Missie, Visie en Waarden

In november 2016 zijn we als leidersteam, ondersteund en geholpen door het communicatie team, begonnen met het formuleren van een nieuwe missie, visie en en cultuur waarden voor Berea Nijmegen.

Met elkaar hebben we op basis van onze profetische identiteit en roeping  gezocht naar antwoorden op drie vragen;

  1. waarom doen we wat we doen
  2. waar willen we ons op richten . Wat voor een gemeente willen we bouwen.
  3. waaraan zijn we herkenbaar? welke cultuur zien we terug in Berea Nijmegen

Dit proces heeft erin geresulteerd dat we vanaf zondag 7 mei tot en met zondag 25 juni aan de slag gaan met onderstaande thema’s.

07 mei        Startzondag en introductie
14 mei        Gods  bouwt zijn kerk: over onze  geschiedenis en profetische identiteit
21 mei        Geestelijke DNA en geloofswaarden
28 mei        Missie….Gods missie
04 juni        Pinksteren
11 juni        Visie en de cultuur van de hemel
18 juni        Building a family
25 juni        Vision Sunday

We willen deze thema’s niet alleen maar bestuurlijk, technisch en doelgericht behandelen. De Bijbelse betekenis van visie is nl veel meer relationeel is dan technisch. Visie is zien en heeft alles te maken met de openbaring die God geeft. Op 25 juni sluiten we deze serie af met een interactieve dienst en een gezamenlijke lunch. Meer info volgt.