Worden de liedteksten geprojecteerd?

Ja, alle liedteksten worden geprojecteerd. Bij de Engelse teksten is er ook vertaling onder gezet.