Wie zijn de voorgangers?

De voorgangers van Berea zijn Theo en Petra van de Weetering samen met Jaco Smit.