Wat is de voertaal tijdens de dienst?

De voertaal tijdens de dienst is Nederlands.

Wel worden er naast Nederlands liederen ook Engelse liederen gezongen. Bij de Engelse liederen is vertaling aanwezig.

Soms zijn er sprekers, vanuit het buitenland, die in het Engels spreken, er wordt dan vertaald.