Is er vertaling naar een andere taal aanwezig?

Ja. Wij hebben verschillende mensen die kunnen vertalen naar het Engels. Als je dit wilt, geef dit aan bij binnenkomst, aan een van de mensen van het Welcome&Connect team. Zij staan bij de deur.