Hospitality…………Verzoekje: wil je er zijn?

Wie wel eens na 10:30 naar Berea komt, weet het: als je voor een dichte deur staat, kun je een speciaal nummer bellen en wordt er voor je opengedaan. We vinden het belangrijk dat je, ook als iets tegenzit, nog naar binnen kunt. Maar steeds vaker gebeurt het dat mensen 10:30 of later binnenkomen en dat vinden we jammer. Het telefoonnummer dat je kunt bellen, is bedoeld voor uitzonderingen. Verder vinden we het als gemeente belangrijk om elkaar te ontmoeten en willen we je vragen om tussen 10:00 en 10:30 te komen om koffie te pakken en elkaar te spreken, zodat we 10:30 ook echt met de dienst kunnen starten.

Onze commitment om op tijd te komen is een commitment naar elkaar als gemeente, naar de band, naar degene die de telefoon bij zich draagt die dag en vooral naar God en Zijn aanwezigheid, die we vieren in de tijd van aanbidding. Wil je hiervoor gaan, samen met ons?

Namens het Hospitality Team,
Philinde