Missie, visie en waarden

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de missie, visie en waarden van Berea Nijmegen. De weg ernaar toe en de uitwerking daarvan was een boeiende reis. Op zondag 25 juni is de missie, visie en waarden uitgedeeld op papier en sinds vandaag staat deze ook online.

>> Missie, visie en waarden <<