Lied van de Week

Zondag stond onze reactie op Jezus, de Overwinnaar, centraal.
Waar U verschijnt wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven…. 

JEZUS OVERWINNAAR
waar U verschijnt, wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven
elke storm verstilt door de klank van Uw stem, alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt, U baant de weg van overwinning
elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, naam boven alle namen, hoogste Heer

voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam Jezus, Overwinnaar

de duisternis licht op door U, de duivel is door U verslagen
dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

de schepping knielt in diepst ontzag, de hemel juicht voor onze Koning
en de machten van de hel weten Wie er regeert:
naam boven alle namen, hoogste Heer, Jezus Overwinnaar

Klik op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnrzxkbFaK8