Oproep namens de Adelaars: Wij zoeken enthousiaste leiders!

Zoals je weet hebben we iedere zondag enthousiaste en toegewijde kinderleiders die één van de Kingdom Kids diensten verzorgen voor de grote groep kinderen die Berea Nijmegen rijk is. We zijn blij en dankbaar voor de toewijding waarmee dit gedaan wordt.

Helaas missen we nu bij de Adelaars een team voor één zondag in de maand. Concreet betekent dit dat, wanneer er geen leiders bij komen, de adelaarsgroep 1x per maand, op wisselende zondagen in de dienst blijft.

Ben jij bereid om 1x per maand mee te draaien bij deze groep?
Je leidt de groep altijd met z’n tweeën en aan de hand van praktisch materiaal is het voorbereiden van een les prima te doen! Denk er over na en bid ervoor. We hebben jou hard nodig!

Mail naar info@bereanijmegen.nl