen zijn 12 (jong volwassen) discipelen uitkoos en een aantal jaren specifiek in hen investeerde. (Marcus 3: 13-15).
Hij koos hen met het doel te worden zoals Hij, (goed voorbeeld doet goed volgen) en Hij geloofde in hen.

Zij stelde ons de vraag: “zien wij met de ogen van God naar andere mensen, zien wij wat Hij in hen heeft gelegd”?

Ze vertelde dat Jezus eerst aan Zijn discipelen liet zien hoe Hij handelde en dat Hij hen daarbij betrok,
(bracht het evangelie vergezeld van tekenen, wonderen, genezing en bevrijding).

Vervolgens stuurde Hij hen erop uit om, in tweetallen, zelf te doen wat Hij deed en achteraf hun ervaringen met Hem te delen.
Zo kon Hij hun, waar nodig, bijsturen en verder vormen.

Tenslotte gaf Hij hen bij Zijn hemelvaart geeft de opdracht en autoriteit om (vanaf Pinksteren) in Zijn naam en in de kracht van de Heilige Geest zelfstandig het evangelie te verkondigen. Zij moesten die woorden combineren met tekenen en wonderen van genezing en bevrijding zelfs groter dan Hij die had gedaan, (zie ook Johannes 17).

Ze concludeerde dat, als wij de cultuur hier op aarde willen veranderen in die van de hemel, wij mogen gaan spreken vanuit- en over Jezus met positieve woorden en daden, want positieve woorden zijn als honing voor de ziel en medicijn voor het lichaam (Spreuken 16: 24).

Zij riep ons op om onszelf dagelijks te gaan oefenen in het spreken van positieve, bemoedigende en bekrachtigende woorden;
“zet mensen vrij, geef leven door”, vanuit Jezus de bron van eeuwig leven.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst stonden geloof, verwachting, dankbaarheid, bemoediging en vertrouwen centraal.
Wij mogen in geloof en vertrouwen het voorbeeld van Jezus volgen en onder alle omstandigheden woorden van leven en bemoediging spreken over onszelf en anderen…..

PEACE BE STILL
I don’t want to be afraid every time I face the waves.
I don’t want to be afraid, I don’t want to be afraid.
I don’t want to fear the storm just because I hear it roar.
I don’t want to fear the storm, I don’t want to fear the storm.

Peace be still, say the word and I will…
set my feet upon the sea till I’m dancing in the deep, Lord.
Peace be still, You are here so it is well.
Even when my eyes can’t see, I will trust the voice that speaks.

I’m not gonna be afraid ‘cause these waves are only waves.
I’m not gonna be afraid, I’m not gonna be afraid.
I’m not gonna fear the storm, You are greater than it’s roar.
I’m not gonna fear the storm, oh I’m not gonna fear at all.

Jesus, let Your peace call them.
Let faith rise up, oh heart believe, let faith rise up in me.
Lift Your voice up higher.
Peace, peace, yes over me, yes Jesus.peace, peace Lord over me.

Lord Jesus, You’re the God of peace, Jesus.
You’re a piece of a stone, You are in everyone, Jesus.
We receive it, we receive it, let the peace come and wash all over me.
We rest in peace.

Jesus, You make our heart stay up, ‘cause You’re the creator the strength of us all.
Hallelujah You bring peace, Jesus let it wash all away, let it wash all away above us.

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=Sa1UdfpcSuQ

Read More

Profetisch Woord van de Week

MOVE IN AUTHORITY !

Toelichting: Deze week staat in het teken van de activiteiten van Move in Hatert (Move@Hatert).

Het woord is echter niet alleen voor de deelnemers aan Move, maar ook in bredere zin gericht tot de gemeente. Immers we hebben impact in de wereld om ons heen in de mate dat we geloven in-, vertrouwen op- en handelen naar- de realiteit dat wij op een bovennatuurlijke manier de natuurlijke werkelijkheid van elke dag kunnen veranderen naar Gods bedoeling; de hemel op aarde!

Dit kunnen wij, als een nieuwe schepping,  door vol geloof en vertrouwen samen te werken met Jezus die in ons woont en door de kracht van de Heilige Geest, onze Helper.

 

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over getuigen over Jezus met woorden in combinatie met bovennatuurlijke tekenen en wonderen, (Romeinen 15: 18-19).

Het volle (complete) verkondigen van het evangelie (de blijde boodschap) van Jezus vindt plaats door een combinatie van woorden en van daden in de vorm van tekenen en wonderen.

Het stelde de realiteit van onze natuurlijke wereld en de bovennatuurlijke realiteit van God, van Jezus die in ieder van ons woont tegenover elkaar.

Evangelisatie is niet alleen zeggen dat Jezus van de ander houdt, maar dat ook aan de ander laten zien door tekenen en wonderen. Om dat te doen moeten we ons ervan bewust zijn dat Jezus in ons woont en ons Zijn autoriteit verleent en erop vertrouwen dat de Heilige Geest, als onze helper, ons Zijn bovennatuurlijke kracht geeft om die tekenen en wonderen te doen.

De vraag is welke realiteit er groter is in je: die van de wereld of die van Jezus, want in de mate dat Jezus realiteit in je groter is dan de wereld heb je autoriteit.

Jaco stelde ons de vraag: Hebben we als gemeente geloof voor 5 personen in Hatert die tijdens de Move week tot geloof komen en die volgend jaar het Move team versterken?

Verder vroeg hij ons ook:
– welke negatieve realiteit wil je bij jezelf aanpakken?;
Hij deed een suggestie:
– als je dat moeilijk vindt spreek dan (profetisch) de gewenste situatie over jezelf uit;
Hij daagde ons uit:
– wat is in het natuurlijke onmogelijk, waar je in de realiteit van het bovennatuurlijke voor wilt gaan; begin daar dan nu aan!

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de liefde van Jezus voor ons centraal.
De liefde die we vanuit onze onuitputtelijke bron (Jezus) aan anderen mogen doorgeven.
Zoals Hij is naar ons toe, zo mogen wij ook zijn naar Hem en de mensen om ons heen……

RECKLESS LOVE
Before I spoke a word, You were singing over me.
You have been so, so good to me.
Before I took a breath, You breathed Your life in me.
You have been so, so kind to me.

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God.
Oh, it chases me down, fights till I’m found, leaves the ninety-nine.
I couldn’t earn it, I don’t deserve it, still You gave Yourself away.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God.

When I was your foe still, Your love fought for me.
You have been so, so good to me.
When I felt no worth, You paid it all for me.
You have been so, so kind to me.

There’s no shadow You won’t light up, mountain You won’t climb up,
coming after me.
There’s no wall You won’t kick down, no lie You won’t tear down,
coming after me.
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=PKooXwwk6bs

Read More

Nieuw vanaf augustus: Berea Café

Weet je het nog, die gezellige ruimte beneden in het wijkcentrum, waar we met pasen hebben geluncht? Die ruimte gaat op zondag een nieuwe naam krijgen, namelijk ‘Berea Café’! Vóór en na de dienst gaan we daar koffie drinken en is er de gelegenheid met elkaar te connecten.
We hopen dat de sfeer van het café en de gezellige setting bijdragen aan de onderlinge verbinding en familiegevoel. Omdat we na de koffie nog met z’n allen naar boven moeten gaan, wordt er tot ongeveer 10:20 koffie geschonken. Daarna wordt Berea Café opgeruimd voor na de dienst.
Dit gaan we een paar zondagen uitproberen, de eerste zal zijn op 19 augustus. De komende tijd treffen de betrokken teams voorbereidingen voor Berea Café. Heb je ideeën? Laat het ons (Jaco, Ben, Adi, Philinde) weten!

Read More

BuurtBBQ Move@Hatert

We zoeken nog drie sterke personen die op vrijdag 10 augustus willen helpen met het op- en afbouwen van de BuurtBBQ. Het opbouwen start om 15.00u en het afbouwen om 2030u.

Wil jij meehelpen? Stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl of neem contact op met Ruben Allen op 06-12212798. Alvast bedankt!

En natuurlijk ben je van 6-10 augustus altijd welkom om langs te komen op het veld! 

 

Read More

Laatste info rondom Sportweek MOVE@hatert

Heel wat handen gingen omhoog toen Ruben, op zondagochtend 8 juli, vroeg wie er allemaal mee zou helpen komende zomer! 

We zijn nu nog dringend op zoek naar iemand die op donderdag 9 augustus van 11.00-21.30 uur op locatie het sportteam facilitair wil ondersteunen. (Klaarzetten maaltijden*, opruimen en schoonmaken, drinken verzorgen op het veld, evt. boodschappen doen enz.)

Heb jij ruimte op 9 augustus? Stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl of neem contact op met Ruben Allen op 06-12212798. Alvast bedankt!

En natuurlijk ben je van 6-10 augustus altijd welkom om langs te komen op het veld! 

* Maaltijden worden gebracht.

Read More

Open Huis Weurt op 29 juli!

Op de laatste zondag van de zomerstop, 29 juli, is er Open Huis in Weurt onder leiding van een internationaal Outreach Team uit Brazilië. Dit team heeft een enorme passie om Gods koninkrijk krachtig zichtbaar te maken en om toe te rusten en te bemoedigen. Dus je bent van harte welkom om te komen..even niks hoeven maar gewoon ontvangen.

Tijd: 10.00- 16.00 (later aansluiten of eerder vertrekken kan natuurlijk)
Locatie: Pastoor van der Marckstraat 56 in Weurt
Lunch: Neem je eigen lunchpakketje mee, voor soep en drinken wordt gezorgd!

Theo is, via via, met de leider van dit team in contact gekomen tijdens de Awakening Europe Conference in Zweden, in 2016. In Brazilië hebben zij Dunamis Movement opgericht. De Mission school van waaruit het team naar Nederland komt, is onderdeel van Dunamis Movement. Klik hier voor de link naar hun website.

 

 

 

 

Read More

Zomerstop= 15, 22 en 29 juli

Net zoals elk jaar heeft Berea ook dit jaar weer zomerstop! Vanwege de Vierdaagse en andere vakantie gerelateerde actviteiten kunnen wij op zondag 15, 22 en 29 juli géén gebruik maken van het wijkcentrum. ER IS DAN DUS GEEN DIENST!

Wil je toch graag mensen ontmoeten en vind je het leuk om je huis open te stellen of iets te organiseren waar anderen zich bij kunnen aansluiten? Dan kun je dit altijd via de website en infomail bekend maken! Mail kort je plan naar info@bereanijmegen.nl

Read More

Worship Café 14 juli

Open worship avonden (Berea Worship Café)
Datum: 14 juli
Locatie: Riverland Healthcentre, waalbanddijk 10H
Tijd: 19.30u (inloop vanaf 19.00u)

Hierbij ben je uitgenodigd voor onze Worship Café avond, waarbinnen aanbidding centraal staat! Iedereen (ook van buiten Berea) is welkom. De focus van de avonden ligt op vrijheid in aanbidding, ruimte voor de Heilige Geest en eigen (muzikale) creativiteit! En natuurlijk is het ons verlangen om een ontmoeting met God te hebben.

Voor meer info stuur een mailtje naar: hernanyh@yahoo.com

Read More

Handen gezocht voor Opbouw, Geluid & Projectie teams

Als deel van het opbouwteam word je om half tien in Berea verwacht.
Het opbouwen duurt +/-30 min, het afbouwen/opruimen na de dienst duurt +/-20 min.
Ook als je nog nooit eerder betrokken bent geweest bij Geluid & Projectie, maar het lijkt je leuk om dit te leren, ben je van harte welkom!

Interesse? Neem even contact op met Ben Kraaijenbrink of via info@bereanijmegen.nl

Read More

Een kop koffie of thee voor én na de dienst

 

Start jij ook graag je zondagochtend in Berea met een kop koffie of thee om nog even de mogelijkheid te hebben om met iemand te praten of met je kop koffie alvast een plekje te zoeken?

Dan lijkt het ons een goeie match als jij één zondag per maand ons team komt versterken!

Je draait een zondagochtend voor én na de dienst in tweetallen (vanaf +/- 9.30u t/m 13.00u). Meld je je alleen aan dan hoor je van te voren met wie je een team vormt. Je kunt je natuurlijk ook met z’n tweeën, als team, aanmelden.

We hebben al één aanmelding en nog zeven te gaan!

Aanmelden kan via info@bereanijmegen.nl of door contact op te nemen met Ben of Adi.

Read More

Gideon Tjalsma gaat met World Servants naar Zambia/boterkoekactie

In deze link vind je het toffe verhaal van Gideon over zijn reis naar Zambia. Wil je de boterkoekactie sponsoren? Check dan Gideon’s pagina op de website van World Servant.

Read More

Preek van de Week

Frits Rouvoet (Bright Fame) sprak over zijn werk onder prostituees.

Hij hield ons voor dat wij door God geroepen zijn om het verschil te maken in het leven van “die ene”.
Wij mogen “instappen” in wat de Vader ons specifiek laat zien en in geloof en vertrouwen doen wat Hij van ons vraagt, want Hij gaat dan met ons mee (Job 22: 28)

Hij deelde aan de hand van enkele levensverhalen van prostituees hoe hij, in zijn roeping, het verschil mag maken. Dat dat lang niet altijd makkelijk is en soms hopeloos lijkt, maar dat met God er altijd (vaak onverwacht) weer nieuwe openingen en mogelijkheden ontstaan.
Iemand zei tegen hem: “veel mensen brengen hulp, maar jij brengt hoop en verwachting”.

Hij vertelde hoe belangrijk profetische woorden daarbij kunnen zijn en zei: “als God je iets voor de ander laat zien dan moet je die positieve woorden over de ander uitspreken en zonodig bij de Vader doorvragen: Vader wat ziet U? Vader wat wilt u doen (via mij)?

Hij spoorde ons aan hetzelfde te doen en hij profeteerde: “ga het doen en binnenkort is deze tent te klein, God wil door je heen werken, door je heen wonderen doen”. Hij haalde daarbij ook de tekst aan van Jesaja 60: 1: Sta op en schitter je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.

Hij sloot af met een bemoediging: Wees niet bang, want Ik Ben bij je,(Jes. 43: 5) en met een oproep:  God wil genezing en herstel geven via jou. Het goede nieuws voor de ander is: er is altijd hoop en het helpt je als je je daarbij richt op de toekomst  (in plaats van op het verleden).
Wees de brenger van hoop voor die ene.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond het Vaderhart van God centraal juist ook voor wat in de ogen van velen “de allerminsten” zijn.
Voor de Vader is ieder mens waardevol en mag zich naar die waarheid gaan gedragen, te beginnen bij onszelf……

I AM NO VICTIM
I am no victim, I live with a vision.
I’m covered by the force of love, covered in my Savior’s blood.

I am no orphan, I’m not a poor man.
The Kingdom’s now become my own and with the King I’ve found a home.

He’s not just reviving, not simply restoring.
Greater things have yet to come, greater things have yet to come.

He is my Father,
I do not wonder If His plans for me are good, If He’ll come through like He should.
Cause He is provision and enough wisdom to usher in my brightest days,
to turn my mourning into praise.

I am who He says I am, He is who He says He is.
I’m defined by all His promises, shaped by every word He says.

click op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=OjxwryxSrIY

Read More

Arjan en Irene hebben een zoon

Op zondag 17 juni is Tim Noah David geboren. Namens Berea heel zegen voor Arjan en Irene en Eva en Laura.

Read More

Vertalers gezocht

Steeds vaker zijn er mensen bij Berea die geen Nederlands spreken. Voor hen vertalen we graag de dienst in het Engels, maar we hebben te weinig mensen in onze vertalerspool. Aangezien maar weinig mensen het echte vak van vertalen beheersen, zoeken we gewoon mensen die goed engels spreken en een aantal diensten (mededelingen + preek) per jaar willen vertalen. Wil je helpen of heb je vragen? Laat het weten aan Philinde of stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl.

Read More

*Samen Single zijn*

Single… een situatie die we zo’n beetje proberen te vermijden, of zo snel mogelijk proberen ‘op te lossen’. Een tussenperiode waarin je ‘wacht’ en ‘zoekt’.
En tegelijk: een bijzondere periode waarin God met je is. Een periode van veel tijd voor vrienden en familie. Een periode van mogelijkheden voor avontuur, ruimte en zegeningen.
Als voorbereidend team (Daniël, Marleen, Philinde) merkten we hoe waardevol het gesprek over single-zijn is, en hoeveel vrijheid en verbinding het gaf om onze verhalen van pijn en vreugde, en opgedane ervaringen te delen.
Daarom nodigen we op 24 juni alle Berea-singles van 20-35 jaar uit om na de dienst samen op het Waalstrandje te gaan lunchen. Wij zorgen voor lunch en zullen ook kort iets delen over hoe wij single-zijn ervaren. Gasten zijn ook welkom!
Aanmelden is niet nodig maar wel handig: stuur een appje naar Philinde, 06 5141 4648. Ook voor vragen mag je ons benaderen.

Read More

COPN is back to business!

Hallo ondernemens en starters – Het is een tijdje stil geweest rondom COPN, vanwege persoonlijke omstandigheden binnen ons team. Maar we zijn er weer!

De eerste bijeenkomsten waren van grote waarde en we horen nog altijd positieve geluiden en of getuigenissen van wat COPN al heeft betekend.

Op zaterdagochtend 29 september is onze volgende bijeenkomst, bij deze dus alvast een vooraankondiging want je bent natuurlijk van harte welkom. En met het oog op de toekomst mag je ook alvast 26 januari en 18 mei 2019 noteren.

Deze ochtenden zullen, net als de vorige bijeenkomsten bestaan uit een mooie combi van inspiratie en relatie met de link naar ondernemerschap. Er zullen inspirerende sprekers uitgenodigd worden die ons mee zullen nemen in inspirerende sessies met altijd een rode draad. Christen zijn en ondernemen, welke invloed kan ik daardoor uitoefenen op mijn omgeving en waar loop ik tegenaan?

T.z.t. ontvang je een mail met alle gedetailleerde info.
We hopen je te zien en dit bericht delen mag altijd!

Namens COPN,

Yvonne, Stan, Henk, Carlijn en Hernany

Read More

Preek van de Week

 • Petra van de Weetering sprak over de betekenis van de doop.
  Zij deelde over haar ervaringen rond haar doop en de moeite die er was door het verschil van inzicht over de kinderdoop en de volwassen doop thuis en op school.Zij noemde de doop een krachtig getuigenis  dat aan anderen laat zien wat er heeft plaatsgevonden in je hart toen je tot geloof in Jezus kwam. Je oude leven (zonder Jezus) is voorbij en je begint een helemaal nieuw leven met Hem, (je wordt opnieuw geboren, een nieuwe schepping). Jezus zegt: bekeer je en laat je dopen; bekering en doop hebben een directe relatie met elkaar.

  Zij behandelde vervolgens Romeinen 8 en legde uit dat wij, die in Christus zijn, mogen leven door de Geest.
  Dat we ons bij de waterdoop (van oud naar nieuw) daarom ook mogen laten dopen met de Heilige Geest, zodat wij beschikken over alle bovennatuurlijke mogelijkheden om voor onze Koning Jezus te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

  Zij legde uit dat wij pas echt kunnen functioneren als wij gedoopt worden met de Geest, net zoals bij Adam eerst de levensadem moest worden ingeblazen door God. God deed dat heel intiem, “face to face”bij Adam en wat God bij hem inblies, mocht hij ook weer uitademen. Zo is dat ook bij ons; waar de Geest van God is daar is vrijheid en leven in ons en door ons heen naar anderen.

  Ze zei afsluitend: “De Heilige Geest trekt ons binnen in het leven met de Vader en de Zoon, Hij die leven is en levend maakt”.
  Daarom mogen we de doop (ook) vieren als een feest.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de doop centraal.
Jezus ging ons, ook hierin, voor: I’ll stand with arms wide and heart surrendered……..

THE STAND
You stood before creation, eternity in your hand.
You spoke the earth into motion, my soul now to stand.
You stood before my failure and carried the cross for my shame.
My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand.

So I’ll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all.
So I’ll stand my soul Lord to you surrendered, all I am is yours.
So I’ll walk upon salvation, Your spirit alive in me.
This life to declare your promise, my soul now to stand.

So what could I say and what could I do?
But offer this heart, Oh God, completely to you.

click op de hyperlink om Jezus met dit lied te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=kV5iZBTNYrk

Read More

MOVE@Hatert team ondersteunen?

Spel&Sportweek MOVE@Hatert: wil jij, samen met andere bereagangers, meedoen of ‘iets’ bijdragen deze zomer…dan het liefst: tijd!!

De komende weken vind je in de collectemand op zondagochtend een handig schema waarop je eenvoudig kunt aanvinken waarbij je betrokken wilt zijn. Na invulling leg je dit schema weer terug in de collecte mand. En je kunt natuurlijk gerust iemand vragen om samen mee te helpen!

Een mooie kans om als gemeente vertegenwoordigd te zijn in de stad, te dienen en om een positieve invloed uit te oefenen in Hatert.

Lees meer over het project op move-nijmegen.nl. Je kunt je via de site ook aanmelden!

 

Read More

Vier mensen worden zondag gedoopt

Aanstaande zondag worden er vier mensen gedoopt! Een geweldige stap van het oude in het nieuwe. We nodigen je van harte uit om dit met ons samen te vieren. Het zal een bijzondere en feestelijke dienst worden. Dus hoe meer zielen…!

De koffie en thee staan om 10.00 uur klaar.

Read More

Teamuitbreiding

Kingdom Kids

“Wij als Adelaars zijn dringend op zoek naar twee nieuwe leiders! Als groep missen wij één team per maand! We hopen dat we snel weer alle zondagen naar onze eigen groep kunnen!”

Na de zomervakantie zoeken de kinderen van de Kids connectgroep ook twee nieuwe leiders. Wil jij binnen één van deze groepen aan de slag, neem contact op met Petra van de Weetering of mail naar info@bereanijmegen.nl

Koffie Team
Als team willen we graag meebouwen aan een plek waar we elkaar ontmoeten binnen een ontspannen sfeer. Maar we missen hier nog 7 mensen! Bij deze dus een dringende oproep: wil jij meedraaien in ons team en 1x per maand, samen met iemand anders, koffie en thee verzorgen? Stuur een mailtje naar info@bereanijmegen.nl

Team Welcome & Connect
Elke zondag word je bij de deur verwelkomd. Zo wordt iedereen even ‘gezien’ door ons als Welcome & Connect team. Daarnaast doen we ons best om de wat nieuwere Bereagangers te helpen om hun plek binnen de gemeente te vinden, door een gesprekje, mensen voor te stellen aan elkaar of door uitleg te geven.

Voor deze mooie taak hebben we 1 of 2 extra teamleden nodig. Er zijn namelijk 2 mensen gestopt. Wil jij anderen helpen hun plek te vinden en zich welkom te voelen bij ons? Ben je bereid om hiervoor ongeveer 1x per 4 weken eerder naar Berea te komen, plus 1 of 2 teammeetings per jaar? Het is niet nodig dat je iedereen kent of alles weet. Dat gaat juist sneller als je teamlid wórdt, dus dat is echt een aanrader ;-). Het is wel belangrijk dat je het leuk vindt om meer mensen te leren kennen!

Voor vragen, om te sparren of als je je wilt aanmelden: benader Philinde van Selm of mail naar info@bereanijmegen.nl.

 

Read More

Preek van de Week

Aart de Goede sprak over de verrijking van je geestelijk leven als je in tongentaal kunt spreken.

Hij vertelde over een recente, onverwachte positieve ervaring van een collega met tongentaal nadat er voor hem gebeden was.

Ook deelde hij iets over zijn eigen maandenlange innerlijke weerstand tegen tongentaal in zijn studententijd door zijn kerkelijke achtergrond.
Hij kwam er vervolgens achter dat tongentaal een zaak van het hart was en niet van het hoofd (dat zat hem hierbij juist in de weg).

Aan de hand van Marcus 16: 16-17 legde hij uit dat wij als Christenen (o.a.) herkenbaar mogen zijn aan het spreken in tongen.

Hij zei over tongentaal: “Je spreekt of zingt door de Heilige Geest op een bovennatuurlijke manier in een jou onbekende taal tot God”.

Tongentaal kan verschillende vormen aannemen:
– zoals op de eerste Pinksterdag (Handelingen 2), toen hoorden mensen uit allerlei landen de discipelen in hun taal spreken terwijl ze er zeker van waren dat zij die taal nooit geleerd hadden;
– in de samenkomst kan iemand in tongentaal tot opbouw van de gemeente spreken, maar dan moet er ook iemand zijn die kan “vertalen”;
– de meest voorkomende vorm is het persoonlijk in tongentaal spreken tot God, (1 Kor 14).

Zijn conclusie: we mogen ons allemaal uitstrekken naar deze persoonlijke vorm van spreken tot God waarbij we niet weten wat we daarbij tegen Hem zeggen. Je zult gaan ervaren dat een bijzonder krachtig hulpmiddel is, juist op momenten dat je niet weet wat je precies wil zeggen tegen- of vragen aan- onze hemelse Vader. In dergelijk gebed wordt leven vrij gezet!

Hij leidde ons afsluitend in een praktische activatie.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de opbouwende en bemoedigende gave van tongentaal centraal.
Deze taal is beschikbaar juist voor omstandigheden dat we even niet weten wat we moeten bidden.
Jezus’ dood en opstanding veranderde alles en Hij is volkomen te vertrouwen……ANCHOR
I have this hope as an anchor for my soul, through every storm I will hold to You.
With endless love all my fear is swept away, in everything I will trust in You.

There is hope in the promise of the cross.
You gave everything to save the world You love.
And this hope is an anchor for my soul: our God will stand unshakable.

Unchanging one, You who was and is to come.
Your promise sure, You will not let go.

There is hope in the promise of the cross.
You gave everything to save the world You love.
And this hope is an anchor for my soul: our God will stand unshakable.

Your name is higher, Your name is greater, all my hope is in You.
Your word unfailing, Your promise unshaken, all my hope is in You.

click op de hyperlink om Jezus met dit lied te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=a0cvcLy5tFc

Read More

17 juni doopdienst

Op 17 juni is de volgende doopdienst!

Ben je nog niet gedoopt en wil je van deze mogelijkheid gebruik maken?
Stuur een mailtje aan info@bereanijmegen.nl of neem contact op met iemand uit het leidersteam.

 

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit besprak overvloed als onze erfenis onder het Nieuwe Verbond.
Die overvloed wordt beschreven in Matt 6: 9 en omvat alle gebieden van ons leven met het doel om anderen tot rijke zegen te kunnen zijn.

Hij besprak aan de hand van een aantal Bijbelteksten deze punten:
– Waar komt onze overvloedige erfenis vandaan?
– Wat is onze overvloedige erfenis (en waarom)?
– Mijn erfenis door/via een ander!
– Mijn erfenis, hoe werkt dat dan in de praktijk?

1. Onze erfenis komt van Jezus via het Nieuwe Verbond dat de Vader met Hem sloot. Door Jezus hebben wij als Gods zonen en dochters en als Christus gemeente (Zijn lichaam) toegang gekregen tot de volledige erfenis van de Vader, (Efeziers 1: 22,23 ).

2. Onze overvloedige erfenis wordt beschreven in Romeinen 8, Johannes 17 en 2 Petrus 1:3-4; alles wat in de hemel is is beschikbaar voor ons, alles wat van God is, is ook van ons. Hij heeft ons geroepen om in zijn hemelse kracht en eer te delen.

Tegelijkertijd staat er ook in Romeinen 12:3; Jezus heeft de taak om ons geloof te bouwen en God geeft ons daarbij nu een bepaalde mate van geloof. Ook staat er in Efeziers 4:7 dat God in zijn goedheid aan ieder van ons eigen geschenken heeft gegeven.
Dat je alles in overvloed hebt en dat er toch verschillen zijn in geloof, gaven en talenten en geschenken lijkt met elkaar in tegenspraak, maar is het niet, want:

3. Wij mogen onze erfenis deels via andere gelovigen realiseren. Namelijk voor die gedeelten waar we zelf niet beschikken over de benodigde mate van geloof, gaven, talenten of geschenken.
Denk hierbij aan het beeld van de gemeente als het lichaam van Christus met allemaal heel verschillende functies en mogelijkheden maar samen een geheel.

4. In de praktijk; Jaco geeft een voorbeeld vanuit zijn ervaring met de sodafabriek die hij gratis kreeg voor zijn Village of Peace project voor ondervoede kinderen in Afghanistan. Anderen helpen hem met hun kennis en ervaring op gebieden waar hij het niet zelf kan.

Hij concludeert dat we in verbinding moeten staan met elkaar en gaan functioneren als een lichaam.  Zo kunnen we allemaal, elkaar aanvullend, vanuit overvloed Gods doel met ons leven realiseren en Zijn hemelse koninkrijk bouwen.

Begin klein, ga staan in je kracht en kijk hoe je anderen en hoe anderen jou daarbij tot zegen kunnen zijn. Dat gaat met vallen en opstaan, maar wat er ook gebeurt Jezus staat naast je om je te helpen.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond onze overvloedige erfenis in Jezus onder het Nieuwe Verbond centraal.
Die erfenis mogen we gebruiken om samen de wereld om ons heen te veranderen naar het beeld van de hemel: Greater things are yet to come…..

GOD OF THIS CITY

You’re the God of this City, You’re the King of these people,
You’re the Lord of this nation, You are.

You’re the Light in this darkness, You’re the Hope to the hopeless,
You’re the Peace to the restless, You are.

There is no one like our God, There is no one like our God.

Greater things have yet to come and greater things are still to be done in this City.
Greater things have yet to come and greater things are still to be done here.

click op de hyperlink om Jezus met dit lied te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=s5rbA2k4JwM

Read More

Waarom opgeven voor een connecttrack belangrijk is

Waarom schrijf je jezelf in voor een connecttrack?
Allereerst omdat zowel degene die een track organiseert als jijzelf zich dan gerichter kan voorbereiden.

Daarnaast willen we je graag van te voren de plaats en tijd laten weten.
Vanwege de nieuwe privacywet is het niet namelijk meer toegestaan om adresgegevens via website of infomail te communiceren.

Kortom wil je meedoen met een track?
Mail dan naar connect@bereanijmegen.nl of schrijf je naam en telefoonnummer zondagochtend op het grote oranje inschrijfformulier (achter in de zaal).

Read More

Je getuigenis op de website!

Heb je een getuigenis om anderen mee te bemoedigen, dan kun je die vanaf nu ook via de website delen, direct op de homepage!
Check de link hier.

Read More

Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over het Koninkrijk van God.

Hij stelde de vraag: “Wat is er in de hemel, wat er op aarde nog niet is?”
Hij noemde hierbij een gebrek aan eenheid en aan liefde.
Hebben we alles over voor elkaar en stellen we relatie boven geld/goed?

Piet sprak vervolgens over het verschil in de situatie van Jezus voor het kruis en sinds Zijn opstanding. Hij gebruikte het voorbeeld van Petrus, die na Christus dood en opstanding (d.w.z. na een fundamentele verandering), even niet meer wist wat hij moest doen en terugviel in zijn bekende patroon van voor Jezus: het vissen.

Hij legde uit dat wij ook de neiging hebben om als we het moeilijk hebben en het even niet meer weten in oude patronen vervallen. Dat helpt niet.

Verder vergeleek hij de gedaante van Jezus voor zijn dood en opstanding met die na zijn opstanding. De discipelen herkenden Hem eerst niet en vervolgens toch wel aan wat Hij zei en deed. Hij was anders en dezelfde.

Zo herkennen wij ook Jezus soms niet in onze omstandigheden. Dan wordt het moeilijk voor ons.

Wat we (dan) mogen doen is op zoek gaan naar de opgestane Heer, naar Jezus die de opstandingskracht in zich draagt die ik nodig heb, “opdat het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt”. (2 Cor 4: 7).

Zoals de Heilige Geest Maria (de moeder van Jezus) bevruchtte, zo is dat sinds Pinksteren ook met ons gebeurd. Het zaad van het Koninkrijk dat in ons geplant is, mag groeien in ons en door ons heen.

Als wij gaan sterven aan onze eigen plannen en aan onze eigen kracht en als wij onze moeilijke ervaringen gaan beschouwen als compost (een gezonde voedingsbodem), dan barst het zaad de grond uit als plant.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

Zondag was het Pinksteren en stonden Jezus en de betekenis van de opstandingskracht van de Heilige Geest voor ons leven centraal. Daarvoor mogen wij Hem aanbidden; Where the Spirit of the Lord is there is……..

FREEDOM

You came to set the captives free, You came to bring us liberty.
My sin and my rejection met Your blood and my acceptance.
Now I’m alive to bring You praise.

Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Every chain is broken through You, Jesus.
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.

Your blood has covered every sin, Your grace empowers me to win.
My pain and my oppression met Your blood and my acceptance.
Now I’m alive to bring You praise.

I’m free, I’m free to dance and sing, I’m free, I’m free, I’m free to shout it out.
I’m free, I’m free to dance and sing, I’m free, I’m free, I’m free to worship You.
I’m gonna worship You.
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom!

click op de hyperlink om Jezus en de Heilige Geest met dit lied te aanbidden:

https://www.youtube.com/watch?v=kXkIQpJUugM

Read More

Piet van Walsem spreekt tijdens Pinksteren

Aanstaande zondag is het Pinksteren; Piet van Walsem komt om te spreken. Dit wordt een hele krachtige dienst waarin we opgebouwd zullen worden om vol geloof naar huis te gaan, zodat we aanstaande week veel kunnen uitdelen!

Read More

Preek van de Week

Jaco Smit sprak over: Hoe kijk je met andere,  nieuwe ogen naar moeilijke situaties vanwege het Nieuwe Verbond?

Hij deelde de indruk dat er momenteel veel verdriet, pijn en moeite is in de gemeente en dat hij dat ook zelf in de afgelopen maanden rond zijn VoP project ter bestrijding van ondervoeding bij kinderen ervaart.
Wetende dat God goed is en de ellende niet veroorzaakt, is de vraag:
Welke houding aan te nemen in dit soort situaties van dood in ons leven?

Zijn conclusie: onder het Nieuwe verbond is er een prachtig spanningsveld van levengevende dood in Christus.

In zijn uitleg combineerde hij het beeld van het zaad dat in goede grond valt, maar eerst moet sterven om rijke vrucht te kunnen dragen, met de kenmerken van compost.

Hij wees erop dat de voor het zaad benodigde groeistoffen in de toplaag van de grond bestaan uit afgestorven (dood) organisch materiaal dat langzamerhand is veranderd in compost.

Datzelfde composteringsproces van dode situaties in ons leven kunnen wij ook doorlopen en tot een uitstekende voedingsbodem maken voor het zaad dat Jezus, die in ons woont, in ons heeft geplant.

Vraag is dan wel met welke ogen kijken wij naar “dode” situaties, met ogen van leven of met ogen van dood? We weten immers dat doorbraken in moeilijke omstandigheden leiden tot krachtige getuigenissen waardoor ook anderen worden opgebouwd.

Enkele suggesties om met andere ogen naar moeilijke, “dode” situaties in ons leven te kijken;

– kijk niet naar de verwoesting, maar beschouw het als compost in wording;
– niet alles wat dood is is al compost, er is een verwerkingsproces nodig;
– buiten het juiste seizoen geen groei of vrucht, wees bereid geduldig te “wachten” op de Heer;
– ontwikkel een diepe intieme relatie met Jezus die in je woont;
– activeer de zaadjes die God in je hart heeft gelegd zodat ze kunnen groeien.

God verwacht van ons geen perfectie, maar heiliging!

Click op de hyperlink om de hele preek te beluisteren:

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst van zondag stond Jezus opstandingskracht in ons centraal.
In Christus verandert dood in ons in leven, daarom ……

DESERT SONG

This is my prayer in the desert when all that’s within me feels dry.
This is my prayer in my hunger and need:
My God is the God who provides.

This is my prayer in the fire in weakness or trial or pain:
There is a faith proved of more worth than gold,
so refine me Lord through the flame
.

I will bring praise, I will bring praise no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare:
God is my victory and He is here.

This is my prayer in the battle when triumph is still on its way:
I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I’ll stand.

All of my life, in every season You are still God:
I have a reason to sing, I have a reason to worship.

This is my prayer in the harvest, when favour and providence flow:
I know I’m filled to be emptied again, the seed I’ve received I will sow.

click op de hyperlink om God met dit lied te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=c3l1z7bXY9Y

Read More

MOVE@Hatert 2018- Sportweek 6 t/m 11 augustus

Vanuit MOVE@Nijmegen vinden er, in samenwerking met verschillende kerken in Nijmegen, ook dit jaar weer drie zomerprojecten plaats.
Berea host MOVE@Hatert. In Hatert wordt deze sportweek dit jaar voor de 9de keer georganiseerd.
Vanaf de start heeft MOVE@Hatert
 een geweldige invloed; er hebben ondertussen veel positieve veranderingen plaatsgevonden in deze wijk.

Tijdens de sportweek van maandag 6 t/m vrijdag 11 augustus, zijn er dagelijks allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen.
Van 14:00-16:00: (creatieve) activiteiten voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.
Tussen 19:00-21:00: een programma voor jongeren vanaf 13 jaar.
Op vrijdag 11 augustus wordt de week afgesloten met een Buurt-BBQ, wat elk jaar weer een groot succes is!

Van 1 t/m 4 augustus gaat het team naar een mooi klooster in Oosterhout (Brabant), om de sportweek voor te bereiden.
Naast sport & spel, is er tijd om zich geestelijk voor te bereiden en elkaar te leren kennen. De minimale leeftijd om als teamlid mee te doen is 16 jaar.
Heb je een hart voor Jezus en is dit iets voor jou? Mail dan naar missions@bereanijmegen.nl
Daarnaast zijn er natuurlijk legio andere mogelijkheden om betrokken te zijn en mee te werken. Info hierover volgt nog.

Het is een eer om hier als Berea bij betrokken te zijn en invloed te hebben in onze stad!
Als gemeente zien we uit naar de impact die we dit jaar weer zullen hebben!

Bij deze alvast de uitnodiging: bid mee, blijf op de hoogte of kom gewoon langs op het sportveld tussen 6 en 11 augustus, hiermee bemoedig je het team enorm! 

Klik hier voor meer info over MOVE@Nijmegen.

 

Read More

Preek van de Week

Peter Thaczyk sprak over Jezus die in ons leeft.

Als we ons realiseren wat het betekent dat Jezus in ons woont en we ons gaan gedragen naar de nieuwe schepping die we “in Christus” zijn, dan zal dat ons leven de autoriteit en de kracht geven om van de ene doorbraak naar de andere te gaan.

Het proces dat we hierbij mogen doorlopen begint met Jezus te danken dat Hij, met Zijn liefde, in ons woont en dat feit te vieren. Vanwege Zijn liefde voor ons in ons, is het mogelijk om onszelf lief te hebben.

Om die reden wordt het ook mogelijk Jezus vanuit ons hart, heel persoonlijk, te aanbidden. Vervolgens kun je ook met andere ogen, (Jezus ogen), gaan kijken naar de mensen om je heen. Dit brengt je de vrijheid en de autoriteit om situaties te veranderen, (hemel op aarde).

Ga vervolgens biddend met Jezus samenwerken en doen wat Hij van je vraagt. Leef de blijde boodschap uit in deze wereld en gebruik daarbij zonodig woorden. Realiseer je daarbij dat je geen zondige natuur meer hebt, maar een nieuwe schepping bent.

Jezus zegent je om ook een zegen te zijn voor anderen. Kijk daarbij met Zijn ogen, niet naar hoe iemand is, maar naar hoe Jezus hem/haar bedoeld heeft. Niet naar wat nog niet goed gaat, maar naar Gods belofte voor die persoon (het goud in hem/haar). Spreek vervolgens te voorschijn wat God in de persoon heeft gelegd.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst van zondag stond Jezus in ons centraal, samen met Hem is alles anders, er is niemand zoals Hij en daarom ……
I WILL EXALT YOU

Your presence is all I need, It’s all I want, all I seek.
And without it, without it there’s no meaning.
Your presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need.
And without it, without it I’m not living.

I will exalt You Lord, I will exalt You Lord, there is no one like You God.
I will exalt You Lord, I will exalt You Lord, no other name be lifted high.

There will be no one like You and no one beside You.
You alone are worthy of all praise.

I will exalt You Lord, I will exalt You Lord, there is no one like You God.
I will exalt You Lord, I will exalt You Lord, no other name be lifted high.
Your presence is all I need, Its all I want, all I seek.
And without it, without it there’s no meaning.

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=zm9KrUAUu1c

Read More

Overzicht connectgroepen & connect tracks

Wil je graag aansluiten bij een connectgroep of track of wil je meer info over dit onderwerp? Klik op onderstaande link of bekijk het schema hieronder om te zien welke opties er in 2018 zijn!

Overzicht connectgroepen en tracks 2018

 • Geef jezelf van te voren even op via connect@bereanijmegen.nl of via de intekenlijsten die binnenkort op de infotafel komen te liggen.
 • Bij wijzigingen wordt dit schema aangepast. Houdt hiervoor de website en Berea info mail in de gaten.

Read More

Peter Thaczyk spreekt op 6 mei

Peter Thaczyk uit Noorwegen is het eerste weekend van mei in Nijmegen.`
In tegenstelling tot voorgaande jaren organiseren we dit keer geen conferentie rondom zijn komst.
Hij komt hier spreken vanwege zijn verbondenheid en relatie met Berea.

 

Read More

Profetisch woord van de Week

“Arise and Come Away with Me”, (n.a.v. Hooglied 2: 10-15).
Tijdens de voorbede van de Cleansing Stream bijeenkomst van zaterdag kregen we de tekst “Arise and Come Away with Me” (Sta op en kom met Mij mee).

Deze uitnodiging sluit ook goed aan bij de preek van zondag over onze vrijheid om te kiezen voor Jezus. Hij nodigt ons uit om op te staan, iedere onvrijheid achter ons te laten, met Hem me te gaan en in vrijheid te leven en te bouwen aan Zijn koninkrijk.

Dit verbijzondert ook het eerdere woord (van rond Kerst): “Arise and Shine, your Light has come”, (sta op en schitter, jouw Licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer).

Jezus nodigt ieder van ons vol liefde uit om Zijn uitgestrekte hand te pakken, te gaan staan en met Hem op weg te gaan.

Read More

Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak over vrijheid n.a.v. onze visie over het samen bouwen van Gods koninkrijk hier op aarde.

Ze stelde ons de vragen: “Hoe vrij voel jij jezelf?” en: “Hoe kunnen we samen als gemeente een lichaam zijn en toch individuele vrijheid beleven?”

Op basis van wat Jezus in Johannes 8: 31-32 zegt, (“wanneer u bij Mijn woord blijft bent u echt Mijn leerlingen, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden”), concludeert ze al direct dat echte vrijheid wordt gevonden in het volgen van Jezus. Immers pas als de Zoon je vrijmaakt, zul je echt vrij zijn.
God geeft ons 100% (keuze)vrijheid, met als doel dat we in die vrijheid ervoor kiezen om samen met Hem te gaan leven.

Ook de tekst uit 2 Cor 3 (over de sluier van het Oude Verbond die door Jezus is weggenomen en vervangen is door de vrije toegang tot de Vader van het Nieuwe verbond) zegt in vs 17 “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” “wij allen die met onbedekt de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd”.

Toch komt het regelmatig voor dat we die vrijheid in Jezus en met de Vader niet ervaren. Dat kan te maken hebben met het feit dat onze omstandigheden ons gevangen houden (we zitten er dan onder, ipv dat we erboven staan).

Ze noemt drie dingen die ons kunnen helpen.
1. Jezus en Zijn Geest uitnodigen in die situatie.
(vgl Paulus en Silas die, na gegeseld te zijn, in de gevangenis God gaan aanbidden en vervolgens vrij komen met alle andere gevangenen door een aardbeving). Als wij in de vrijheid komt kan dat ook leiden tot doorbraken voor mensen om ons heen.

2. Laat anderen in de keuzevrijheid die God hen gegeven heeft.
Het is niet aan ons om anderen te vertellen hoe zij leven moeten, maar we mogen anderen helpen om de Waarheid (Jezus) te ontdekken en zo ook in echte vrijheid te komen. Jezus vraagt ons immers om mensen onvoorwaardelijk lief te hebben.

3. Als we Jezus vrijheid omarmen hebben we ook een verantwoordelijkheid namelijk om de ander te dienen (met Zijn opofferende liefde).
Jezus kocht ons vrij om in vrijheid ons leven aan Hem te kunnen geven. Het gaat om Zijn koninkrijk, niet om ons koninkrijk.

Wij mogen biddend en werkend samen met Jezus iedere muur en ieder bolwerk neerhalen dat ons in de weg staat bij de vervulling van Zijn doel.

Read More

Aanbiddingslied van de Week

In de dienst van zondag stond onze reactie op Jezus uitnodiging  om voor Zijn vrijheid te kiezen centraal; Licht in de duisternis, come and have Your way…..

LET THERE BE LIGHT
When You speak; darkness has to bow, confusion has its final hour.
When You speak; mountains rise and fall, it tears down every wall around us.
When You speak; You breathe upon the dust, You come alive in us.
When You speak; You silence every fear, we feel Your Spirit here around us.

Let there be light until it fills up every space, come and have Your way.
Just one word and I am changed, come and have Your way.

Now, You’re everything we seek as deep cries out to deep, we will see God.
Here, Your glory on display, Jesus take Your place, we will see God.

click op de hyperlink om Jezus te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1FW1Dzgds

Read More

Financieel nieuws

Hoog tijd om jullie weer bij te praten over de financiële gang van zaken binnen Berea Nijmegen. We hebben het boekjaar 2017 met een klein tekort afgesloten. We zijn dankbaar dat het tekort slechts 1700 Euro was. Doordat we laatste maanden van 2017 ook minder geld gespendeerd hebben en we nog wat extra giften in december hebben gekregen, is het tekort beperkt gebleven.

Hieronder kun je een eenvoudig overzichtje zien van werkelijke bedragen en wat we begroot hadden voor 2017:

De afgelopen maanden hebben we plannen gemaakt voor dit kalenderjaar (2018) en gekeken hoe we dit financieel kunnen dragen. We willen in alle opzichten als gemeente groeien! En daarbij willen we ook groeien in giften die we met elkaar geven.

We hebben voor de inkomsten het volgende begroot voor 2018: